Mobile Logo

EdR Euro Leaders Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
186,43 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010844357–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0010844357–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
186,43 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
186,43 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft rendement na door een blootstelling aan de aandelenmarkten, hoofdzakelijk in de eurozone, via de discretionaire selectie van effecten uit een beleggingsuniversum dat vergelijkbaar is met de MSCI EMU.

+ -

Commentaar 29/09/2017

De belangrijkste indexen lieten de geopolitieke crisissen en de politieke onzekerheid in Europa aan zich voorbijgaan en zetten hun stijgende trend voort in september. De in september gepubliceerde statistieken bevestigden de positieve trend van de vorige maanden: de samengestelde PMI voor de eurozone verraste opnieuw en steeg tot 56,7, het hoogste punt in 6 jaar tijd, wat voornamelijk te danken was aan Frankrijk en Duitsland. De inflatie bleef gematigd en stagneerde op 1,5% op één jaar tijd. In dat kader bevestigden de recentst gepubliceerde cijfers de geleidelijke afbouw van de programma's voor kwantitatieve versoepeling van de belangrijkste centrale banken (FED, ECB, Bank of Japan) die in 2009 werden geïntroduceerd. Mario Draghi had alvast in aanloop naar de vergadering van oktober het pad duidelijk geëffend door te zinspelen op een waarschijnlijke afbouw van zijn programma voor de terugkoop van activa.Op sectoraal vlak boekten de cyclische sectoren een goed rendement door te profiteren van de goede oriëntatie van de macrogegevens en de kentering van de euro, die niet langer steeg. Na in augustus te zijn gestabiliseerd na drie opeenvolgende maanden van daling, steeg de automobielsector dankzij veel betere activiteitsindicatoren dan verwacht. Ook aardolie-effecten deden het goed, aangezien de sector profiteerde van de stijging van 10% van de prijs per vat door de nog steeds goede wereldwijde vraag. De versteiling van de Europese rentecurves ondersteunde de banken en verzekeraars, waarbij laatstgenoemden ook profiteerden van het feit dat de schade door orkaan Irma in Florida nog meeviel. Underperformances zagen we dan weer bij sectoren die omgekeerd met de rente gecorreleerd zijn (nutsbedrijven, vastgoed, telecommunicatie). Defensieve sectoren deden het niet veel beter (voeding, consumptiegoederen).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

14,60 %

14,24 %

14,60 %

14,24 %

1 jaar

23,88 %

22,06 %

23,88 %

22,06 %

3 jaar

52,87 %

41,39 %

15,17 %

12,21 %

5 jaar

79,64 %

72,30 %

12,42 %

11,49 %

Sinds oprichting

86,43 %

54,72 %

8,37 %

5,79 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

14,60 %

14,24 %

23,88 %

22,06 %

52,87 %

41,39 %

79,64 %

72,30 %

86,43 %

54,72 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

23,88 %

22,06 %

15,17 %

12,21 %

12,42 %

11,49 %

8,37 %

5,79 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*11,25 %11,22 %3,65 %0,95 %0,19 %2,02 %
3 jaar*15,52 %14,86 %3,48 %0,98 %0,79 %0,62 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-5,29 %0,03 %0,95 %
3 jaar*-25,20 %0,20 %1,02 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,02 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-23,01 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,25 % 15,52 % 11,22 % 14,86 %
Tracking Error 3,65 % 3,48 %
Sharpe-ratio 2,02 % 0,62 %
Alpha 0,03 % 0,20 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,98 %
Informatieratio 0,19 % 0,79 %
Maximaal maandelijks verlies -23,01 %
Maximale maandelijkse winst 13,02 %
Maximale drawdown -5,29 % -25,20 %
Beta 0,95 % 1,02 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
21/01/1981
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/01/2010
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI EMU (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010844357
Nettovermogen (fonds)
316 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,150 %
Toegepaste beheerkosten
1,150 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.