Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2018)
129,06 EUR
Ludovic  VAUTHIER–LU1103294234–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–LU1103294234–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
129,06 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2018)
129,06 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

+ -

Commentaar 29/03/2018

In maart daalde de index van de opkomende markten -2%, waarmee hij toch de MSCI World (-2,4%) voor bleef. De belangrijkste factoren waren: 1) de Amerikaanse Fed verhoogde de rente bij een agressieve voorspelling; 2) de wereldgroei vertraagde; 3) de VS kondigden protectionistische maatregelen af, wat leidde tot de vrees voor een handelsoorlog; en 4) de technologiesector incasseerde een correctie. De aardoliekoers steeg 5%, onder andere door de verwachting dat de OPEC haar productiebeperking zou verlengen. De gezondheidszorgsector in China en de consumptie in Brazilië leverden de sterkste bijdragen tot het rendement van het fonds. De grootste negatieve bijdragen waren afkomstig van Chinese technologie en Russische banken. China (-3%) ging in de uitverkoop toen de regering-Trump een heffing van 25% aankondigde op minstens USD 50 miljard aan import uit China (0,1% impact op de Chinese bbp-groei). Op macro-economisch vlak verhoogde de Centrale Bank van China de korte rente met 5 bp. De PMI van de maaksector veerde in maart op naar 51,5. Na de vergadering van het NPC zorgde Xi Jinping voor een belangrijke voorwaarde voor aangehouden stabiliteit in China: de beperking van het aantal ambtstermijnen voor de president in China werd opgeheven. Daarnaast werd de schuldafbouw herbevestigd als prioriteit voor dit jaar. Wat de resultaten betreft, rapporteerden de Chinese bedrijven prima cijfers, die de verwachtingen overtroffen. Tencent meldde een omzet- en nettowinstgroei van respectievelijk 56% en 74%. De nettowinst van 3SBio steeg 31% in 2017. Korea (+3%) boekte een goed rendement dankzij de afname van een aantal geopolitieke stoorzenders. De Indiase markt (-4%) bleef achter door de zwakkere cijfers van het economische herstel en de hogere aardoliekoers. In Brazilië (-2%) verlaagde de Centrale Bank de rente, in het kader van een opvallend soepele aankondiging. De retailbanken zijn positiever over de leninggroei dit jaar. Iochpe trok de positieve trend van zijn resultatenherstel van het vierde kwartaal van 2017 door. De binnenlandse verkoop steeg 27%. Mexico (-0,3%) liet de andere markten achter zich door positief nieuws rond de Nafta-onderhandelingen. In Rusland (-3,7%, maar ook hogere aardoliekoers) publiceerde Sberbank solide resultaten voor het vierde kwartaal van 2017, met een winstgroei van 27% j/j en een ROE van 20%. De Zuid-Afrikaanse markt verloor -4,5% (ex-Nasper). Nasper corrigeerde 16% na de verkoop van 2% van zijn belang in Tencent, en door het niet terugkopen van Nasper-aandelen. De SARB verlaagde de reporente met 25 bp. We blijven positief gestemd over de opkomende markten. Ondanks de turbulentie worden de verwachtingen voor de winst per aandeel op de opkomende markten verder opwaarts bijgesteld.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-3,61 %

-0,96 %

-3,61 %

-0,96 %

1 jaar

8,65 %

9,29 %

8,65 %

9,29 %

3 jaar

7,03 %

6,12 %

2,29 %

2,00 %

5 jaar

36,36 %

38,59 %

6,39 %

6,74 %

Sinds oprichting

33,44 %

33,51 %

4,35 %

4,36 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-3,61 %

-0,96 %

8,65 %

9,29 %

7,03 %

6,12 %

36,36 %

38,59 %

33,44 %

33,51 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

8,65 %

9,29 %

2,29 %

2,00 %

6,39 %

6,74 %

4,35 %

4,36 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/05/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103294234
Nettovermogen (fonds)
365 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.