Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (06/12/2018)
109,14 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526659–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526659–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
109,14 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (06/12/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (06/12/2018)
109,14 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin over de beleggingsperiode een geannualiseerd rendement te bieden dat hoger ligt dan dat van de index, die voor 50% bestaat uit de Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index en voor 50% uit de Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Commentaar 30/11/2018

In de maand november zette de risicoaversie zich door. Dat resulteerde in een verbreding van de kredietspreads in alle soorten obligatiesegmenten (+69 basispunten voor de Europese hoogrentende uitgiften, +25 basispunten voor opkomende schuld) en een daling van de Duitse rente (-7 basispunten voor de 10-jarige Bund) omdat de obligaties van de belangrijkste landen hun rol van vluchthaven speelden, en in mindere mate in een daling van de aandelenmarkten (-0,76% voor de Eurostoxx). Bovendien zijn de Amerikaanse rentevoeten voor het eerst sinds het begin van de correctie op de kredietmarkten ook gedaald. Het is daarbij interessant om op te merken dat de korte positionering niet meer zo extreem is als een maand geleden. Deze opflakkering van de volatiliteit is ook te verklaren door de verslechtering van bepaalde voorlopende economische indicatoren zoals de vastgoedsector (met het recentste cijfer van de NAHB).Daarnaast was een van de belangrijkste gebeurtenissen in november de sterke correctie van de aardolieprijs (-22% voor Amerikaanse ruwe olie). Deze forse daling was voor een deel toe te schrijven aan een daling van de vraag, vooral vanuit China, maar ook aan het aanbod, aangezien de Saudi's op vraag van de Amerikaanse president hebben besloten hun productie te verhogen. In deze context zijn de inflatieverwachtingen in de VS niet onverwacht gedaald, vooral op korte termijn (-14 basispunten).Jerome Powell, ten slotte, heeft een eerste nuance aangebracht op zijn standpunt over de verstrakking van het monetaire beleid, door op 28 november te verklaren dat de rentevoeten momenteel net onder het evenwichtsniveau voor de economie liggen, wat haaks staat op zijn verklaring op 3 oktober, toen hij nog zei dat we “ver verwijderd zijn van het evenwicht”.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (06/12/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,47 %

-1,47 %

2,60 %

1,61 %

Sinds oprichting

9,14 %

2,49 %

2,38 %

0,66 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

9,14 %

2,49 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

-2,47 %

-1,47 %

2,60 %

1,61 %

2,38 %

0,66 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*2,26 %1,92 %2,65 %0,20 %-0,09 %-0,65 %
3 jaar*3,29 %2,66 %3,41 %0,35 %0,41 %0,58 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*-3,56 %-0,03 %0,24 %
3 jaar*-5,44 %0,17 %0,44 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,01 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,23 %
Deelnemingsrecht K-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,26 % 3,29 % 1,92 % 2,66 %
Tracking Error 2,65 % 3,41 %
Sharpe-ratio -0,65 % 0,58 %
Alpha -0,03 % 0,17 %
Correlatiecoëfficiënt 0,20 % 0,35 %
Informatieratio -0,09 % 0,41 %
Maximaal maandelijks verlies -2,23 %
Maximale maandelijkse winst 3,01 %
Maximale drawdown -3,56 % -5,44 %
Beta 0,24 % 0,44 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
20/03/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1161526659
Nettovermogen (fonds)
2.820 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.