Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

Berekening van het inkomen

Wij stellen een instrument voor de berekening van de aan uw investering verbonden inkomsten (rente en dividenden) ter beschikking. Dit instrument is geen fiscaal advies en dient alleen als hulp bij eventuele berekeningen. Dit ontslaat U niet van het uitvoeren van het nodige onderzoek en verificaties die uw verantwoordelijkheid blijven als belastingbetaler. De resultaten worden verkregen op basis van de gegevens die U invoert. Edmond de Rothschild Asset Management Benelux kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen.

Wisselkoersen te gebruiken:

1 USD = 0.9034 Euro

1 JPY = 0.0083 Euro

1 CHF = 0.8995 Euro

1 GBP = 1.1407 Euro

Bron : https://www.nbb.be

Uitsplitsing van de berekening van de inkomsten van de Franse GBF’s

Overzicht van de transacties 2018
Transactiedatum Transactie Transactie Aantal deelbewijzen Actie
{date} {actionlabel} {actionvalue} {value} Verwijderen

Totale inkomsten

Lijst van de fondsen

Totale inkomsten voor 2018 dividend-inkomsten coupon-inkomsten
België
Europese Economische Ruimte ex. België
Buiten de Europese Economische Ruimte

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.