Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2018)
171,80 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540205–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
171,80 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2018)
171,80 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 10% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 10% zal bedragen.

+ -

Commentaar 30/04/2018

In april ging de markt van risicobereid naar risicoavers en omgekeerd, al naargelang het sentiment van de beleggers. Aan het begin van de maand zorgde de verzoenende toon van de president van China met betrekking tot de douanetarieven met de Verenigde Staten voor een hogere risicoappetijt bij de beleggers, die de Russisch-Amerikaanse spanningen ten gevolge van de Amerikaanse aanval in Syrië blijkbaar negeerden. Niettemin nam de risicobereidheid licht af na de publicatie van de economische cijfers uit de eurozone, die lager lagen dan verwacht. Aan het einde van de maand stegen de aandelenindexen opnieuw door de goede bedrijfsresultaten in de VS en Europa. Wat de obligatiemarkten betreft, steeg de Amerikaanse rente op 10 jaar even tot boven 3%, het hoogste niveau sinds 2014, terwijl Mario Draghi in Europa vaag bleef over de timing van de renteverhogingen. De spreiding van de QuAM 10-portefeuille evolueerde in lijn met het marktsentiment en de algemene en aanhoudende stijging van de volatiliteit. In de eerste helft van de maand profiteerde de methodologie van de lichte stijging op de aandelenmarkten om haar aandelenblootstelling aan te passen en zich defensiever op te stellen: het model heeft het percentage van aandelen uitgegeven in opkomend Azië, Zuid-Amerika en de VS teruggeschroefd om de voorkeur te geven aan de Europese aandelenmarkt en obligaties. De blootstelling aan Europese obligatiefondsen - die minder werden getroffen door de verhoging van de rente (10 basispunten voor de Duitse staatsrente t.o.v. 20 basispunten voor de Amerikaanse staatsrente) – werd verhoogd. Aan het einde van de maand werd de portefeuille geherindexeerd op Europese aandelen om te profiteren van het herstel dat voortvloeide uit de sterke stijging van de omzet van smallcaps en de sectoren van de informatietechnologie en materialen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (22/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-2,31 %

-2,31 %

1 jaar

2,16 %

2,16 %

3 jaar

-1,66 %

-0,56 %

5 jaar

4,03 %

0,79 %

Sinds oprichting

81,23 %

3,90 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

-2,31 %

2,16 %

-1,66 %

4,03 %

81,23 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

2,16 %

-0,56 %

0,79 %

3,90 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*7,65 %-7,12 %
3 jaar*5,37 %-12,41 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,72 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,40 %
Deelnemingsrecht B-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,65 % 5,37 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,40 %
Maximale maandelijkse winst 4,72 %
Maximale drawdown -7,12 % -12,41 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/11/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
07/11/2002
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
LU1005540205
Nettovermogen (fonds)
455 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.