Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2019)
118,69 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426149792–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149792–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
118,69 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2019)
118,69 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin over de beleggingsperiode een geannualiseerd rendement te bieden dat hoger ligt dan dat van de index, die voor 50% bestaat uit de Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index en voor 50% uit de Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Commentaar 29/03/2019

Maart werd gekenmerkt door een indrukwekkende obligatierally, waarbij de kernrentevoeten in alle looptijdsegmenten daalden: de rente op Duitse staatsobligaties op 10 jaar daalde met 25 basispunten, die op Amerikaanse staatsobligaties op 10 jaar met 31. Duitsland hanteert zelfs opnieuw negatieve rentevoeten voor de looptijdsegmenten tot 12 jaar!De vrees voor een vertraging van de economie werd aangewakkerd door de duidelijke achteruitgang van de PMI-indexen, met uitzondering van de Chinese indexen, die leken te herstellen. Deze bezorgdheid noopte de centrale banken ertoe van toon te veranderen en bij hun vergaderingen in maart nieuwe maatregelen voor monetaire versoepeling aan te kondigen. Zo kondigde de Europese Centrale Bank de implementering van leningen aan banken (TLTRO) aan en bevestigde ze de rente niet te zullen verhogen vóór 2020. Ook de Fed toonde zich inschikkelijk: de basisrente werd niet gewijzigd, de dotplot werd naar beneden bijgesteld (geen renteverhogingen meer verwacht voor dit jaar), de groeivoorspellingen voor het bbp werden neerwaarts bijgesteld en in september zet ze de afbouw van haar balans stop.Aan de andere kant van het Kanaal is het nog onzekerheid troef. De Britten hebben een verlenging van enkele weken gekregen om de brexit uit te voeren, maar de waarschijnlijkheid van een 'harde brexit' heeft de risicobereidheid van de beleggers beperkt. In deze context bleven de kredietspreads voor bedrijfs- en staatsobligaties relatief stabiel.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (23/04/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

1,98 %

2,58 %

4,58 %

1,71 %

Sinds oprichting

18,69 %

8,37 %

4,75 %

2,20 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

18,69 %

8,37 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

1,98 %

2,58 %

4,58 %

1,71 %

4,75 %

2,20 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*2,62 %2,05 %2,89 %0,25 %-0,22 %0,05 %
3 jaar*2,72 %2,65 %2,87 %0,43 %1,02 %0,16 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-2,15 %0,02 %0,32 %
3 jaar*-2,15 %0,32 %0,44 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,14 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,50 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,62 % 2,72 % 2,05 % 2,65 %
Tracking Error 2,89 % 2,87 %
Sharpe-ratio 0,05 % 0,16 %
Alpha 0,02 % 0,32 %
Correlatiecoëfficiënt 0,25 % 0,43 %
Informatieratio -0,22 % 1,02 %
Maximaal maandelijks verlies -1,50 %
Maximale maandelijkse winst 3,14 %
Maximale drawdown -2,15 % -2,15 %
Beta 0,32 % 0,44 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
13/08/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
LU1426149792
Nettovermogen (fonds)
3.103 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.