Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Asean Equity

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/02/2018)
107,53 EUR
Alan  RICHARDSON (Lead PM)–LU1583295818–
Alan RICHARDSON (Lead PM)
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)–LU1583295818–
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
107,53 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/02/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/02/2018)
107,53 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Alan RICHARDSON (Lead PM)  
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar bestaat erin het nettovermogen te verhogen door voornamelijk te beleggen in bedrijven in Aziatische landen.

+ -

Commentaar 31/01/2018

“Gunstigste omgeving voor actieve aandelenselectie en het genereren van alfa sinds 2012”Marktoverzicht en vooruitzichten Aandelen uit ASEAN-landen stegen tot de recordniveaus van voor de afbouw van de kwantitatieve versoepeling midden 2013. Het marktherstel vanwege de stabiliserende kapitaal- en grondstoffenmarkten in 2017 werd gevolgd door een marktstijging vanwege betere groeivooruitzichten voor 2018. De marktbreedte ging gepaard met marktwinsten, aangezien de meeste landen en sectoren stegen. Olie- en steenkoolaandelen boekten de beste resultaten door hogere winsten, te danken aan de vooruitzichten op hogere prijzen voor olie en steenkool. De verbeterende wereldwijde macro-economische context vormt de gunstigste omgeving voor actieve aandelenselectie en het genereren van alfa sinds 2012. De ASEAN-markten zullen naar verwachting 20% stijgen in 2018, met verwachte periodieke correcties van minder dan 10%, ervan uitgaande dat de fundamentals positief blijven: een Goudlokje-economie van groei en stabiele inflatie, en positieve winstherzieningen.Portefeuillestrategie De outperformance van het fonds was te danken aan de overweging in steenkoolaandelen en de onderweging in telecomaandelen. De positie in steenkoolaandelen werd verhoogd om de grootste overweging van het fonds te worden. De hogere steenkoolprijzen, ondersteund door de hervormingen langs aanbodzijde in China en de productiediscipline, zijn nog niet volledig verrekend in de winstvooruitzichten van de producenten. De positie in Maleisische aandelen werd verhoogd in afwachting van vervroegde verkiezingen in de 1ste helft van 2018. Historisch gezien stijgen aandelen van overheidsbedrijven in de aanloop naar verkiezingen. REIT-aandelen werden verkocht, aangezien de obligatie-opbrengsten waarschijnlijk zullen stijgen door de hogere economische groei. Filipijnse banken werden verkocht omdat nieuwe aandelenuitgiften naar verwachting een plafond zullen zetten op de aandelenkoersen in de 1ste helft van 2018.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

7,53 %

7,56 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

7,53 %

7,56 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/07/2017
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/07/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC South East Asia USD Index
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1583295818
Nettovermogen (fonds)
119 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.