Mobile Logo

EdR Fund China Aandelen China

Aandelen China
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
106,45 USD
Patricia  URBANO–LU1160365257–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1160365257–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
106,45 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
106,45 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar langetermijngroei van zijn vermogen door te beleggen in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk verband houden met China.

+ -

Commentaar 31/07/2017

Het reële bbp van China van het tweede kwartaal viel sterker uit dan verwacht, waarbij de stabilisatie op 6,9% jaar/jaar werd ondersteund door de veerkrachtige consumptie (de winkelverkoop steeg bijna 10% jaar/jaar) en de externe vraag. De M2-groei blijft vertragen op 9,4% (na een dieptepunt in mei van 9,6%). Dat weerspiegelt waarschijnlijk de schuldafbouw in het financiële systeem. In juni steeg de autoverkoop slechts met 4,6%. Zeer weinig Chinese bedrijven hebben hun kwartaalresultaten gepubliceerd. In de onderwijssector heeft TAL resultaten gepubliceerd die de verwachtingen overtroffen (+82% jaar/jaar) en ook New Oriental meldde zeer solide cijfers (+41% jaar/jaar). Baidu verraste positief met een groei van de winst per aandeel van 98% jaar/jaar. Het bedrijf slaagde er in de loop van het kwartaal in om 19.000 nieuwe adverteerders aan te trekken en de uitgaven per gebruiker zijn 32% jaar/jaar gestegen. Ondanks nog steeds goede O&O-inspanningen (+28% jaar/jaar) kon Baidu zijn EBIT-marge met 450 bp optrekken! In de autosector zijn er grote verschillen. Terwijl de resultaten van Great Wall -79% jaar/jaar bedroegen, door de lagere ASP en hogere marketinguitgaven, gaf Geely een positieve winstwaarschuwing uit, waarbij het stelde dat de winst voor de eerste helft van 2017 meer dan 100% zou moeten groeien. Het ziet ernaar uit dat bedrijven met een sterke pijplijn van nieuwe producten geen kortingen zullen moeten toekennen, en zo hun marges dus beter zullen kunnen beschermen. Wij hebben zeer weinig wijzigingen aangebracht in de portefeuille: om de blootstelling aan de toeleveringsketen van Apple te verlagen, hebben wij wat winst genomen op AAC Technologies.Wij blijven positief staan tegenover China. Gelet op de opdoeking van capaciteit in de zware industrie, de geleidelijke schuldafbouw in het financiële systeem, de goede winstgroei in de industrie en de toename van innovatieve bedrijven, denken wij dat de Chinese transformatie nog steeds niet naar waarde wordt geschat door de beleggers.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

42,39 %

35,75 %

42,39 %

35,75 %

1 jaar

35,09 %

30,39 %

34,87 %

30,20 %

3 jaar

23,91 %

26,11 %

7,40 %

8,03 %

5 jaar

72,44 %

60,76 %

11,51 %

9,95 %

Sinds oprichting

6,45 %

37,15 %

1,03 %

5,33 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

42,39 %

35,75 %

35,09 %

30,39 %

23,91 %

26,11 %

72,44 %

60,76 %

6,45 %

37,15 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

34,87 %

30,20 %

7,40 %

8,03 %

11,51 %

9,95 %

1,03 %

5,33 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*14,35 %14,56 %7,63 %0,86 %-0,02 %2,53 %
3 jaar*28,49 %21,30 %13,83 %0,89 %-0,05 %0,37 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-14,36 %0,09 %0,85 %
3 jaar*-47,27 %-0,07 %1,19 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting28,03 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-29,19 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,35 % 28,49 % 14,56 % 21,30 %
Tracking Error 7,63 % 13,83 %
Sharpe-ratio 2,53 % 0,37 %
Alpha 0,09 % -0,07 %
Correlatiecoëfficiënt 0,86 % 0,89 %
Informatieratio -0,02 % -0,05 %
Maximaal maandelijks verlies -29,19 %
Maximale maandelijkse winst 28,03 %
Maximale drawdown -14,36 % -47,27 %
Beta 0,85 % 1,19 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI China (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160365257
Nettovermogen (fonds)
93 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.