Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
102,08 GBP
Guillaume  RIGEADE–LU1426148984–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148984–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
102,08 GBP
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
102,08 GBP
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 29/12/2017

Tijdens de eerste twee weken van december deelden de belangrijkste centrale banken hun visie over de toestand van de economie en maakten ze hun groeivooruitzichten en inflatieverwachtingen bekend. Wat echt interessant is, is dat de centrale banken, zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten, in wezen van mening zijn dat de groei zal versnellen in 2018 dankzij betere fundamentals in Europa en de belastinghervorming in de VS. De centrale banken geloven verrassend genoeg echter niet dat de inflatie zal stijgen in 2018.Deze instelling zou de stijging van de wereldwijde rentevoeten kunnen verklaren, met name de stijging van 0,30% naar 0,43% van de Duitse staatsobligaties op 10 jaar en de stijging van 2,14% naar 2,22% van de Amerikaanse staatsobligaties op 5 jaar.De kredietmarkten waren opnieuw gevrijwaard van de verandering van toon van de centrale banken en lieten een fantastisch rendement optekenen dit jaar, met een zeer lage volatiliteit.Op politiek vlak kwam het blok van 3 separatistische partijen als overwinnaar uit de bus bij de Catalaanse verkiezingen, maar de grootste partij is unionistisch, wat de status quo verklaart. Madrid riep ondertussen op tot vreedzame onderhandelingen. In Italië heeft de president het parlement ontbonden en verkiezingen uitgeroepen voor 4 maart. De eerste peilingen toonden duidelijk een doorbraak van het negatieve sentiment ten opzichte van de eurozone. Dat leidde tot een verbreding van 20 basispunten van de Italiaanse spread op 10 jaar ten opzichte van Duitsland.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-GBP Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

2,08 %

1,04 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-GBP)

Benchmark

2,08 %

1,04 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-GBP)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/07/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
GBP
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1426148984
Nettovermogen (fonds)
1.796 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,800 %
Toegepaste beheerkosten
0,800 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.