Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
185,19 EUR
Patricia  URBANO–LU1103293855–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1103293855–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
185,19 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
185,19 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

+ -

Commentaar 31/08/2017

De EM MSCI sloot 2% hoger af, en presteerde daarmee beter dan de ontwikkelde markten. De EMEA-regio behaalde in de regio de beste resultaten. Het best presterende land was Argentinië (stijging van 14%). In China (dat 4% hoger noteerde) kenden bedrijven een sterk winstseizoen. De meeste bedrijven haalden of overtroffen de verwachtingen. De IT-sector bleef uitstekend presteren. Uit de resultaten van Tencent bleek een solide omzetgroei van 59% op jaarbasis, voornamelijk te danken aan de gaming-sector, onlinereclame en nieuwe inkomstenstromen uit betaal- en clouddiensten. De omzet van Alibaba vertoonde een groei van 56% op jaarbasis en de ebitda-marge steeg tot 47% (en 63% voor e-commerceactiviteiten). Door de lagere bedrijfsmarge lagen de resultaten van NetEase onder de verwachtingen. Wat de macro-economische context betreft, steeg de PMI in augustus tot 51,7 (boven de verwachtingen). Dat India de verwachtingen in het eerste kwartaal niet waarmaakte, was volgens ons toe te schrijven aan eenmalige factoren (de invoering van de GST). Eicher Motor liet weten dat de augustusreservaties voor Royal Enfield-motoren opnieuw de gewoonlijke solide groei vertonen. In Zuid-Korea verraste de regering de markt door een hogere belasting op inkomsten van bedrijven (+3%) en particulieren voor te stellen. In Azië beleefden de leveranciers van Apple een goede periode nadat het management van Apple liet weten dat de vertragingen voor iPhones overdreven waren en dat het verwacht dat de iPhone-leveringen voor het derde kwartaal de verwachtingen zullen overtreffen. In Brazilië (+6%) bleef de economie in augustus herstellen. Ook de werkloosheidscijfers verbeterden. De regering maakte haar intentie duidelijk om Eletrobras te privatiseren (positief). De resultaten waren goed. Itau rapporteerde betere resultaten dan verwacht vanwege lagere voorzieningen met een hoge ROE van 22%. Randon en Iochpe (industrie) wisten de verwachtingen eveneens te overtreffen door de hogere auto- en vrachtwagenproductie en de lagere kosten. In Mexico (-0,4%) begon de heronderhandeling van de NAFTA-overeenkomst met de VS. We verwachten geen grote negatieve verrassingen zoals hogere invoerrechten, aangezien Mexico belangrijk is voor de Amerikaanse bevoorradingsketen. In Rusland (+8%) rapporteerde X5 betere resultaten dan verwacht dankzij een solide omzet (27% op jaarbasis) en een hogere ebitda-marge. Sberbank publiceerde 20% hogere resultaten op jaarbasis, met een stabiele kwaliteit van de activa. De Argentijnse economie herstelt eveneens, mede dankzij de solide industriële productie (6% op jaarbasis) en de groei van de bouwsector (20% op jaarbasis). Het resultaat van de voorverkiezingen was beter dan verwacht. We blijven positief gestemd over opkomende markten. We verwachten dat de winsten verder zullen stijgen. De waarderingen liggen volgens ons onder de reële waarde (K/W op 12 maanden van 12;4x en groei van de WPA van 20%/15% in 17/18.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

22,17 %

14,72 %

22,17 %

14,72 %

1 jaar

19,86 %

19,17 %

19,86 %

19,17 %

3 jaar

26,75 %

21,12 %

8,21 %

6,59 %

5 jaar

47,43 %

33,69 %

8,06 %

5,97 %

Sinds oprichting

142,95 %

130,61 %

3,71 %

3,49 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

22,17 %

14,72 %

19,86 %

19,17 %

26,75 %

21,12 %

47,43 %

33,69 %

142,95 %

130,61 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

19,86 %

19,17 %

8,21 %

6,59 %

8,06 %

5,97 %

3,71 %

3,49 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*14,27 %13,41 %4,39 %0,95 %-0,45 %1,23 %
3 jaar*14,20 %13,97 %6,31 %0,90 %0,23 %0,44 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-10,71 %-0,03 %1,01 %
3 jaar*-31,34 %0,17 %0,91 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting24,63 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-35,23 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,27 % 14,20 % 13,41 % 13,97 %
Tracking Error 4,39 % 6,31 %
Sharpe-ratio 1,23 % 0,44 %
Alpha -0,03 % 0,17 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,90 %
Informatieratio -0,45 % 0,23 %
Maximaal maandelijks verlies -35,23 %
Maximale maandelijkse winst 24,63 %
Maximale drawdown -10,71 % -31,34 %
Beta 1,01 % 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/05/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
10/05/1993
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103293855
Nettovermogen (fonds)
324 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.