Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Asean Equity Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
106,83 USD
Alan  RICHARDSON (Lead PM)–LU1583297863–
Alan RICHARDSON (Lead PM)
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)–LU1583297863–
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
106,83 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
106,83 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Alan RICHARDSON (Lead PM)  
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar bestaat erin het nettovermogen te verhogen door voornamelijk te beleggen in bedrijven in Aziatische landen.

+ -

Commentaar 31/05/2018

“Marktdalingen in ASEAN-regio sinds januari vormen buffer tegen ongunstige wereldwijde macro-economische gebeurtenissen” Marktoverzicht en vooruitzichten: De ASEAN-markten leden opnieuw onder de liquiditeitsverstrakking, die te wijten was aan ongunstige wereldwijde macro-economische omstandigheden: hogere rentevoeten en stijging van de Amerikaanse dollar, in combinatie met handelsprotectionisme in de VS en het risico van een Italexit die de eenheid van de eurozone bedreigt. De wereldwijde macro-economische gebeurtenissen overschaduwden de positieve ontwikkelingen in de ASEAN-regio, namelijk de outperformance van de Indonesische markt en de signalen dat de markt niet verder meer zal dalen. Indonesië had in de vorige drie maanden de grootste daling van alle ASEAN-markten laten optekenen doordat de roepia naar een historisch dieptepunt was gezakt, terwijl de uitstroom van kapitaal het hoogste peil ooit bereikte. De ASEAN-markten zijn beter gewapend om ongunstige wereldwijde macro-economische omstandigheden te doorstaan omdat ze al meer dan 10% zijn gedaald sinds januari 2018 en omdat de kapitaaluitstroom historisch gezien bijna een recordniveau heeft bereikt. Een terugkeer van de marktstabiliteit zou worden ondersteund door een soepel monetair beleid waarbij de Fed zich tolerant opstelt tegenover een hogere inflatie en de waarschijnlijkheid dat de rente niet meer dan 1% zal stijgen in 2018. Portefeuillestrategie: Het fonds boekte een outperformance door de verhoging van de onderwogen positie in Indonesië naar een overwogen positie. Indonesië kende een opleving omdat de kapitaalmarkten de liquiditeitsverstrakking door de stijging van de USD en de hogere obligatierentevoeten al in de prijzen hebben verrekend. De bodem voor de aandelenmarkt zou moeten zijn bereikt aangezien de soepele opstelling in de VS tegenover een hogere inflatie gepaard zou moeten gaan met geleidelijke renteverhogingen en omdat de stabilisering van de kapitaalmarkten de nieuwe beleidsprioriteit van Indonesië is. Er wordt een outperformance verwacht van binnenlandse cyclische sectoren zoals banken en duurzame consumentengoederen. De onderweging in Maleisië werd verder uitgebreid. De oppositie won verrassend de verkiezingen, wat aanleiding heeft gegeven tot onzekerheid, nu maatregelen van de vorige regering worden teruggedraaid. Aandelen van bouwbedrijven werden verkocht omdat het waarschijnlijk is dat infrastructuurprojecten zullen worden uitgesteld of geannuleerd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

6,83 %

7,68 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-USD)

Benchmark

6,83 %

7,68 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-USD)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/07/2017
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/07/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC South East Asia USD Index
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1583297863
Nettovermogen (fonds)
127 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.