Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
102,43 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426149107–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149107–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
102,43 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
102,43 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 29/03/2018

De maand maart werd gedomineerd door de protectionistische verklaringen van de Amerikaanse president, met de aankondiging van nieuwe heffingen op de invoer van staal en aluminium, en door de vrees voor een handelsoorlog met China. Het gevolg was een sterke toename van de risicoaversie op de aandelen- en kredietmarkten. De aankondigingen boden daarentegen wel steun aan de overheidsmarkten, waar de Duitse en Amerikaanse 10-jarige rentevoeten 18 en 13 bp daalden. De Fed trok zoals verwacht haar richtrente op met 25 bp en gaf aan dat het centrale scenario blijft uitgaan van twee verdere renteverhogingen in 2018. Een derde verhoging is mogelijk, zonder dat een stijging van de verwachte inflatie tot iets boven het streefcijfer van 2% een uitgesproken versnelling van de timing zou inhouden. Dat versterkte de vervlakkingstrend tussen de lange rente en de 2-jarige rente in Europa en de 2- en 5-jarige rente in de Verenigde Staten. Ook de Europese inflatiecijfers, die onder de verwachtingen bleven, droegen bij tot de outperformance van de Europese rentevoeten.Dankzij de bevestiging van het akkoord voor een grote coalitie in Duitsland, waarin Europa een prominente rol speelt, deden de perifere rentevoeten het beter dan de staatsobligatiemarkten, met een spreadversmalling van bijna 40 bp voor de Iberische rente op meer dan 10 jaar. Ondanks verkiezingsuitslagen waarin de populistische partijen de bovenhand haalden, hebben de Italiaanse rentevoeten die trend gevolgd, zij het in mindere mate.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (24/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

2,43 %

0,54 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

2,43 %

0,54 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
13/09/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1426149107
Nettovermogen (fonds)
2.308 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,800 %
Toegepaste beheerkosten
0,800 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.