Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Asean Equity Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2018)
111,68 CHF
Alan  RICHARDSON (Lead PM)–LU1583298085–
Alan RICHARDSON (Lead PM)
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)–LU1583298085–
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
111,68 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2018)
111,68 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Alan RICHARDSON (Lead PM)  
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar bestaat erin het nettovermogen te verhogen door voornamelijk te beleggen in bedrijven in Aziatische landen.

+ -

Commentaar 29/03/2018

“Actieve aandelenselectie om besmetting door het Amerikaans-Chinese handelsprotectionisme te voorkomen”Marktoverzicht en vooruitzichten De ASEAN-markten waren relatief goed bestand tegen het besmettingsgevaar van het handelsconflict tussen de VS en China en de bezorgdheid dat de wereldwijde groei nadeel zal ondervinden van een escalatie van het conflict. Er wordt niet verwacht dat het handelsdispuut tussen de VS en China zal escaleren tot een handelsoorlog, hoewel de handelssancties als vergelding wellicht zullen aanhouden in de eerste helft van 2018. De ASEAN-regio levert geen aanzienlijke bijdrage aan het handelstekort van de VS en staat niet centraal in het handelsprotectionisme. Op langere termijn zou de ASEAN-regio meer buitenlandse investeringen moeten aantrekken, met een betere kostenconcurrentiepositie door het ontbreken van invoerheffingen en de hogere noodzaak voor China om meer handel te drijven in Azië. Op korte termijn zullen de ASEAN-markten waarschijnlijk volatieler zijn naarmate de portefeuillestromen reageren op de toenemende handelsbeleidsaankondigingen van de VS en China. De actieve aandelenselectie in bedrijven met verbeterende winstfundamentals die in de uitverkoop werden gedaan vanwege de wereldwijde macro-economische factoren zou moeten helpen het volatiliteitsrisico te beperken. Portefeuillestrategie De outperformance van het fonds was te danken aan de overweging in petrochemie-aandelen en de onderweging in de ASEAN-markten die de grootste impact ondervinden van de verkopen door buitenlande fondsen: Indonesië en de Filipijnen. Petrochemie-aandelen werden verhoogd, ten koste van steenkoolaandelen. De petrochemiemarges zullen de marktverwachtingen in de eerste helft van 2018 waarschijnlijk overtreffen, ondersteund door de aanbodbeperkingen in het kader van het Chinese milieutoezicht. Anderzijds hebben de steenkoolprijzen hun piek al bereikt door de behoefte aan verwarming in de winter en de voorraadafbouw. Aandelen met positieve idiosyncratische katalysatoren werden toegevoegd, zoals bv. van Indonesische detailhandelaars vóór de piekende seizoensgebonden vraag en de festiviteiten in het 2e kwartaal van 2018. Aandelen met blootstelling aan de eindvraag in China werden teruggeschroefd vanwege het risico op lagere waarderingen door de handelsspanningen tussen de VS en China in de eerste helft van 2018.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (23/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

11,68 %

12,98 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-CHF)

Benchmark

11,68 %

12,98 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-CHF)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/07/2017
Oprichtingsdatum (Aandeel)
27/07/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC South East Asia USD Index
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1583298085
Nettovermogen (fonds)
130 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.