Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund China Aandelen China

Aandelen China
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
127,16 USD
Patricia  URBANO–LU1160365257–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1160365257–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
127,16 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
127,16 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar langetermijngroei van zijn vermogen door te beleggen in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk verband houden met China.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De China Banking Regulatory Commission (CRBC) was zeer actief in december en vaardigde 2 ontwerpen uit. Het eerste ontwerp bestaat erin een strenger liquiditeitsrisicobeheer op te leggen aan kleine banken (banken met minder dan RMB 200 miljard aan beheerd vermogen). Het tweede ontwerp bestaat erin de vereisten voor administratieve goedkeuring voor buitenlandse banken te versoepelen, om de financiële sector open te stellen. Hoewel de PBOC in het midden van de maand de rente op open-markttransacties en zijn omgekeerde-reporente met 5 basispunten verhoogde, gerechtvaardigd door een goed liquiditeitsniveau en als reactie op de verhoging van de rente door de FED, stond de PBOC net voor het nieuwe maanjaar het tijdelijke gebruik toe van kasreserves voor maximaal 2% van hun depositoverplichtingen voor 30 dagen, om tegemoet te komen aan de seizoensgebonden krappe liquiditeit. De industriële productie steeg 6,1% in november. Dat resultaat was niet zo slecht als we rekening houden met het negatieve effect op de groei van de luchtkwaliteitscampagne van China. Deze relatief positieve verrassing werd ondersteund door een gezonde exportgroei (+12,3%). Sinds 2016 heeft China de staalcapaciteit met 115 miljoen ton verminderd, wat in lijn ligt met zijn doelstelling om tegen 2020 de capaciteit met 100 à 150 miljoen ton te verminderen per jaar. Tencent Music en Spotify hebben gezamenlijke kapitaalinvesteringen aangekondigd, waarbij TM en Spotify (niet bekendgemaakte) minderheidsbelangen in elkaar zullen verwerven door nieuwe aandelen te kopen voor contanten, terwijl Tencent in Spotify zal investeren via secundaire aandelen. In de autosector boekte Geely opnieuw sterke verkoopvolumes in november (+38%). In de portefeuille hebben wij onze posities in Chinalife en Sunny Optical teruggeschroefd. We hebben Q Technology, Autohome en China Unicom verkocht.In China verwachten we een geleidelijke vertraging van de groei vanwege de lopende schoneluchtcampagne van december tot het 1ste kwartaal van 2018, de verstrakking van lokale overheidsschuld en de vermindering van overtollige capaciteit. Hoewel we vertrouwen blijven hebben in China voor 2018, is het twijfelachtig dat we de komende 12 maanden hetzelfde niveau van resultaten voor de Chinese markt zullen zien.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

5,82 %

8,74 %

5,82 %

8,74 %

1 jaar

63,34 %

59,07 %

63,34 %

59,07 %

3 jaar

53,38 %

56,63 %

15,31 %

16,12 %

5 jaar

77,50 %

66,83 %

12,15 %

10,77 %

Sinds oprichting

26,77 %

69,27 %

3,70 %

8,41 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

5,82 %

8,74 %

63,34 %

59,07 %

53,38 %

56,63 %

77,50 %

66,83 %

26,77 %

69,27 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

63,34 %

59,07 %

15,31 %

16,12 %

12,15 %

10,77 %

3,70 %

8,41 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*14,39 %13,31 %5,94 %0,91 %1,04 %4,00 %
3 jaar*28,38 %20,92 %13,40 %0,90 %-0,12 %0,59 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-9,77 %0,09 %0,98 %
3 jaar*-47,27 %-0,22 %1,22 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting28,03 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-29,19 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,39 % 28,38 % 13,31 % 20,92 %
Tracking Error 5,94 % 13,40 %
Sharpe-ratio 4,00 % 0,59 %
Alpha 0,09 % -0,22 %
Correlatiecoëfficiënt 0,91 % 0,90 %
Informatieratio 1,04 % -0,12 %
Maximaal maandelijks verlies -29,19 %
Maximale maandelijkse winst 28,03 %
Maximale drawdown -9,77 % -47,27 %
Beta 0,98 % 1,22 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI China (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160365257
Nettovermogen (fonds)
115 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.