Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)
97,45 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426149107–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149107–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
97,45 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)
97,45 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin over de beleggingsperiode een geannualiseerd rendement te bieden dat hoger ligt dan dat van de index, die voor 50% bestaat uit de Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index en voor 50% uit de Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Commentaar 31/10/2018

De maand oktober werd gekenmerkt door een sterke opflakkering van de risicoaversie. Dat resulteerde in een aanzienlijke daling van de aandelenmarkten (-5,9% voor de Eurostoxx), een verbreding van de kredietspreads in alle types obligatiesegmenten (+68 basispunten voor de Europese hoogrentende sector, +23 basispunten voor opkomende schuld) en een daling van de Duitse rente (-9 basispunten voor de 10-jarige Bund) omdat de obligaties van de kernlanden hun rol van vluchthaven speelden. De Amerikaanse rentevoeten zijn echter gestegen. Zij hebben dus niet geprofiteerd van de flight-to-quality en men zou zelfs kunnen denken dat hun stijging aan de basis lag van de daling van alle risicoactiva.De Amerikaanse economie is nog steeds zeer robuust: de arbeidsmarkt is zeer solide, de vertrouwensindicatoren zijn gestabiliseerd op een hoog peil en het bbp is 3,5% op jaarbasis gegroeid in het derde kwartaal. Tegen die achtergrond stijgen de Amerikaanse rentevoeten, met een veel steilere curve tot gevolg. Wat de beleggers verontrustte, is dat deze rentestijging uitsluitend via een stijging van de reële rente plaatsvond. In Europa bleef de aandacht naar Italië uitgaan. Er heersen aanzienlijke spanningen tussen de overheid en de Europese Commissie rond het begrotingsvoorstel voor het komende jaar. De spreads van de Italiaanse staatsschuld zijn 37 basispunten breder geworden tijdens de maand, met ook wat besmetting naar andere perifere staatsmarkten. Daarnaast hebben de ratingbureaus de rating (Moody's) of de vooruitzichten (S&P) van Italië verlaagd, maar voorlopig is het land nog niet naar de categorie High Yield verdreven.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

0,44 %

-1,19 %

Sinds oprichting

0,84 %

-0,43 %

0,72 %

-0,37 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

0,84 %

-0,43 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

0,44 %

-1,19 %

0,72 %

-0,37 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*2,05 %1,96 %2,41 %0,28 %0,65 %-1,49 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*-1,80 %0,01 %0,29 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht B-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,05 % 1,96 %
Tracking Error 2,41 %
Sharpe-ratio -1,49 %
Alpha 0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,28 %
Informatieratio 0,65 %
Maximale drawdown -1,80 %
Beta 0,29 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
13/09/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1426149107
Nettovermogen (fonds)
2.839 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,800 %
Toegepaste beheerkosten
0,800 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.