Mobile Logo

EdR Emerging Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
126,67 USD
Laurent  LE GRIN–FR0010831867–
Laurent LE GRIN
Thibaut BAILLY–FR0010831867–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
126,67 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
126,67 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Laurent LE GRIN  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land.

+ -

Commentaar 31/10/2017

De Europese kredietmarkt presteerde sterk in oktober, ondanks de afwachtende houding van de beleggers in de aanloop naar de beleidsvergadering van de ECB aan het einde van de maand. De aankondiging door Mario Draghi dat het QE-programma met 9 maanden zou worden verlengd, zij het met een halvering van het maandelijkse aankoopbedrag, werd beschouwd als gunstig nieuws voor de kredietmarkten, met een snellere spreadversmalling tot gevolg. De ECB laat de deur ook openstaan voor een verlenging van het programma, indien nodig. Het touwtrekken tussen Madrid en Catalonië overheerste deze maand het nieuws, al had het dispuut zeer weinig impact op de kredietmarkten. In de loop van de maand boekten de bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit goede resultaten: de CDS-index en obligaties versmalden met 7 basispunten en hoogrentende bedrijfsobligaties met 23 basispunten, terwijl de iTraxx XOver een versmalling van 27 basispunten noteerde. De kredietmarkt werd ook ondersteund door de daling van de belangrijkste rentevoeten, eveneens aangedreven door de opluchting over de ECB (de rente op Duitse Bunds op 10 jaar daalde met 10 basispunten, van 0,46% naar 0,36%). Aan aanbodzijde boekte de Europese hoogrentende markt de sterkste maand ooit, met de herfinanciering van Wind Tre als de deal van het jaar. Wind Tre, de nieuwe telecomoperator die is ontstaan uit de 50-50 joint venture tussen Wind en 3 Italia, een onderdeel van Hutchison, heeft de grootste veiling van hoogrentende schuldbewijzen in euro ooit afgerond, met de uitgifte van een gedekte obligatie in vijf schijven voor een totaal van EUR 7,3 miljard, terwijl er vraag was naar EUR 25 miljard. Na deze megatransactie is 2017 nu al het beste jaar ooit voor de uitgifte van hoogrentend papier in Europa, met voor meer dan 80 miljard euro aan obligaties tot dusver dit jaar, waarmee het vorige record van 73,7 miljard in 2014 is gebroken. Wat het bedrijfsnieuws betreft, verlaagde Moody's de rating van Bombardier, ondanks het recent aangekondigde partnerschap met Airbus, van B2 naar B3 en zijn vooruitzichten van stabiel naar negatief, waardoor zijn obligatieratings terugvielen naar de categorie Caa1. Het Spaanse bouwbedrijf OHL (Caa1) is van plan zijn volledige belang in OHL Concesiones voor € 2,23 miljard te verkopen aan het Australische infrastructuurfonds IFM. Hierdoor zal OHL al zijn brutoschulden kunnen terugbetalen (€ 1,38 miljard op 30 juni). Nyrstar (metalen, B3/B-) boekte in het derde kwartaal een omzetstijging van 33% en een EBITDA-stijging van 35%. Maxeda (B2/B), een Nederlands bedrijf dat specialiseert in doe-het-zelfzaken, noteerde een daling van de verkoop in het tweede kwartaal door het minder goede weer en minder winkeldagen op zondag.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

6,17 %

5,62 %

6,17 %

5,62 %

1 jaar

6,86 %

6,27 %

6,86 %

6,27 %

3 jaar

10,14 %

13,78 %

3,27 %

4,39 %

5 jaar

18,57 %

29,77 %

3,46 %

5,34 %

Sinds oprichting

26,67 %

47,81 %

3,04 %

5,08 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

6,17 %

5,62 %

6,86 %

6,27 %

10,14 %

13,78 %

18,57 %

29,77 %

26,67 %

47,81 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

6,86 %

6,27 %

3,27 %

4,39 %

3,46 %

5,34 %

3,04 %

5,08 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*2,77 %3,39 %1,35 %0,92 %0,17 %1,43 %
3 jaar*4,75 %5,15 %1,66 %0,95 %-0,81 %0,82 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-1,52 %0,03 %0,75 %
3 jaar*-10,17 %-0,06 %0,87 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,79 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-7,76 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,77 % 4,75 % 3,39 % 5,15 %
Tracking Error 1,35 % 1,66 %
Sharpe-ratio 1,43 % 0,82 %
Alpha 0,03 % -0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,95 %
Informatieratio 0,17 % -0,81 %
Maximaal maandelijks verlies -7,76 %
Maximale maandelijkse winst 5,79 %
Maximale drawdown -1,52 % -10,17 %
Beta 0,75 % 0,87 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2009
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
Thomson Reuters Growth Markets CB Idx Hedged (USD)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010831867
Nettovermogen (fonds)
18 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,800 %
Toegepaste beheerkosten
1,800 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.