Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Asean Equity Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/05/2018)
101,17 CHF
Alan  RICHARDSON (Lead PM)–LU1583296113–
Alan RICHARDSON (Lead PM)
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)–LU1583296113–
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
101,17 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/05/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/05/2018)
101,17 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Alan RICHARDSON (Lead PM)  
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar bestaat erin het nettovermogen te verhogen door voornamelijk te beleggen in bedrijven in Aziatische landen.

+ -

Commentaar 30/04/2018

“Marktcorrecties door kapitaaluitstromen en volatiele kapitaalmarkten opvangen”Marktoverzicht en vooruitzichten Er heerste voor de tweede keer dit jaar volatiliteit op de ASEAN-markten, deze keer veroorzaakt door de hogere rentevoeten en de daling van de liquiditeit. De rente op Amerikaanse langetermijnobligaties steeg tot 3%, wat een uitverkoop op de kapitaalmarkten en een waardedaling van de valuta veroorzaakte. De grootste kapitaaluitstromen waren eens te meer te zien op de Indonesische en Filipijnse kapitaalmarkten. Net zoals de waardedaling in februari 2018 die werd aangedreven door de Amerikaanse rente, zullen de marktcorrecties naar verwachting niet leiden tot een dalende markt. Het is nog te vroeg om uit te gaan van het einde van het stimulerende monetaire beleid en de groeifundamentals zouden intact moeten blijven. De markttrend zal de komende maanden waarschijnlijk verschuiven van stijgend naar zijwaarts, aangezien positieve herzieningen en hogere multiples minder waarschijnlijk zijn bij volatiele kapitaalmarkten. Marktrendementen van 20% zijn nog steeds mogelijk in 2018, maar er zal gebruik moeten worden gemaakt van market timing- en mean-reversionstrategieën om prijscorrecties van 10% op te vangen.Portefeuillestrategie De underperformance van het fonds was te wijten aan de overweging in technologieaandelen, die werden gekelderd door zwakkere winstvooruitzichten, en de onderweging in telecomaandelen, die herstelden van de oververkochte niveaus nadat de winstvooruitzichten werden verlaagd. De weging van Maleisië werd tactisch verhoogd in de verwachting dat de verkiezingsresultaten positief zullen uitvallen. De algemene verkiezingen zullen plaatsvinden op 9 mei 2018 en aandelen stijgen doorgaans in de aanloop naar verkiezingen. De weging in de energiesector werd verhoogd, aangezien de hoge olieprijzen stand zouden moeten houden door de productieverlagingen van de OPEC en de seizoensgebonden vraag. De blootstelling aan technologie werd verlaagd op basis van het winstrisico dat voortvloeit uit de zwakke resultaten van multinationals. Transportaandelen, zoals van havenexploitanten, werden teruggeschroefd vanwege het risico op lagere waarderingen door de handelsspanningen tussen de VS en China.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

1,17 %

3,40 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

1,17 %

3,40 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/07/2017
Oprichtingsdatum (Aandeel)
05/12/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC South East Asia USD Index
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1583296113
Nettovermogen (fonds)
129 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.