Mobile Logo

Edmond de Rothschild Fund Asean Equity

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
102,86 EUR
Alan  RICHARDSON (Lead PM)–LU1583295818–
Alan RICHARDSON (Lead PM)
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)–LU1583295818–
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
102,86 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
102,86 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Alan RICHARDSON (Lead PM)  
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar bestaat erin het nettovermogen te verhogen door voornamelijk te beleggen in bedrijven in Aziatische landen.

+ -

Commentaar 31/10/2017

“Het vertrouwen en de risicobereidheid op de aandelenmarkt zijn teruggekeerd, waarbij de kredietspreads zijn gedaald tot de niveaus van voor de financiële crisis van 10 jaar geleden.”Marktoverzicht en vooruitzichten De ASEAN-markten stegen licht in oktober, waarmee ze de opwaartse trend zonder veel volatiliteit doortrokken tot het hoogste punt van de afgelopen 2 jaar. Singapore was de marktleider, met winsten in binnenlandse en cyclische grondstoffenbedrijven. In het derde kwartaal van 2017 stegen de vastgoedprijzen in Singapore voor het eerst in vier jaar. De Singaporese banken gaan ervan uit dat de activakwaliteit gestabiliseerd is, terwijl de rentemarges zouden moeten toenemen dankzij de groei van de wereldeconomie en de begrotingsstimulansen in de VS. De Singaporese fabrikanten van aardolieapparatuur stegen in het kielzog van de aardolieprijs. De overheden en centrale banken van de grote economieën slagen erin om een positieve feedback te koppelen tussen snellere niet-inflatoire groei, stijgende activaprijzen en toenemende risicobereidheid. De kredietspreads zijn gedaald tot de niveaus van voor de financiële crisis van 10 jaar geleden en er is minder volatiliteitsrisico door Amerikaanse renteverhogingen, balansafbouw en belastingverlagingen. Portefeuillestrategie Het ASEAN Fund boekte een winst van 3,9% en deed het daarmee 1,9% basispunten beter dan zijn referentie-index. De overweging van Singapore en de energieaandelen voegde waarde toe, terwijl de onderweging van financiële bedrijven afbreuk deed aan het rendement. Het fonds versterkte zijn posities in vastgoedontwikkelaars uit Singapore en bedrijven uit de energiesector. De vastgoedaandelen zouden hoger gewaardeerd moeten worden tot boven de boekwaarde in de komende opwaartse koerscyclus. De fabrikanten van aardolieapparatuur zouden moeten profiteren van de stijgende aardolieprijs, die wordt ondersteund door de productiebeperkingen van de OPEC en Rusland, die waarschijnlijk ook in 2018 zullen worden gehandhaafd. Wij schroefden onze Indonesische telecomaandelen terug na signalen te hebben ontvangen van een prijzenslag door kleinere operatoren die marktaandeel willen winnen. De Thaise banken werden afgebouwd omdat hun koersen nu normaal gewaardeerd zijn ten opzichte van de verwachte groei en winsten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

2,86 %

2,86 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

2,86 %

2,86 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/07/2017
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/07/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC South East Asia USD Index
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1583295818
Nettovermogen (fonds)
95 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.