Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/10/2018)
114,90 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
114,90 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/10/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/10/2018)
114,90 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin over de beleggingsperiode een geannualiseerd rendement te bieden dat hoger ligt dan dat van de index, die voor 50% bestaat uit de Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index en voor 50% uit de Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Commentaar 28/09/2018

Globaal genomen werd de maand september gekenmerkt door een trend die haaks stond op die van de voorgaande maand, met een afname van de spanningen op de perifere en opkomende staatsobligaties en een stijging van de kernrente van de eurozone en in de VS (respectievelijk +15 en +20 bp). De ECB en de Fed losten de marktverwachtingen in met de bevestiging van de geleidelijke afbouw van het stimulerende monetaire beleid in Europa en van de renteverhogingen in de VS voor de komende kwartalen. Italië bleef een bron van volatiliteit: na te hebben gevreesd dat het tekort zou oplopen tot in de buurt van of zelfs meer dan 3% van het bbp won op de markt de verwachting veld dat het tekort onder 2% zou blijven, in de buurt van de doelstelling van de Italiaanse minister van Financiën. Die hoop werd aan het einde van de maand echter de bodem ingeslagen met een doelstelling van 2,4%, wat aangeeft dat de populistische coalitie er in de onderhandelingen in geslaagd was haar wil door te drijven. De spread BTP-Bund, die aanvankelijk 290 bp bedroeg, sloot de maand na een laagtepunt van 230 bp af op 267 bp.De Cypriotische staatsobligaties deden het prima, dankzij de ratingopwaardering door S&P naar beleggingskwaliteit. De kredietspreads ten opzichte van de Bund zijn ook wat verstrakt, maar bleven in de loop van de maand achter bij de perifere staatsobligaties. Onder aanvoering van de achtergestelde financiële effecten boekte de hoogrentende sector een positief rendement.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/10/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

0,75 %

-0,92 %

4,86 %

1,48 %

Sinds oprichting

14,90 %

5,71 %

4,21 %

1,66 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

14,90 %

5,71 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

0,75 %

-0,92 %

4,86 %

1,48 %

4,21 %

1,66 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*1,86 %2,00 %2,23 %0,34 %0,79 %-0,77 %
3 jaar*3,35 %2,74 %3,13 %0,48 %1,16 %0,35 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-1,74 %0,03 %0,31 %
3 jaar*-5,29 %0,36 %0,59 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,09 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,55 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,86 % 3,35 % 2,00 % 2,74 %
Tracking Error 2,23 % 3,13 %
Sharpe-ratio -0,77 % 0,35 %
Alpha 0,03 % 0,36 %
Correlatiecoëfficiënt 0,34 % 0,48 %
Informatieratio 0,79 % 1,16 %
Maximaal maandelijks verlies -1,55 %
Maximale maandelijkse winst 3,09 %
Maximale drawdown -1,74 % -5,29 %
Beta 0,31 % 0,59 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
05/06/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1426148711
Nettovermogen (fonds)
2.821 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,800 %
Toegepaste beheerkosten
0,800 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.