Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund China Aandelen China

Aandelen China
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
125,35 USD
Xiadong  BAO–LU1160365257–
Xiadong BAO
Patricia URBANO–LU1160365257–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
125,35 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
125,35 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Xiadong BAO  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar langetermijngroei van zijn vermogen door te beleggen in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk verband houden met China.

+ -

Commentaar 31/05/2018

Nu Twitter het eerste kanaal van de Amerikaanse diplomatie is geworden, lijkt de status quo in de handelsrelaties tussen China en de Verenigde Staten gehandhaafd na de bocht die Trump maakte over de sancties tegen de producent van telecomapparatuur ZTE, die uiteindelijk werden afgezwakt. De binnenlandse economie van China blijft goede cijfers voorleggen, met een groei van de industriële productie van +7% in april en een PMI op 51,9, het hoogste niveau sinds september 2017. De trend voor e-commercebedrijven is een hoger dan verwachte omzetgroei (+61% voor Alibaba, +33% voor JD.com en +48% voor Tencent), maar lagere marges door investeringen in logistiek, online betaalsystemen en promoties. Dergelijke investeringen zijn goed voor de middellange termijn en de winstgroei van deze bedrijven blijft op een hoog niveau (+31% voor Alibaba, +36% voor Tencent), behalve bij JD.com (-33%). %). Ondanks de uitstekende resultaten (+139%) nam de COO van Baidu ontslag. Weibo en Baozun publiceerden indrukwekkende winstcijfers: respectievelijk +94% en +36%. Netease (online games) stelde teleur met een daling van zijn operationele winst van -15%. Ctrip verraste in positieve zin met een stijging van zijn operationele winst van +73%, die te danken is aan het bloeiende internationale toerisme (steeds meer Chinezen reizen naar het buitenland). Samsonite publiceerde resultaten in de lijn van de verwachtingen, maar beleefde toch volatiele tijden in mei na beschuldigingen door Blue Orca, die het bedrijf heeft ontkend. In de portefeuille hebben we zeer weinig veranderd. Een deel van de winst op Baidu werd verzilverd en wij versterkten onze posities in Ctrip, Moutai, Hikvision, Tsingtao en CR Beer. Wij stapten uit Netease, terwijl wij een nieuwe positie hebben genomen in CNOOC om het olierisico te neutraliseren. Hoewel de onzekerheid over de internationale handelsrelaties en de schuldenafbouw van China volatiliteit kan veroorzaken op korte termijn, blijven wij vertrouwen hebben in de vooruitzichten voor de Chinese markt, die bezig is aan een snelle opmars op de industriële waardeladder.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

4,63 %

5,71 %

4,63 %

5,71 %

1 jaar

31,71 %

33,07 %

31,71 %

33,07 %

3 jaar

11,06 %

28,74 %

3,55 %

8,78 %

5 jaar

92,82 %

89,44 %

14,02 %

13,61 %

Sinds oprichting

25,35 %

64,55 %

3,32 %

7,46 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

4,63 %

5,71 %

31,71 %

33,07 %

11,06 %

28,74 %

92,82 %

89,44 %

25,35 %

64,55 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

31,71 %

33,07 %

3,55 %

8,78 %

14,02 %

13,61 %

3,32 %

7,46 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*21,50 %21,41 %6,74 %0,95 %-0,01 %1,32 %
3 jaar*24,70 %20,33 %10,98 %0,91 %-0,52 %0,31 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-12,33 %0,02 %0,95 %
3 jaar*-46,85 %-0,44 %1,10 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting28,03 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-29,19 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 21,50 % 24,70 % 21,41 % 20,33 %
Tracking Error 6,74 % 10,98 %
Sharpe-ratio 1,32 % 0,31 %
Alpha 0,02 % -0,44 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,91 %
Informatieratio -0,01 % -0,52 %
Maximaal maandelijks verlies -29,19 %
Maximale maandelijkse winst 28,03 %
Maximale drawdown -12,33 % -46,85 %
Beta 0,95 % 1,10 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI China (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160365257
Nettovermogen (fonds)
112 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.