Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
143,35 EUR
Annelie  FEARON–LU1160354210–
Annelie FEARON
Thibaut BAILLY–LU1160354210–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
143,35 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
143,35 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Annelie FEARON  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit compartiment wordt gestreefd naar regelmatige prestaties op middellange termijn door een actieve selectie van converteerbare obligaties op alle internationale markten. Minimaal 50% van het vermogen van het compartiment wordt aangehouden in waarden van investment-grade kwaliteit en de beleggingen worden geografisch sterk gespreid. Het beheer wordt geconcentreerd op gemengde uitgiften.

+ -

Commentaar 29/12/2017

2017 werd afgesloten op een positieve noot, grotendeels aangespoord door gebeurtenissen in de VS, waar de S&P 500 Index +0,98% steeg in december en zo het jaar 19,4% hoger afsloot, geholpen door de langverwachte goedkeuring van de belastinghervorming van de regering-Trump. Europa liet dan weer het beste jaarrendement sinds 2013 optekenen, met name ondersteund door basismaterialen (SXPP +9,9% in december), aangezien de productiegroei in de eurozone tot een recordniveau steeg. Een ander hoogtepunt was de aanhoudende stijging van de olieprijzen tot de hoogste niveaus sinds juni 2015 door hoger dan verwachte dalingen in de Amerikaanse voorraden en het stilleggen van een belangrijke pijpleiding in de Noordzee. Ondanks deze positieve context was het een teleurstellende maand voor de converteerbare obligaties. Een van de grootste en meest actieve emittenten, Steinhoff, stond namelijk centraal in een ernstig boekhoudschandaal. Op 7 december kondigde de meubelverkoper aan dat hij de publicatie van resultaten voor het boekjaar 2017 uitstelde wegens “onregelmatigheden in de boekhouding” en dat zijn CEO, Markus Jooste, zou aftreden. Het aandeel daalde daarop -90% en de drie converteerbare obligaties met een nominale waarde van 2,7 miljard euro verloren 40-45 punten, waardoor de Europese markt van converteerbare obligaties -1% aan waarde verloor. Het was dan ook geen verrassing dat de rest van de markt het wat kalmer aan deed: zo kwam de activiteit op de primaire markt vrijwel tot stilstand na een veelbelovend begin van de maand, met onder meer een nieuwe uitgifte van 7-jarige obligaties ter waarde van 800 miljoen euro door Deutsche Post in Europa. Het Fonds daalde -2,07% in december (de benchmark daalde -1,04%) vanwege onze overweging in Steinhoff, waardoor het rendement voor het volledige jaar +3,57% bedroeg (+4,39% voor de benchmark). Hoewel wij uit voorzorg onze blootstelling aan Steinhoff met 25% terugschroefden na dit nieuws, denken we dat de daling overdreven was en blijven we de situatie volgen om van kansen te profiteren. Naast Steinhoff verlaagden we onze posities in SBI Holdings en Terumo, aangezien beide bedrijven werden verhandeld met een delta van meer dan 90. We voerden een restrike door van onze calls op Fresenius toen het aandeel daalde tot 60 euro en namen vervolgens winst toen het aandeel +11% steeg. We maakten ook gebruik van een scherpe koersdaling van het aandeel om onze positie in ServiceNow uit te breiden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

2,66 %

2,07 %

2,66 %

2,07 %

1 jaar

4,67 %

5,83 %

4,67 %

5,83 %

3 jaar

8,77 %

11,01 %

2,84 %

3,54 %

5 jaar

16,29 %

29,41 %

3,06 %

5,29 %

Sinds oprichting

43,35 %

70,65 %

4,32 %

6,48 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

2,66 %

2,07 %

4,67 %

5,83 %

8,77 %

11,01 %

16,29 %

29,41 %

43,35 %

70,65 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

4,67 %

5,83 %

2,84 %

3,54 %

3,06 %

5,29 %

4,32 %

6,48 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*4,14 %3,61 %1,70 %0,91 %-1,20 %1,32 %
3 jaar*4,99 %5,54 %1,63 %0,96 %-0,77 %0,56 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-4,01 %-0,04 %1,05 %
3 jaar*-10,90 %-0,07 %0,86 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,08 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,70 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,14 % 4,99 % 3,61 % 5,54 %
Tracking Error 1,70 % 1,63 %
Sharpe-ratio 1,32 % 0,56 %
Alpha -0,04 % -0,07 %
Correlatiecoëfficiënt 0,91 % 0,96 %
Informatieratio -1,20 % -0,77 %
Maximaal maandelijks verlies -8,70 %
Maximale maandelijkse winst 5,08 %
Maximale drawdown -4,01 % -10,90 %
Beta 1,05 % 0,86 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
17/07/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/07/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160354210
Nettovermogen (fonds)
209 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,750 %
Toegepaste beheerkosten
1,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.