Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Equity Euro Core Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2018)
445,10 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010176487–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0010176487–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
445,10 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2018)
445,10 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft rendement na door een blootstelling aan de aandelenmarkten, hoofdzakelijk in de eurozone, via de discretionaire selectie van effecten uit een beleggingsuniversum dat vergelijkbaar is met de MSCI EMU.

+ -

Commentaar 29/03/2018

De aandelenmarkten maakten pas op de plaats onder druk van twee factoren: de dreiging van een handelsoorlog (toegenomen Amerikaans protectionisme) en de stagnatie en in de eurozone zelfs achteruitgang van de voorlopende indicatoren van de economische activiteit, die zich echter nog steeds op een hoog niveau bevinden. De langetermijnrente, die begin februari een daling had ingezet, zakte verder, zonder verbreding van de spreads tussen de kernlanden en de periferie, en dit ondanks de verkiezingsuitslag in Italië, waar de regeringsvorming moeilijk dreigt te verlopen. Het risico van een stijging van de euro in deze protectionistische context dwingt de ECB voorzichtiger te communiceren over haar monetaire beleid, dat geen gelijke tred houdt met dat van de Fed. Die context leidde tot een sectorale verschuiving naar meer defensieve waarden, zoals nutsbedrijven en gezondheidszorg, terwijl cyclische sectoren zoals industrie, financials en duurzame consumptiegoederen het moeilijker kregen. De marktwaarderingen houden nu rekening met risicopremies die beantwoorden aan de toegenomen volatiliteit en de winstverwachtingen die naar beneden zijn bijgesteld, vooral onder invloed van de wisselkoersen en de grondstoffenprijzen. Ook al valt het risico dat de koersen in bepaalde segmenten van de Amerikaanse technologiesector onhoudbaar zijn geworden niet uit te sluiten, anderzijds blijkt toch dat een terugkeer van de onbezorgde, euforische stemming van het begin van het jaar minder waarschijnlijk is geworden. De markt straft bedrijven af die investeren (in kapitaalgoederen, R&D, M&A, klantenwerving…) om rendement te genereren op middellange termijn.In de loop van de maand profiteerden wij van het herstel dat Nokia sinds het begin van het jaar had geboekt om de positie te verkopen: hoewel de versnelde uitrol van de 5G gunstig zou kunnen zijn voor het aandeel in 2019, maken wij ons meer zorgen over de vooruitzichten op korte termijn en over zijn productpositionering. Wij kochten Technip FMC, dat zich heeft opgewerkt tot het meest interessante bedrijf voor aardoliediensten in Europa, inzake productinnovatie, margeniveaus en soliditeit van de balans. Na vier jaar van herstructureringen is zijn kostenstructuur sterk gedaald, zodat het nu kan bogen op een aanzienlijke operationele hefboom in geval van stabilisering van de aardoliekoers.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

2,10 %

0,66 %

2,10 %

0,66 %

1 jaar

9,25 %

7,49 %

9,25 %

7,49 %

3 jaar

13,03 %

9,27 %

4,15 %

2,99 %

5 jaar

68,75 %

66,96 %

11,03 %

10,79 %

Sinds oprichting

3.242,24 %

209,83 %

9,88 %

3,08 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

2,10 %

0,66 %

9,25 %

7,49 %

13,03 %

9,27 %

68,75 %

66,96 %

3.242,24 %

209,83 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

9,25 %

7,49 %

4,15 %

2,99 %

11,03 %

10,79 %

9,88 %

3,08 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
21/01/1981
Oprichtingsdatum (Aandeel)
26/01/1981
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI EMU (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010176487
Nettovermogen (fonds)
372 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.