Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Energy Evolution Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
93,60 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0013293495–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0013293495–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
93,60 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
93,60 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van haar referentie-indicator, de MSCI World (NR) USD, door op de internationale aandelenmarkten te beleggen via een selectie van bedrijven die verband houden met de geleidelijkeevolutie van de energiemix. Dit themafonds zal zich niet uitsluitend beperken tot de energiesector en zal ook kunnen beleggen in bedrijven die vallen onder de drie beleggingspijlers die zijn bepaald door de beheermaatschappij: de middelen die nodig zijn voor deze evolutie, de technologieën om haar ten uitvoer te brengen en de kant-en-klare oplossingen voor de gebruikers.

+ -

Commentaar 29/03/2018

De daling van februari heeft zich doorgezet in maart. De internationale aandelen (MSCI World) verloren -3,4% in EUR (-2,4% in USD) door de algemene terugkeer van de risicoaversie op de markten. De koudwatervrees ontstond aan de overkant van de Atlantische Oceaan, bij president Trump die nieuwe douanetarieven wil invoeren voor gangbare consumptiegoederen. Die protectionistische maatregelen zijn vooral tegen China gericht, en er wordt gevreesd voor een handelsoorlog, die een rem op de wereldgroei zou kunnen zetten. De maand werd ook gekenmerkt door de aankondiging van autofabrikant VW, die zijn elektrificatiestrategie heeft herzien (Roadmap E) en nu van plan is 3 miljoen elektrische voertuigen te produceren (80 modellen) tegen 2025. De groep heeft ook orders geplaatst voor batterijen (cellen) die in de kaart spelen van de Koreaanse bedrijven SDI en LG Chem, en van het Chinese CATL, dat dit jaar naar de beurs wordt gebracht. Het fonds noteerde een rendement van -3,3%, in lijn met de benchmark. De sterkste rendementsbijdragen waren afkomstig van Orsted en Umicore, terwijl de blootstelling aan de sector van de eMaterialen (lithium, kobalt…) met Albermarle, European Cobalt, Clean Teq… het rendement afremde. Via de opening van een effectenrekening in Zuid-Korea konden wij posities in L&F en LG Chem innemen. L&F is een fabrikant van kathodematerialen (een kernelement van batterijen), terwijl LG Chem de technologisch meest geavanceerde cellen produceert. Deze twee bedrijven zouden moeten profiteren van de toenemende penetratie van de elektrische auto's. Wij hebben daarnaast ook twee bedrijven opgenomen die de vruchten zouden moeten plukken van de invoering van zelfrijdende auto's: Aptiv en Nvidia. Aptiv is een spin-off van de Amerikaanse automobielfabrikant Delphi Automotive en is gespecialiseerd in mobiliteits- en veiligheidsarchitecturen. Nvidia is leider in 3D-processoren, een technologie die veel wordt gebruikt voor zelfrijdende auto's. Wij hebben Geberit van de hand gedaan, omdat het bedrijf waarschijnlijk zwak zal presteren in 2018, gelet op de achteruitgang van de Italiaanse en Scandinavische markten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (24/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

-6,40 %

-3,17 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-6,40 %

-3,17 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
21/12/2017
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/12/2017
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0013293495
Nettovermogen (fonds)
8 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.