Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
115,58 USD
Julien  de SAUSSURE–FR0011882281–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011882281–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
115,58 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
115,58 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die voornamelijk zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 29/06/2018

De spreads zijn deze maand verbreed. Er heerste nog steeds bezorgdheid over de politieke situatie in Italië en een mogelijke crisis in de eurozone, ondanks de geruststellende verklaringen van de Italiaanse premier begin juni. De markt maakte zich zorgen over een mogelijke handelsoorlog en de nieuwe importheffingen van China en de Verenigde Staten. Midden juni versmalden de spreads echter tijdelijk. De toon van de Fed was agressiever dan verwacht, terwijl die van de ECB redelijk inschikkelijk. Geen van beide centrale banken zorgde echter voor verrassingen (verhoging van de rente voor de Fed en verlenging van de kwantitatieve versoepeling tot eind december 2018 voor de ECB).Juni werd gekenmerkt door een negatief rendement in de meeste segmenten. De sector van de verzekeringen bleef sterk achter, met een spreadverbreding van 25 basispunten voor de eeuwigdurende effecten (rendement van -1,06%) en een rendement van -1,18% voor de Tier 2-effecten. Ook de CoCo's zetten een negatief resultaat neer, vooral de CoCo's in dollar, die een rendement van -0,81% boekten, ten opzichte van -0,44% voor de CoCo's in euro.Moody's verhoogde de ratingvooruitzichten voor het Spaanse bankensysteem van stabiel naar positief vanwege een verbetering van de kwaliteit van de activa en stabiele kredietgegevens. CaixaBank en Sabadell kondigden grootschalige verkopen van vastgoedactiva met waardevermindering aan (tussen 7 en 10 miljard). De ratings van de Spaanse banken werden niet gewijzigd na de aankondiging, maar dat zou nog wel kunnen gebeuren op middellange termijn. De Tier 2-obligatie van Bankinter zou ook in aanmerking kunnen komen voor de meeste indexen van beleggingskwaliteit en de Tier 2-obligaties van CaixaBank zouden deel kunnen uitmaken van de index van beleggingskwaliteit van iBoxx.Twee verzekeraars, CNP en Vivat, hebben Restricted Tier 1-obligaties uitgegeven met coupons van 4,75% (500 miljoen euro) en 7% (300 miljoen euro). Danske Bank, een Deense bank, heeft voor 750 miljoen dollar aan Additional Tier 1-obligaties met een coupon van 7% op de markt gebracht. Caixa Geral, een Portugese bank, heeft voor 500 miljoen euro aan Tier 2-obligaties op 10 jaar uitgegeven met een coupon van 5,75%.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (13/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement BH-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-1,55 %

-0,53 %

-1,55 %

-0,53 %

1 jaar

3,15 %

1,15 %

3,15 %

1,15 %

3 jaar

15,22 %

8,20 %

4,83 %

2,66 %

Sinds oprichting

15,58 %

10,32 %

3,60 %

2,43 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (BH-USD)

Benchmark

-1,55 %

-0,53 %

3,15 %

1,15 %

15,22 %

8,20 %

15,58 %

10,32 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (BH-USD)

Benchmark

3,15 %

1,15 %

4,83 %

2,66 %

3,60 %

2,43 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmark
1 jaar*3,77 %1,63 %2,80 %0,73 %0,41 %-0,32 %
3 jaar*4,92 %2,03 %3,77 %0,70 %0,54 %0,88 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmark
1 jaar*-4,30 %0,01 %1,70 %
3 jaar*-7,41 %0,02 %1,70 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,26 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,99 %
Deelnemingsrecht BH-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,77 % 4,92 % 1,63 % 2,03 %
Tracking Error 2,80 % 3,77 %
Sharpe-ratio -0,32 % 0,88 %
Alpha 0,01 % 0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,73 % 0,70 %
Informatieratio 0,41 % 0,54 %
Maximaal maandelijks verlies -2,99 %
Maximale maandelijkse winst 3,26 %
Maximale drawdown -4,30 % -7,41 %
Beta 1,70 % 1,70 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/06/2014
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
ICE BofAML Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011882281
Nettovermogen (fonds)
1.949 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,200 %
Toegepaste beheerkosten
1,200 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.