Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/10/2018)
106,38 CHF
Julien  de SAUSSURE–FR0012749869–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0012749869–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
106,38 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/10/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/10/2018)
106,38 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die voornamelijk zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 28/09/2018

De maand september werd gekenmerkt door de afwachtende houding van de beleggers wat de onderhandelingen over de Italiaanse begroting betreft. De spreads waren versmald door de verwachting van een begroting die zou beantwoorden aan de Europese normen. De bezorgdheid over de internationale handel bleef nadrukkelijk aanwezig (nieuwe invoerheffingen en annulering van de geplande onderhandelingen over de handel tussen China en de Verenigde Staten), terwijl de vergaderingen van de centrale banken zoals verwacht weinig impact hadden op de spreads. Eind september viel de aankondiging van een Italiaans begrotingstekort van 2,4% van het bbp in slechte aarde bij de beleggers, wat een deel van het maandrendement van tafel veegde. Toch bleef het rendement in de meeste segmenten positief. De verzekeringssector, en meer bepaald de eeuwigdurende effecten (rendement van 0,46%) en de coco's in euro (rendement van 0,45%) presteerden bijzonder goed. Ook het vermelden waard is de goede prestatie van 0,49% van de bancaire Tier 2. De geschillen waren een belangrijk thema tijdens de afgelopen maand. Door het openen van meerdere onderzoeken wegens witwassen tegen Danske Bank (tussen 2007 en 2015 zou een slordige 200 miljard euro door het Estse filiaal zijn weggesluisd via zo'n 15.000 rekeningen van niet-ingezeten buitenlandse cliënten) stonden zijn obligaties onder druk. De ratingbureaus hebben het vooruitzicht voor de bank in de loop van de maand bijgesteld van stabiel naar negatief. In Denemarken zou de bank een boete boven het hoofd hangen van zo'n 4 miljard kronen. Ook andere landen zouden sancties kunnen opleggen, zoals de VS, omdat een aanzienlijk deel van de transacties afkomstig is van Russische rekeningen. ING heeft een schikking getroffen met de Nederlandse autoriteiten betreffende witwaspraktijken en zal in dat kader een boete betalen van € 775 miljoen. De financiële impact op de bank blijft binnen de perken en vertegenwoordigt circa 24 bp van de CET1-ratio. De schikking zou ook de afsluiting van het onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten inhouden. Er waren talrijke primaire coco-uitgiften, goed voor een totaal van € 6,2 miljard. De Spaanse markt was bijzonder dynamisch, met coco's van Abanca (coupon van 7,5%), BBVA (coupon van 5,875%) en Bankia (coupon van 6,375%). Bij de verzekeraars hebben Groupama en Phoenix Tier 2 uitgegeven op 10 jaar (coupon van 3,375%) en 11 jaar (coupon van 4,375%).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (11/10/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement CCHF H-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,54 %

-0,39 %

2,49 %

2,22 %

Sinds oprichting

6,38 %

7,47 %

1,87 %

2,18 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (CCHF H-CHF)

Benchmark

6,38 %

7,47 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (CCHF H-CHF)

Benchmark

-2,54 %

-0,39 %

2,49 %

2,22 %

1,87 %

2,18 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht CCHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht CCHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht CCHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht CCHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht CCHF H-CHFBenchmark
1 jaar*3,94 %1,57 %2,96 %0,75 %-0,45 %0,53 %
3 jaar*4,86 %1,90 %3,79 %0,69 %0,20 %1,68 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht CCHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht CCHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht CCHF H-CHFBenchmark
1 jaar*-5,81 %-0,02 %1,88 %
3 jaar*-7,60 %-0,09 %1,77 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,15 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-3,00 %
Deelnemingsrecht CCHF H-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,94 % 4,86 % 1,57 % 1,90 %
Tracking Error 2,96 % 3,79 %
Sharpe-ratio 0,53 % 1,68 %
Alpha -0,02 % -0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,75 % 0,69 %
Informatieratio -0,45 % 0,20 %
Maximaal maandelijks verlies -3,00 %
Maximale maandelijkse winst 3,15 %
Maximale drawdown -5,81 % -7,60 %
Beta 1,88 % 1,77 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
09/06/2015
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
ICE BofAML Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0012749869
Nettovermogen (fonds)
2.029 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,200 %
Toegepaste beheerkosten
1,200 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.