Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/09/2018)
116,88 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1161526493–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526493–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
116,88 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/09/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/09/2018)
116,88 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin over de beleggingsperiode een geannualiseerd rendement te bieden dat hoger ligt dan dat van de index, die voor 50% bestaat uit de Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index en voor 50% uit de Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Commentaar 31/08/2018

De maand augustus werd gedomineerd door de storm op de opkomende markten. De crisis ontstond met de Turkse munt, die in vrije val ging door het oplopende tekort op de lopende rekening (met een nadelige gevoeligheid voor de waardestijging van de dollar tot gevolg), het gebrek aan geloofwaardigheid van de centrale bank en de handelsspanningen met de Verenigde Staten, die nieuwe sancties invoerden. De Turkse crisis veroorzaakte een toename van de aversie tegenover alle opkomende valuta's en kredieten, wat leidde tot een verbreding van de spreads van opkomende obligaties en een vlucht naar de veilige haven van de kernobligaties: de Duitse en Amerikaanse rentevoeten daalden zo'n 10 bp tijdens de maand. Bij de opkomende effecten viel ook de stijging van de Venezolaanse rentevoeten op, in een context van verdere aftakeling van de economische en politieke situatie in het land.Door de blootstelling van de Europese banken aan Turkije trof het besmettingsrisico ook de financiële schulden, maar de verbreding van de kredietspreads van de perifere schulden werd vooral veroorzaakt door de politieke onzekerheid in Italië. De moeizame onderhandelingen tussen de leden van de regeringscoalitie rond de nieuwe begroting leidden op de markten immers tot bezorgdheid over een mogelijke verlaging van de rating van de Italiaanse schuld. Daarnaast is in Griekenland zoals verwacht officieel een einde gekomen aan het steunprogramma, en het land moet voortaan een beroep doen op de markten voor zijn toekomstige financieringsbehoeften.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/09/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

1,57 %

0,31 %

4,89 %

1,87 %

Sinds oprichting

16,88 %

6,96 %

4,16 %

1,77 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

16,88 %

6,96 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

1,57 %

0,31 %

4,89 %

1,87 %

4,16 %

1,77 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*1,98 %2,06 %2,49 %0,24 %0,42 %-0,73 %
3 jaar*3,53 %2,73 %3,45 %0,41 %0,73 %0,43 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-1,94 %0,02 %0,23 %
3 jaar*-5,33 %0,29 %0,53 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,44 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,31 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,98 % 3,53 % 2,06 % 2,73 %
Tracking Error 2,49 % 3,45 %
Sharpe-ratio -0,73 % 0,43 %
Alpha 0,02 % 0,29 %
Correlatiecoëfficiënt 0,24 % 0,41 %
Informatieratio 0,42 % 0,73 %
Maximaal maandelijks verlies -2,31 %
Maximale maandelijkse winst 3,44 %
Maximale drawdown -1,94 % -5,33 %
Beta 0,23 % 0,53 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/11/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1161526493
Nettovermogen (fonds)
2.784 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.