Mobile Logo

EdR Emerging Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
117,34 EUR
Laurent  LE GRIN–FR0010842419–
Laurent LE GRIN
Thibaud BAILLY–FR0010842419–
Thibaud BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
117,34 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
117,34 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Laurent LE GRIN  
Thibaud BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 3 jaar naar een rendement dat hoger ligt dan dat van haar referentie-indicator, de Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) voor de deelnemingsrechten in US dollar, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren waarvan het onderliggende aandeel verband houdt met een bedrijf dat het grootste deel van zijn activiteiten uitoefent in opkomende landen, of dat gevestigd is in een opkomend land.

+ -

Commentaar 31/07/2017

Ten gevolge van de verklaring van Janet Yellen dat de inflatie in de VS zich nog steeds ondermaats is en de beroering rond president Trump, stuwde de zwakkere dollar de aandelen van opkomende markten vooruit in juli, waarbij de MSCI Emerging Index de maand afsloot op 4,89%. Een andere positieve factor was dat de olieprijs 9% steeg en opnieuw het niveau van 50 USD per vat bereikte. China's bbp in het 2de kwartaal bedroeg 6,9%, wat beter was dan de verwachtingen, ondersteund door een sterk momentum. De Hang Seng Index boekte een opmerkelijke outperformance: hij noteerde een stijging van 6,05% in juli, voor een totaalrendement tot nu toe dit jaar van 24,20%. Als gevolg daarvan namen we winst op enkele Aziatische namen met hoge delta die in juli outperformances boekten in juli, zoals de converteerbare obligatie van Nanya Tech, Tencent-calls, de converteerbare obligatie van ENN Energy en de converteerbare obligatie 2020 van Ctrip.com, die we inruilden voor de converteerbare obligatie 2022 met lagere delta. Ook voegden we een nieuwe positie toe in de omruilbare obligatie Telenor/Veon 2019, die een evenwichtiger profiel heeft. Veon (voorheen Vimplecom) is een telecommunicatiebedrijf dat actief is in Rusland, GOS-lidstaten, Bangladesh, Algerije en Pakistan. De Russische inflatie zakte naar 3,9% in juli, het laagste niveau sinds 2012. We hebben ook onze positie in de converteerbare obligatie van Gedeon Richter uitgebreid na de recente underperformance van het aandeel. Na de verkoop van ENN (met hoge delta) besloten we de converteerbare obligatie 2019 met lagere delta van Kunlun Energy te kopen die ook goedkoop was wat betreft de geïmpliceerde volatiliteit. Op de primaire markt van de converteerbare obligaties zagen we een hoger aantal Aziatische transacties. In China was er een enorme transactie: Shanghai International Port gaf in 2 tranches voor 1 miljard USD uit aan obligaties op 4 en 5 jaar, die omruilbaar zijn tegen aandelen van Postal Saving Bank of China. De opbrengsten van deze premium terugkoopobligaties met een rente van 0,75% zullen worden gebruikt voor herfinanciering. Singha Estate, een vastgoedontwikkelaar uit Thailand, gaf voor 180 miljoen USD uit aan converteerbare obligaties met een coupon van 2% die kunnen worden afgelost in 2022, en haalde tegelijkertijd 1,66 miljard THB op voor ontwikkelingsprojecten en overnames. Het Chinese biotechnologiebedrijf 3SBio, tot slot, gaf voor 300 miljoen USD uit aan converteerbare obligaties met een coupon van 0% die kunnen worden afgelost in 2022, voor herfinanciering en O&O. We namen deel aan deze transactie.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,53 %

2,36 %

3,53 %

2,36 %

1 jaar

3,60 %

1,99 %

3,60 %

1,99 %

3 jaar

3,27 %

7,90 %

1,08 %

2,56 %

5 jaar

14,37 %

26,41 %

2,72 %

4,79 %

Sinds oprichting

17,36 %

41,47 %

2,12 %

4,65 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

3,53 %

2,36 %

3,60 %

1,99 %

3,27 %

7,90 %

14,37 %

26,41 %

17,36 %

41,47 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

3,60 %

1,99 %

1,08 %

2,56 %

2,72 %

4,79 %

2,12 %

4,65 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*2,89 %3,45 %1,31 %0,93 %0,85 %1,33 %
3 jaar*4,87 %5,23 %1,59 %0,95 %-0,99 %0,61 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-1,72 %0,04 %0,78 %
3 jaar*-10,60 %-0,10 %0,89 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,60 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-9,20 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,89 % 4,87 % 3,45 % 5,23 %
Tracking Error 1,31 % 1,59 %
Sharpe-ratio 1,33 % 0,61 %
Alpha 0,04 % -0,10 %
Correlatiecoëfficiënt 0,93 % 0,95 %
Informatieratio 0,85 % -0,99 %
Maximaal maandelijks verlies -9,20 %
Maximale maandelijkse winst 5,60 %
Maximale drawdown -1,72 % -10,60 %
Beta 0,78 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2009
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
Thomson Reuters Growth Markets CB Idx Hedged (EUR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010842419
Nettovermogen (fonds)
19 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,800 %
Toegepaste beheerkosten
1,800 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.