Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
13.135,46 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526816–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526816–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
13.135,46 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
13.135,46 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin over de beleggingsperiode een geannualiseerd rendement te bieden dat hoger ligt dan dat van de index, die voor 50% bestaat uit de Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index en voor 50% uit de Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Commentaar 29/06/2018

In juni, dankzij de uitsluiting van een verhoging van de rente vóór de zomer van 2019, is de ECB erin geslaagd de beëindiging van haar plan voor de aankoop van effecten tegen eind 2018 neer te zetten als een stimulerende maatregel (met een aankoopbedrag verlaagd tot 15 miljard per maand voor het laatste kwartaal), terwijl de Fed de verwachte verhoging van de rente met 25 basispunten bevestigde, met mogelijk nog twee renteverhogingen tegen eind 2018. De interventie van Draghi en de risico's in verband met het handelsbeleid van Trump ondersteunden de Europese rentevoeten: de Duitse rente daalde met 1, 3, 4 en 1 basispunt voor de segmenten op 2, 5, 10 en 30 jaar, terwijl de Amerikaanse rente met 9, 5 en 1 basispunt steeg voor de segmenten op 2, 5 en 10 jaar, en met 3 basispunten daalde voor het segment op 30 jaar.Het politieke risico bleef hoog, maar is wel wat afgezwakt. In Italië voorkwam een akkoord tussen de twee antisysteempartijen, maar met een eurogezinde minister van Financiën, nieuwe verkiezingen, waardoor de markten werden gerustgesteld. In Griekenland werd er een akkoord bereikt over maatregelen om de schuld te verlagen, waardoor een geleidelijke terugkeer naar de markten mogelijk werd. In Spanje leidde de stemming over de motie van wantrouwen niet tot vervroegde verkiezingen en zou de nieuwe regering de dialoog met de voorstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid kunnen vergemakkelijken. In Cyprus, tot slot, werd het herstructureringsplan van de coöperatieve bank in moeilijkheden voltooid. Afgezien van de hogere rente op Italiaanse staatsobligaties op 20 jaar boekten de perifere rentevoeten outperformances: Griekenland leidde met een daling van 73 basispunten op de staatsobligaties op 5 jaar, gevolgd door Cyprus, Italië en Spanje, die dalingen van respectievelijk 67, 36 en 26 basispunten noteerden.Op Europees vlak plaatste Italië het migratieprobleem centraal. Het land stelde ook de zwakke punten van de Duitse coalitie in het licht, met de interne twist tussen de CDU en CSU, en de komende moeilijkheden in verband met de noodzakelijke hervormingen om het voortbestaan en de stabiliteit van de eurozone te garanderen. Het Europese akkoord van eind juni stelde de markten gerust, hoewel de uitvoering ervan veel vragen opriep. De spreads van de schulden van bedrijven en opkomende markten verbreedden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,22 %

0,18 %

-0,22 %

0,18 %

1 jaar

1,42 %

1,80 %

1,41 %

1,78 %

3 jaar

12,52 %

6,97 %

4,01 %

2,27 %

5 jaar

25,47 %

19,11 %

4,64 %

3,56 %

Sinds oprichting

31,35 %

38,12 %

3,36 %

3,99 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-0,22 %

0,18 %

1,42 %

1,80 %

12,52 %

6,97 %

25,47 %

19,11 %

31,35 %

38,12 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

1,41 %

1,78 %

4,01 %

2,27 %

4,64 %

3,56 %

3,36 %

3,99 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*1,67 %2,24 %2,11 %0,45 %-0,32 %0,80 %
3 jaar*3,52 %2,95 %3,18 %0,52 %0,58 %0,93 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-1,97 %0,01 %0,33 %
3 jaar*-5,14 %0,23 %0,62 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,53 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,92 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,67 % 3,52 % 2,24 % 2,95 %
Tracking Error 2,11 % 3,18 %
Sharpe-ratio 0,80 % 0,93 %
Alpha 0,01 % 0,23 %
Correlatiecoëfficiënt 0,45 % 0,52 %
Informatieratio -0,32 % 0,58 %
Maximaal maandelijks verlies -2,92 %
Maximale maandelijkse winst 3,53 %
Maximale drawdown -1,97 % -5,14 %
Beta 0,33 % 0,62 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/04/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1161526816
Nettovermogen (fonds)
2.707 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.