Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
96,44 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0013292463–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0013292463–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
96,44 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
96,44 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die voornamelijk zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 31/07/2018

De markt was opwaarts gericht, ondersteund door de goede cijfers in de Verenigde Staten en Europa (vooral in Duitsland) en door het afzwakken van de vrees voor een handelsoorlog. Deze bezorgdheid was echter nog niet verdwenen en flakkerde vooral midden juli weer op. Dat leidde tijdens de maand tot korte perioden van bredere spreads. De politieke spanningen in Duitsland en Engeland en een kortstondige terugkeer van het politieke risico in Italië zorgden voor onzekerheid onder de beleggers, maar ze konden de opwaartse trend maar even vertragen. De trend versnelde zelfs aan het einde van de maand, na de handelsbesprekingen tussen Europa en de Verenigde Staten en een persconferentie zonder verrassingen van de ECB. De meeste segmenten hebben de afgelopen maand een positief rendement geboekt. De verzekeringssector boekte een fors herstel, en met name de eeuwigdurende uitgiften, waarvan de spreads met 68 basispunten versmalden (rendement van 3,55%, tegenover 2,41% voor de Tier 2's). In dezelfde lijn noteerden de Coco's in euro en dollar een uitstekend resultaat van 1,96% en 2,43%. Ten slotte behaalde ook het bankpapier van Tier 2 een positief rendement (0,93%).De Europese banken zijn begonnen met de publicatie van hun resultaten voor het tweede kwartaal. De Scandinavische banken maakten degelijke resultaten bekend. Opmerkelijk echter waren de teleurstellende operationele resultaten van Danske Bank, met een daling van de inkomsten en onzekerheid over mogelijke boetes in verband met een witwasschandaal. Wij zagen goede resultaten van de Spaanse banken, met uitzondering van Sabadell, dat ondanks degelijke inkomsten werd afgerekend op de hoger dan verwachte voorzieningen. UBS en Credit Suisse, ten slotte, verrasten de markt met een sterke stijging van de nettoresultaten over één jaar.Op wettelijk vlak heeft de Nederlandse regering aangekondigd dat coupons op Additional Tier 1- en Restricted Tier 1-obligaties niet langer fiscaal aftrekbaar zullen zijn vanaf 1 januari 2019. Dat zou een “fiscale gebeurtenis” kunnen vormen en aanleiding kunnen geven tot een terugkoop a pari van bepaalde obligaties. ABN AMRO, Rabobank, ASR en Vivat hebben echter al aangegeven dat ze niet van plan zijn gebruik te maken van deze optie. De EBA heeft bovendien besloten geen formeel onderzoek te openen naar de classificatie van de Cashes-instrumenten van Unicredit als CET1-kapitaal (wat werd aangevochten door het fonds Caius Capital).Op de primaire markt heeft Credit Suisse voor 2 miljard dollar aan Additional Tier 1-obligaties met een coupon van 7,50% uitgegeven. De respectievelijk Belgische en Italiaanse verzekeraars P&V Assurance en Vittoria Assicurazioni hebben Tier 2-obligaties uitgegeven voor in totaal 390 miljoen en 250 miljoen euro (coupon van 5,50% en 5,75%).

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
07/12/2017
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
ICE BofAML Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
FR0013292463
Nettovermogen (fonds)
2.051 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.