Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
111,73 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526659–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526659–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
111,73 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
111,73 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/05/2018

Mei werd gekenmerkt door een enorme schok op de staatsobligatiemarkten vanwege de tragikomische taferelen in de Italiaanse politiek. De vertraging van de voorlopende indicatoren voor de Europese economie en de extreme volatiliteit van de Italiaanse politiek en schulden leidden tot een daling van de Amerikaanse en Duitse rente op 10 jaar met respectievelijk 11 en 22 basispunten. De grootste bewegingen deden zich echter voor bij de Italiaanse schuld, waar de spread tussen Italiaanse en Duitse staatsobligaties op het hoogtepunt met 170 basispunten verbreedde (tot 300 basispunten), een niveau dat niet meer was gezien sinds 2013, door de vrees voor een Italexit.Daarnaast verbreedde ook de spread tussen Spaanse en Duitse staatobligaties opnieuw, aangezien de socialistische partij van plan was een motie van wantrouwen in te dienen tegen premier Rajoy en bepaalde leden van de Partido Popular, die schuldig werden bevonden aan corruptie. Dit probleem boezemde de beleggers echter minder angst in dan de situatie in Italië, maar desondanks verbreedde de spread met bijna 50 basispunten.Wat krediet betreft, bleven de achtergestelde financiële schulden achter bij de andere activaklassen (-2,5%) tijdens de maand, waarbij de volatiliteit van de staatsobligaties volledig tot uiting kwam in deze activaklasse, wat niet het geval was in het hoogrentende segment en het segment van beleggingskwaliteit.Aan de inflatie gekoppelde obligaties bleven over de hele wereld achter bij nominale obligaties, want door deze schommelingen begint men de duurzaamheid van de groeivooruitzichten in twijfel te trekken.De opkomende markten bleven volatiel in mei, want de sterke USD leidde tot een zekere underperformance van het kredietrisico, maar ook van de valuta's.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,36 %

-0,14 %

-0,36 %

-0,14 %

1 jaar

1,23 %

0,49 %

1,23 %

0,49 %

3 jaar

14,68 %

7,34 %

4,67 %

2,39 %

Sinds oprichting

11,73 %

2,85 %

3,48 %

0,87 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

-0,36 %

-0,14 %

1,23 %

0,49 %

14,68 %

7,34 %

11,73 %

2,85 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

1,23 %

0,49 %

4,67 %

2,39 %

3,48 %

0,87 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*1,69 %2,32 %2,54 %0,23 %0,24 %0,39 %
3 jaar*4,03 %3,27 %3,43 %0,57 %0,68 %0,55 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*-1,85 %0,02 %0,17 %
3 jaar*-5,44 %0,23 %0,70 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,01 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,23 %
Deelnemingsrecht K-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,69 % 4,03 % 2,32 % 3,27 %
Tracking Error 2,54 % 3,43 %
Sharpe-ratio 0,39 % 0,55 %
Alpha 0,02 % 0,23 %
Correlatiecoëfficiënt 0,23 % 0,57 %
Informatieratio 0,24 % 0,68 %
Maximaal maandelijks verlies -2,23 %
Maximale maandelijkse winst 3,01 %
Maximale drawdown -1,85 % -5,44 %
Beta 0,17 % 0,70 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
20/03/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1161526659
Nettovermogen (fonds)
2.688 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.