Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

Edmond de Rothschild Fund Asean Equity

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
117,05 USD
Alan  RICHARDSON (Lead PM)–LU1583295909–
Alan RICHARDSON (Lead PM)
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)–LU1583295909–
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
117,05 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
117,05 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Alan RICHARDSON (Lead PM)  
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar bestaat erin het nettovermogen te verhogen door voornamelijk te beleggen in bedrijven in Aziatische landen.

+ -

Commentaar 29/12/2017

“Stierenmarkt in de ASEAN zal aanhouden in 2018 door matige groei en aantrekkelijke waarderingen”Marktoverzicht en vooruitzichten Aandelen uit ASEAN-landen sloten het kalenderjaar 2017 af met het beste resultaat in 2 jaar tijd. De opwaartse trend met lage volatiliteit van de markt zette zich voort door verbeterende groeivooruitzichten voor 2018 en een stimulerend monetair beleid bij gebrek aan inflatoire druk. Indonesië boekte het beste resultaat wat betreft waarderingsexpansie en lager kredietrisico nadat Fitch de rating van beleggingskwaliteit van het land verder optrok. ASEAN-aandelen zullen naar verwachting tweecijferige rendementen boeken in 2018 door een matige groei en aantrekkelijke waarderingen. Het stimulerende monetair beleid bij gebrek aan het inflatierisico ondersteunt een snellere winstgroei en positieve winstherzieningen. In de huidige middencyclusaandelenwaarderingen zijn de vooruitzichten op sterkere groeifundamentals in 2018 nog niet volledig meegerekend. Portefeuillestrategie Het ASEAN Fund boekte een winst van 3,5% (in USD) en bleef daarmee 1% achter bij de referentie-index. De onderwegingen in Indonesië en basisconsumptiegoederen waren nadelig voor het rendement. Bankaandelen werden verhoogd en werden zo de grootste overweging van het fonds. De binnenlandse vraag zou moeten verbeteren in 2018 door een hogere exportgroei, hogere grondstoffenprijzen en sterkere kapitaalmarkten in 2017. Banken zouden het meest gebaat moeten zijn bij de binnenlandse groei en hogere rentevoeten, met stijgende winsten door bredere rentemarges en minder dubieuze vorderingen. Energieaandelen werden teruggeschroefd omdat de olieprijzen productieverlagingen van de OPEC in 2018 reeds in de prijs hebben verrekend, en omdat prijsstijgingen worden beperkt door de aanbodrespons van de hogere schalieolieproductie in de VS.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

17,05 %

17,86 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

17,05 %

17,86 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/07/2017
Oprichtingsdatum (Aandeel)
12/07/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC South East Asia USD Index
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1583295909
Nettovermogen (fonds)
115 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.