Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Energy Evolution Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2019)
81,51 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0013293503–
Emmanuel PAINCHAULT
Marouane BOUCHRIHA–FR0013293503–
Marouane BOUCHRIHA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
81,51 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2019)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2019)
81,51 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Marouane BOUCHRIHA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van haar referentie-indicator, de MSCI World (NR) USD, door op de internationale aandelenmarkten te beleggen via een selectie van bedrijven die verband houden met de geleidelijke evolutie van de energiemix. Dit themafonds zal zich niet uitsluitend beperken tot de energiesector en zal ook kunnen beleggen in bedrijven die vallen onder de drie beleggingspijlers die zijn bepaald door de beheermaatschappij: de middelen die nodig zijn voor deze evolutie, de technologieën om haar ten uitvoer te brengen en de kant-en-klare oplossingen voor de gebruikers.

+ -

Commentaar 30/06/2018

De internationale aandelenmarkten daalden slechts 0,2% in juni (in EUR) in een context van hoge volatiliteit wegens de oplopende handelsspanningen. Hoewel de maand goed begon met een beheerste verklaring van de centrale banken die de beleggers zichtbaarheid verschafte, was het nog maar eens Donald Trump die olie op het vuur gooide door nieuwe importheffingen in te voeren en nog hogere heffingen niet uitsluit mocht China tegenmaatregelen treffen. De olieprijs steeg opnieuw in juni en de leden van de OPEC, plus Rusland, besloten de productie op te voeren (+ 560.000 vaten per dag) en de quota's volledig na te leven (alle landen samen produceerden tot nu toe in overeenstemming met een complianceniveau van meer dan 100%) om de daling van de productie in Venezuela te compenseren. In juni behaalde het fonds een rendement van -3,3%, een minder goed resultaat dan de aandelenmarkten. Het fonds werd afgestraft voor zijn onderblootstelling aan Amerikaanse aandelen en zijn overblootstelling aan Europese aandelen. De grootste bijdragen aan het rendement werden geleverd door Murata, Samsung SDI en Hess. De slechtste bijdragen aan het rendement waren dan weer afkomstig van Clean Teq en de autosector (VW, Valeo). Murata profiteerde nog steeds van het positieve momentum van de MLCC-prijzen ten gevolge van enerzijds de hoge vraag van de auto- en industriële sector, en anderzijds het nog steeds beperkte aanbod. Umicore, dat zijn Capital Market Day organiseerde in Seoel, verwacht dat de markt van de autokatalysatoren tegen 2025 zal verdubbelen vanwege de uitstootnormen, vooral in Europa en China. Clean Teq stelde teleur nadat het zijn haalbaarheidsstudie bijstelde voor hogere kapitaaluitgaven en kosten voor zijn nikkel-kobaltproject in Australië. Wij hebben Hess opgenomen in de portefeuille, dat over een van de mooiste groeiverhalen beschikt na zijn ontdekkingen in Guyana (offshore). De autosector had te lijden onder de toenemende handelsspanning tussen de VS en China, en werd met name gekenmerkt door de winstwaarschuwing van Daimler.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
21/12/2017
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/06/2018
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0013293503
Nettovermogen (fonds)
15 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,400 %
Toegepaste beheerkosten
2,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.