Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Equity Euro Core Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
433,68 EUR
Marc  HALPERIN–LU1730854608–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–LU1730854608–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
433,68 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
433,68 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft rendement na via blootstelling aan de aandelenmarkten, voornamelijk in de eurozone, door op discretionaire basis effecten te selecteren binnen een beleggingsuniversum dat vergelijkbaar is met de MSCI EMU Index, nettodividenden herbelegd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/07/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,31 %

1,17 %

8,15 %

8,93 %

5,97 %

5,93 %

Sinds oprichting

3.156,49 %

215,06 %

9,47 %

3,03 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

3.156,49 %

215,06 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-2,31 %

1,17 %

8,15 %

8,93 %

5,97 %

5,93 %

9,47 %

3,03 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*12,08 %13,71 %3,59 %0,97 %-0,94 %0,18 %
3 jaar*11,43 %12,16 %3,23 %0,96 %-0,21 %0,82 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-18,75 %-0,06 %0,85 %
3 jaar*-20,19 %0,02 %0,91 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting29,70 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,62 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,08 % 11,43 % 13,71 % 12,16 %
Tracking Error 3,59 % 3,23 %
Sharpe-ratio 0,18 % 0,82 %
Alpha -0,06 % 0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,96 %
Informatieratio -0,94 % -0,21 %
Maximaal maandelijks verlies -21,62 %
Maximale maandelijkse winst 29,70 %
Maximale drawdown -18,75 % -20,19 %
Beta 0,85 % 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
21/01/1981
Oprichtingsdatum (Aandeel)
26/01/1981
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI EMU (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1730854608
Nettovermogen (fonds)
395 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.