Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
109,95 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0013174695–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0013174695–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
109,95 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
109,95 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 28/02/2018

Door de zwakke maand februari, het gevolg van de toegenomen volatiliteit bij de risicoactiva, werd de rally van de maand januari weggeveegd op de kredietmarkt. Bij de achtergestelde financiële effecten registreerden de Coco's een negatief rendement van -0,62% in euro. De verzekeringssector bleef sterk achter bij een spreadverbreding van 30 bp in februari en een rendement van -1,54% voor eeuwigdurende obligaties en van -1,22% voor Tier 2. De daling is het gevolg van de winstnemingen in deze sector, die tot dan prima had gepresteerd en gevoeliger is voor een renteverhoging. De underperformance is alvast niet te wijten aan de fundamentals: de verzekeraars publiceerden goede resultaten, ondanks de vele natuurrampen in 2017. Bij de banken werden de resultaten van het vierde kwartaal gekenmerkt door zwakke marktinkomsten, vooral bij Deutsche Bank, Credit Suisse en Barclays, terwijl de resultaten van de retailbanken beter uitvielen dan verwacht. De Italiaanse banken Intesa en Unicredit publiceerden prima resultaten (hogere inkomsten en lagere kosten) terwijl zij ook de verbetering van de kwaliteit van hun activa voortzetten. Na het resultatenseizoen waren er heel wat uitgiften die beantwoordden aan de verhouding MREL/TLAC, niet-preferente bevoorrechte obligaties uitgegeven door Franse en Spaanse banken en bevoorrechte obligaties van Britse banken. Scor kondigde een Restricted Tier 1-uitgifte in USD aan, de derde op de markt na Direct Line en ASR in december.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement ID-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,65 %

-0,52 %

-0,65 %

-0,52 %

1 jaar

7,43 %

2,56 %

7,39 %

2,55 %

Sinds oprichting

13,62 %

4,05 %

7,43 %

2,25 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

-0,65 %

-0,52 %

7,43 %

2,56 %

13,62 %

4,05 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

7,39 %

2,55 %

7,43 %

2,25 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmark
1 jaar*3,14 %1,65 %2,46 %0,63 %2,10 %1,84 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmark
1 jaar*-2,04 %0,08 %1,20 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht ID-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,14 % 1,65 %
Tracking Error 2,46 %
Sharpe-ratio 1,84 %
Alpha 0,08 %
Correlatiecoëfficiënt 0,63 %
Informatieratio 2,10 %
Maximale drawdown -2,04 %
Beta 1,20 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
07/06/2016
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0013174695
Nettovermogen (fonds)
2.067 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.