Mobile Logo

EdR Fund China Aandelen China

Aandelen China
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
118,55 USD
Patricia  URBANO–LU1160365257–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1160365257–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
118,55 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
118,55 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar langetermijngroei van zijn vermogen door te beleggen in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk verband houden met China.

+ -

Commentaar 29/09/2017

Ondanks het feit dat de PBOC de reservevereiste van 20% voor valutatermijncontracten afschafte, wat de kosten van de valutatermijnhandel verlaagt, was de yuan de meest stabiele opkomende valuta, met een verlies van slechts 0,5% tegenover de USD in september. S&P heeft de kredietrating van de staatsschuld van China verlaagd van AA- naar A+ en heeft zijn vooruitzichten gewijzigd van stabiel naar negatief. Het was overigens geen verrassing dat de beleggers geen aandacht schonken aan deze verlaging, omdat de overheid tastbare inspanningen doet om de schuld in te perken door de kredietgroei af te remmen en overcapaciteit in de zware industrie tegen te gaan. Diverse steden van categorie 3 verstrakken de regels voor hun vastgoedmarkten door een verbod in te voeren op de wederverkoop van eigendommen die in de afgelopen 2 à 5 jaar werden gekocht, om speculatieve aankopen te voorkomen. De internetreuzen zetten hun koopactiviteiten voort. Tencent nam een belang van 5% in CICC. Om zijn detailhandelsambitie waar te maken, trok Alibaba zijn belang in het logistiekbedrijf Cainiao op (van 47% naar 51%) en kocht het Enjoy Information, een gamesstudio, via zijn bedrijf voor videogamesdistributie Alibaba Culture & Entertainment. De viceminister van het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie zei dat de overheid samen met andere departementen werkt aan een tijdschema om een einde te maken aan de productie en verkoop van auto's die rijden op fossiele brandstoffen. In de portefeuille schroefden wij onze posities terug via de verkoop van Shenhua Energy en BBMG. Wij hebben een paar autobedrijven opgenomen: Geely, Guangzhou Auto en BYD (producent van accu's en elektrische voertuigen). Wij hebben ook onze positie in 3SBIO versterkt nadat het bedrijf de CDMO-activiteiten van het Canadese Therapure heeft overgenomen. Om te profiteren van de Chinese automatisering hebben wij Airtac en Chroma Ate opgenomen. Wij blijven positief over de Chinese markt, die steeds sterker wordt aangevoerd door innovatieve bedrijven. Op 18 oktober zal het 19e Congres van de Communistische Partij het toekomstige economische beleid uit de doeken doen. Wij verwachten geen al te ingrijpende veranderingen van het huidige economische beleid, ondanks de verschuivingen in de functies van de partijleiders.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

58,57 %

50,77 %

58,57 %

50,77 %

1 jaar

41,00 %

39,51 %

41,00 %

39,51 %

3 jaar

38,15 %

51,11 %

11,35 %

14,72 %

5 jaar

85,99 %

68,29 %

13,21 %

10,97 %

Sinds oprichting

18,55 %

52,33 %

2,75 %

6,95 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

58,57 %

50,77 %

41,00 %

39,51 %

38,15 %

51,11 %

85,99 %

68,29 %

18,55 %

52,33 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

41,00 %

39,51 %

11,35 %

14,72 %

13,21 %

10,97 %

2,75 %

6,95 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*14,15 %13,70 %6,52 %0,89 %-0,03 %2,36 %
3 jaar*28,48 %20,93 %13,49 %0,90 %-0,22 %0,58 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-13,91 %0,04 %0,92 %
3 jaar*-47,27 %-0,33 %1,22 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting41,67 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-29,19 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,15 % 28,48 % 13,70 % 20,93 %
Tracking Error 6,52 % 13,49 %
Sharpe-ratio 2,36 % 0,58 %
Alpha 0,04 % -0,33 %
Correlatiecoëfficiënt 0,89 % 0,90 %
Informatieratio -0,03 % -0,22 %
Maximaal maandelijks verlies -29,19 %
Maximale maandelijkse winst 41,67 %
Maximale drawdown -13,91 % -47,27 %
Beta 0,92 % 1,22 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI China (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160365257
Nettovermogen (fonds)
111 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.