Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
112,23 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526659–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526659–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
112,23 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
112,23 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 30/11/2017

Ondanks de over het algemeen bijna neutrale resultaten op de obligatiemarkten werd november gekenmerkt door een episode van volatiliteit en spanningen op de kredietspreads, zowel in ontwikkelde als opkomende markten. Begin november kondigde Venezuela aan dat het zijn externe schuld wil herstructureren, ook al bleef de schatkist ondertussen hoofdsommen en coupons met verschillende vervaldata terugbetalen. Dit nieuws werd al enkele weken, of zelfs maanden, verwacht en had dus geen grote impact op de markten. Na meer dan 18 maanden van positieve resultaten op de kredietmarkten in Europa en de Verenigde Staten beleefden we een golf van winstnemingen, die samenging met volatiliteit bij bepaalde grote emittenten die momenteel moeilijkheden ondervinden, zoals bv. Altice. Dat leidde tijdens de maand tot dalingen van meer dan 1%, vooral op de kredietmarkten.Wat de rentecurves betreft, waren de schommelingen absoluut genomen zeer beperkt, aangezien de Amerikaanse rente op 10 jaar de maand 2 basispunten hoger afsluit en de Duitse rente op 10 jaar stabiel bleef. We moeten echter letten op de schommelingen binnen de curves. De curve van de Amerikaanse rente bijvoorbeeld is met meer dan 15 basispunten vlakker geworden tussen de looptijden op 5 en 30 jaar vanwege de geleidelijke stijging van de kortetermijnrente zonder duidelijk teken van een stijging van de inflatie. Ook de curve van de Europese rente is met bijna 10 basispunten gedaald voor dezelfde looptijden doordat de officiële verklaringen van de ECB de overtuiging afzwakten dat de rente nog lang laag zal blijven nadat de kwantitatieve versoepeling ten einde is gekomen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (13/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

4,57 %

2,10 %

4,57 %

2,10 %

1 jaar

4,98 %

2,88 %

4,98 %

2,88 %

Sinds oprichting

12,23 %

3,82 %

4,31 %

1,38 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

4,57 %

2,10 %

4,98 %

2,88 %

12,23 %

3,82 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

4,98 %

2,88 %

4,31 %

1,38 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*1,45 %2,66 %2,46 %0,41 %0,92 %1,11 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*-0,90 %0,08 %0,22 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,01 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,23 %
Deelnemingsrecht K-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,45 % 2,66 %
Tracking Error 2,46 %
Sharpe-ratio 1,11 %
Alpha 0,08 %
Correlatiecoëfficiënt 0,41 %
Informatieratio 0,92 %
Maximaal maandelijks verlies -2,23 %
Maximale maandelijkse winst 3,01 %
Maximale drawdown -0,90 %
Beta 0,22 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
20/03/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1161526659
Nettovermogen (fonds)
1.696 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.