Mobile Logo

EdR Fund Big Data Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
140,55 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893779–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893779–
Nan ZHANG
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
140,55 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
140,55 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

20,14 %

17,40 %

20,14 %

17,40 %

1 jaar

21,85 %

21,02 %

21,85 %

21,02 %

Sinds oprichting

40,55 %

28,25 %

16,64 %

11,91 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

20,14 %

17,40 %

21,85 %

21,02 %

40,55 %

28,25 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

21,85 %

21,02 %

16,64 %

11,91 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*8,64 %6,12 %4,07 %0,90 %1,19 %3,99 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-2,78 %-0,04 %1,27 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,96 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-12,80 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,64 % 6,12 %
Tracking Error 4,07 %
Sharpe-ratio 3,99 %
Alpha -0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 %
Informatieratio 1,19 %
Maximaal maandelijks verlies -12,80 %
Maximale maandelijkse winst 7,96 %
Maximale drawdown -2,78 %
Beta 1,27 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/08/2015
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/08/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1244893779
Nettovermogen (fonds)
250 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.