Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
98,61 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426150881–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426150881–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
98,61 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
98,61 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin over de beleggingsperiode een geannualiseerd rendement te bieden dat hoger ligt dan dat van de index, die voor 50% bestaat uit de Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index en voor 50% uit de Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Commentaar 31/12/2018

Amerikaanse aandelen sloten december bijna 10% lager af en boekten zo een van de slechtste maandresultaten sinds 2009. In navolging daarvan lieten alle risicoactiva een negatief rendement optekenen en deden staatsobligaties dienst als vluchtwaarde. De rentevoeten daalden in alle kernmarkten, maar de daling was het meest uitgesproken in de Verenigde Staten, waar ze in alle looptijdsegmenten met 30 basispunten daalden. Er was gedurende enkele dagen zelfs een ombuiging van de curve in het segment van 2 tot 5 jaar.Ondanks de bemoedigende gesprekken tussen China en de VS die werden aangevat op de G20-top eind november bleef de risicoaversie hoog, hield de bezorgdheid aan en steeg de vrees voor een sterke vertraging van de wereldwijde economie. Zelfs al blijft het Beige Book van de Fed gewag maken van een groeiende economie, toch duiken er signalen van vertraging op in bepaalde sectoren en blijven de industriële bedrijven bezorgd over de douanerechten. Ook de onzekerheid over de Brexit houdt aan. Theresa May moest immers de stemming in het Britse parlement uitstellen vanwege een door conservatieve parlementsleden ingediende motie van wantrouwen. De voorlopende PMI-indicatoren in Europa daalden tijdens de maand, en dan vooral in Frankrijk als gevolg van de betogingen van de 'gele hesjes'. Ook in China waren de economische statistieken gematigd, voornamelijk beïnvloed door de autosector. De leden van de ECB stelden op hun vergadering van deze maand de groei- en inflatievooruitzichten voor 2019 neerwaarts bij. De ECB heeft haar besluit om de activa-aankopen vanaf 1 januari 2019 stop te zetten niet ingetrokken. Er werd reikhalzend uitgekeken naar de vergadering van de Fed. De rente werd verhoogd, zoals verwacht, maar deze beslissing ging vergezeld met verklaringen die voor sommigen te hard waren en bij anderen bezorgdheid over de sterkte van de economie opwekten. Ongeacht hoe deze verklaringen werden geïnterpreteerd, ze konden de risicoactiva niet ondersteunen. De bedrijfsobligaties hadden het moeilijk tijdens de periode, obligaties uit opkomende landen boden meer weerstand.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
01/08/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
500000.00 CHF
ISIN-code
LU1426150881
Nettovermogen (fonds)
2.792 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.