Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
101,94 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526733–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526733–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
101,94 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
101,94 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/01/2018

De maand januari werd gekenmerkt door een grote spanning op de rentemarkten van de kernlanden. Deze ontwikkeling, die midden december was begonnen, had een impact op alle looptijden van de Duitse en Amerikaanse obligaties. De renteproducten op 10 jaar presteerden zwak door een rentestijging met 27 basispunten in Duitsland en met 30 basispunten in de Verenigde Staten, maar ook de rente op 2 jaar noteerde een duidelijke stijging, met respectievelijk 10 en 26 basispunten in de eurozone en in de VS. De economie groeit wereldwijd nog steeds zeer fors. Dat wordt bevestigd door nieuwe, zeer positieve economische statistieken overal ter wereld. De obligatiemarkten trokken daarom hun inflatievooruitzichten op, met name in de Verenigde Staten, en beginnen vooral rekening te houden met renteverhogingen in de komende kwartalen, ook in Europa. De ECB heeft duidelijk gemaakt dat de rente niet zou worden verhoogd voor het einde van haar QE-aankoopprogramma, maar aangezien dit programma binnenkort afloopt, waarschijnlijk dit jaar nog, gaat de markt ervan uit dat de eerste renteverhoging nabij is, en zeker vanaf 2019.Hoewel de euro verder gestegen is, profiteren de Europese bedrijven van deze gunstige economische omgeving. Dat uitte zich in een stijging van de aandelenkoersen en een versmalling van de kredietspreads. In het hoogrentende kredietsegment was de spreadversmalling zo uitgesproken dat deze obligaties een positief maandrendement boekten, terwijl de staatsobligaties daalden.De rentespreads van de staatsobligaties van perifere Europese landen daalden fors ten opzichte van de Duitse staatsobligaties. De goede dynamiek van de economische fundamentals leidde immers tot een verbetering van de ratings door de kredietbureaus, maar de belangrijkste positieve factor was toch de afname van het politieke risico. De vorderingen in de vorming van een grote coalitie in Duitsland wijzen in de richting van een nieuwe regering die voorstander is van een verdere integratie in de eurozone.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement J-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

1,94 %

0,18 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

1,94 %

0,18 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
08/06/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1161526733
Nettovermogen (fonds)
1.967 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.