Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR SICAV - Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2019)
104,22 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0013233707–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0013233707–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
104,22 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2019)
104,22 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die voornamelijk zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 31/10/2018

Deze maand ging de aandacht vooral naar de emittenten uit de periferie. De Italiaanse banken stonden onder druk door de onzekere vooruitzichten voor de schuld van het land en het dispuut met de Europese Commissie over de begroting. De sterke stijging van de Italiaanse rente op 10 jaar (hoogste peil sinds 2014) baarde de beleggers zorgen. De markt werd echter in zekere mate gerustgesteld door de ratingbureaus: Moody's heeft de rating van Italië één trap verlaagd, met behoud van een stabiel vooruitzicht (Baa3 stable) en S&P heeft zijn vooruitzicht naar negatief bijgesteld (BBB neg). De beslissing van het hooggerechtshof in Spanje om de zegelrechten op vastgoedtransacties te laten betalen door de banken, in plaats van de klanten, die is opgeschort en opnieuw zal worden behandeld op 5 november, zette druk op de Spaanse emittenten. Portugal is weer in de categorie Investment Grade beland, Moody's was het laatste bureau dat de rating van het land verhoogde naar Baa3. In die context van zwakke Italiaanse en Spaanse emittenten zijn de spreads breder geworden. Ook de onderhandelingen over de brexit, die weinig vooruitgang boeken, en de handelsspanningen wogen op de markt. Het verzekeringssegment bleef sterk achter, en de spread van de eeuwigdurende effecten van de sector werd 44 basispunten breder. De Coco's in euro noteren -1,39%, tegen -1,03% voor die in dollar. Eind oktober was er wel een lichte opleving door de ingrepen van de ratingbureaus.Het resultatenseizoen is in gang getrokken met de publicaties van de Scandinavische, Britse, Spaanse en Zwitserse banken. Daarbij vallen vooral de onverwacht goede resultaten op van Lloyds, UBS en Santander (kapitaalratio CET1 boven de doelstelling van 11%), en de veeleer tegenvallende cijfers van Deutsche Bank en Nordea. Er lopen nog altijd diverse onderzoeken tegen Danske Bank wegens witwassen van geld in Estland, en de bank heeft ook bevestigd dat zij informatieverzoeken heeft ontvangen van de Amerikaanse toezichthouder. Begin oktober heeft de bezorgdheid de andere Scandinavische banken aangetast, maar voorlopig kunnen zij de markt nog geruststellen. De primaire markt was zeer weinig dynamisch. Lloyds heeft een AT1-obligatie met coupon 7,5% uitgegeven voor $ 1,5 miljard. De verzekeraar Aegon stelde de uitgifte van een Restricted Tier 1-obligatie uit vanwege de ongunstige marktomstandigheden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (22/05/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement NC-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

1,53 %

2,85 %

Sinds oprichting

4,22 %

3,22 %

2,19 %

1,68 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (NC-EUR)

Benchmark

4,22 %

3,22 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (NC-EUR)

Benchmark

1,53 %

2,85 %

2,19 %

1,68 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht NC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht NC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht NC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht NC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht NC-EURBenchmark
1 jaar*5,04 %1,67 %4,22 %0,61 %-0,21 %1,84 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht NC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht NC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht NC-EURBenchmark
1 jaar*-5,47 %-0,06 %1,85 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht NC-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 5,04 % 1,67 %
Tracking Error 4,22 %
Sharpe-ratio 1,84 %
Alpha -0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,61 %
Informatieratio -0,21 %
Maximale drawdown -5,47 %
Beta 1,85 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
26/06/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
ICE BofAML Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
FR0013233707
Nettovermogen (fonds)
1.985 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.