Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/03/2019)
100,71 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426151186–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426151186–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
100,71 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/03/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/03/2019)
100,71 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin over de beleggingsperiode een geannualiseerd rendement te bieden dat hoger ligt dan dat van de index, die voor 50% bestaat uit de Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index en voor 50% uit de Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

+ -

Commentaar 28/02/2019

Februari werd gekenmerkt door de aanhoudende rally van risicoactiva, waarbij aandelen en kredietmarkten positieve resultaten neerzetten. Presidenten Trump en Xi toonden zich beiden bereid om de onderhandelingen te beëindigen met een akkoord en Trump besloot eenzijdig om geen nieuwe importheffingen toe te passen terwijl de gesprekken worden voortgezet.In de eurozone wezen de publicaties van de economische resultaten evenwel opnieuw op een sterke vertraging van de economie, met een technische recessie in Italië en een stabiele groei in Duitsland. Verschillende functionarissen van de Europese Centrale Bank verklaarden echter dat de Bank nieuwe maatregelen zou implementeren, zoals gerichte herfinancieringsoperaties op lange termijn om het transmissiekanaal open te houden. Op politiek vlak slaagde het Spaanse parlement er niet in de begroting goed te keuren, waardoor er in april vervroegde verkiezingen zullen worden gehouden.In deze context steeg de rente met 9 basispunten in de Verenigde Staten en met 3 basispunten in Duitsland, tot respectievelijk 2,72% en 0,18% op de rentecurve op 10 jaar. De perifere spreads deden het 3 à 7 basispunten beter dan de basisrente op 10 jaar. In de periferie was Griekenland de belangrijkste speler, aangezien de macro-economische dynamiek goed georiënteerd bleef ten opzichte van de ramingen.Niettemin boekten de hoogrentende markten en de markten van achtergestelde financials een rendement van bijna 2%, te verklaren door het lage aantal uitgiften, instromen in de activaklasse en ondersteunende technische factoren.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/03/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement N-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse

-1,10 %

2,00 %

Sinds oprichting

0,71 %

3,26 %

0,43 %

1,97 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-CHF)

Benchmark

0,71 %

3,26 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-CHF)

Benchmark

-1,10 %

2,00 %

0,43 %

1,97 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht N-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht N-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht N-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht N-CHFBenchmark
1 jaar*2,66 %1,87 %2,75 %0,30 %-0,76 %1,15 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht N-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht N-CHFBenchmark
1 jaar*-4,28 %-0,02 %0,43 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht N-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,66 % 1,87 %
Tracking Error 2,75 %
Sharpe-ratio 1,15 %
Alpha -0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,30 %
Informatieratio -0,76 %
Maximale drawdown -4,28 %
Beta 0,43 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
25/07/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
20000000.00 EUR
ISIN-code
LU1426151186
Nettovermogen (fonds)
3.008 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.