Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
112,76 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1161526493–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526493–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
112,76 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
112,76 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/04/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement R-USD Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 2,64 %  
1 jaar 7,00 % 7,00 %
Sinds oprichting 12,76 % 5,07 %
Rendement R-USD Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement 2,64 % 7,00 % 12,76 %
Jaarlijkse prestatie 7,00 % 5,07 %


Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht R-USD2,57 %2,88 %0,50 %2,14 %-0,06 %
Benchmark3,09 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht R-USD-2,31 %3,44 %0,12 %0,41 %
Benchmark
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 2,57 % 3,09 %
Tracking Error 2,88 %
Sharpe-ratio -0,06 %
Alpha 0,12 %
Correlatiecoëfficiënt 0,50 %
Informatieratio 2,14 %
Maximaal maandelijks verlies -2,31 %
Maximale maandelijkse winst 3,44 %
Beta 0,41 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/11/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1161526493
Nettovermogen (fonds)
897 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.