Mobile Logo

EdR Fund Global Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
140,89 EUR
Annelie  FEARON–LU1160354210–
Annelie FEARON
Laurent LEGRIN–LU1160354210–
Laurent LEGRIN
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
140,89 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
140,89 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Annelie FEARON  
Laurent LEGRIN  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit compartiment wordt gestreefd naar regelmatige prestaties op middellange termijn door een actieve selectie van converteerbare obligaties op alle internationale markten. Minimaal 50% van het vermogen van het compartiment wordt aangehouden in waarden van investment-grade kwaliteit en de beleggingen worden geografisch sterk gespreid. Het beheer wordt geconcentreerd op gemengde uitgiften.

+ -

Commentaar 31/08/2017

Ondanks de zomervakantieperiode is er in augustus heel wat gebeurd. Langverwachte evenementen, zoals de vergadering van centrale bankiers in Jackson Hole, gingen zonder veel nieuwswaarde voorbij. De onverwachte toename van de geopolitieke spanningen in het oosten van Azië, de ongeziene verwoestende kracht van orkaan Harvey en de aanhoudende daling van de dollar, vooral ten opzichte van de euro, maakten van de maand een woelige rit. De VIX schoot omhoog, de rente op 10-jarige staatsobligaties zakte tot het laagste niveau sinds de verkiezing van president Trump en de ontwikkelde markten deden de hele maand verwoede pogingen om weerwerk te bieden, hoewel zowel de EuroStoxx als de Nikkei halsstarrig in het rood bleven. Ook het rendement van het Fonds was wisselvallig. We hadden te lijden van onze overwogen positie in Europa en de underperformance van een kernparticipatie; de in Frankfurt genoteerde meubelmaker Steinhoff nam tijdens de maand een diepe duik na beschuldigingen in de Duitse pers dat er een fraudeonderzoek naar het bedrijf was ingesteld. De aantijgingen werden onmiddellijk door het bedrijf weerlegd, dat vervolgens mooie resultaten voor het derde kwartaal rapporteerde met goede vooruitzichten, ook in verband met de op handen zijnde notering van zijn Zuid-Afrikaanse activiteiten. We profiteerden inmiddels wel van onze overwogen positie in de sector van de materialen via Aperam en Outokumpu, die profiteerden van de betere nikkelprijzen. We namen winst op enkele posities die recent sterk hadden gepresteerd en snoeiden in onze positie in omwisselbare obligaties van Ubisoft CB en Airbus/Dassault. We breidden onze calls op Siemens uit aangezien wij van oordeel zijn dat het technische probleem van de 2017 CB inmiddels is opgelost en het aandeel vanwege de bezorgdheid over de euro oververkocht is. Ook namen we een positie in calls op Fresenius aangezien wij van oordeel waren dat het aandeel na de recente zwakke resultaten oververkocht was. Wij voerden een restrike door van onze calls op DISH Networks, breidden onze positie in ServiceNow 2022 CB uit en kochten de nieuwe 2024 CB van Jazz Pharmaceutical in een zwakke secundaire markt. Het Fonds sloot de maand af met een convexiteit van +11,6/-6,1% in het geval van een schommeling van +/-20% in de onderliggende aandelen in vergelijking met +10,0%/-7,2% voor de benchmark.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,28 %

4,75 %

3,28 %

4,75 %

1 jaar

5,57 %

6,72 %

5,57 %

6,72 %

3 jaar

5,97 %

9,75 %

1,95 %

3,15 %

5 jaar

17,61 %

31,22 %

3,29 %

5,58 %

Sinds oprichting

40,89 %

67,78 %

4,29 %

6,54 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

3,28 %

4,75 %

5,57 %

6,72 %

5,97 %

9,75 %

17,61 %

31,22 %

40,89 %

67,78 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

5,57 %

6,72 %

1,95 %

3,15 %

3,29 %

5,58 %

4,29 %

6,54 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*3,76 %3,72 %1,24 %0,94 %-0,90 %1,44 %
3 jaar*4,94 %5,68 %1,50 %0,97 %-0,79 %0,50 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-1,90 %-0,02 %0,95 %
3 jaar*-10,90 %-0,06 %0,84 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,70 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,70 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,76 % 4,94 % 3,72 % 5,68 %
Tracking Error 1,24 % 1,50 %
Sharpe-ratio 1,44 % 0,50 %
Alpha -0,02 % -0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,97 %
Informatieratio -0,90 % -0,79 %
Maximaal maandelijks verlies -8,70 %
Maximale maandelijkse winst 7,70 %
Maximale drawdown -1,90 % -10,90 %
Beta 0,95 % 0,84 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
17/07/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/07/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160354210
Nettovermogen (fonds)
219 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,750 %
Toegepaste beheerkosten
1,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.