Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Asean Equity Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
99,03 EUR
Alan  RICHARDSON (Lead PM)–LU1583295818–
Alan RICHARDSON (Lead PM)
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)–LU1583295818–
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
99,03 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
99,03 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Alan RICHARDSON (Lead PM)  
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar bestaat erin het nettovermogen te verhogen door voornamelijk te beleggen in bedrijven in Aziatische landen.

+ -

Commentaar 30/06/2018

De marktdalingen en de verkoop door buitenlandse fondsen versnelden in juni. De aanhoudende zwakte van de markt in de afgelopen vijf maanden weerspiegelt een toenemende bezorgdheid over de strakkere financiële voorwaarden en het handelsprotectionisme tussen de VS en China. De daling van de markt sinds januari nadert de bearmarktdrempel van 20%, een voorlopende indicator van economische recessie. Toch wordt niet verwacht dat de economische impact van de hogere rentevoeten en het handelsprotectionisme op de huidige nominale bbp-groeiverwachting van 8% groter dan 1% zal zijn. De bodem zou stilaan in zicht moeten zijn voor de aandelenmarkt, aangezien het grootste deel van de risicoverlaging van beleggingsportefeuilles en van de kapitaaluitstromen nu achter de rug is, terwijl de marktwaarderingen hun historische dieptepunten benaderen. De markt zal echter in de tweede helft van 2018 waarschijnlijk trendloos blijven, waarbij koersoplevingen beperkt zullen zijn tot 15% aangezien de stijging van de multiples wordt gehinderd door een aanhoudende bezorgdheid over macro-economische groeirisico's. Het minder goede resultaat van het fonds was te wijten aan de overweging in Singapore en Indonesische banken en vastgoedaandelen. De kapitaaluitstroom door de macro-economische ontwikkelingen was nadelig voor de bottom-up aanpak van het fonds om alfa te genereren. Het hoogtepunt van de ongenuanceerde verkoopgolf zou nu achter ons moeten liggen, waardoor aandeeldifferentiatie en fondsalfa in de tweede helft van 2018 weer mogelijk zouden moeten zijn. De kasreserves van het fonds werden ingezet om de onderwogen positie in de Filipijnen uit te breiden naar een overwogen positie. Net zoals in Indonesië vorige maand hebben de Filipijnse kapitaalmarkten de liquiditeitsverstrakking door de stijging van de USD en de hogere rentevoeten al in de koersen verrekend. We kochten aandelen van banken en conglomeraten omdat de waarderingen naar historisch lage niveaus waren gedaald, terwijl de winstgevendheid van bedrijven niet is beïnvloed door de zwakke kapitaalmarkten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-9,34 %

-1,37 %

Sinds oprichting

-0,97 %

9,05 %

-0,64 %

5,86 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-0,97 %

9,05 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-9,34 %

-1,37 %

-0,64 %

5,86 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*12,79 %11,85 %3,53 %0,96 %-2,21 %-0,52 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-18,62 %-0,16 %1,04 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,79 % 11,85 %
Tracking Error 3,53 %
Sharpe-ratio -0,52 %
Alpha -0,16 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 %
Informatieratio -2,21 %
Maximale drawdown -18,62 %
Beta 1,04 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/07/2017
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/07/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC South East Asia USD Index
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1583295818
Nettovermogen (fonds)
134 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.