Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund China Aandelen China

Aandelen China
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
161,71 EUR
Xiadong  BAO–LU1160365505–
Xiadong BAO
Patricia URBANO–LU1160365505–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
161,71 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
161,71 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Xiadong BAO  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar langetermijngroei van zijn vermogen door te beleggen in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk verband houden met China.

+ -

Commentaar 30/06/2018

De macro-economische gegevens die werden gepubliceerd tijdens de maand vertoonden tekenen van een lichte vertraging, waarbij industriële productie +8,5% steeg in mei (+9,4% in april) en winkelverkoop +8,5% (t.o.v. +9,5% voorheen). De schuldenafbouw eist zijn tol op de geaggregeerde financieringen: 760,8 miljard yuan in mei t.o.v. 1560 miljard de maand daarvoor. Klein- en middenbedrijven waren de eerste die het negatieve effect voelden van de verstrakking op de stijgende financieringskosten en de toenemende herfinancieringsdruk. De PBoC verlaagde de verplichte reserveratio met 50 basispunten om ongeveer RMB 500 miljard vrij te maken voor debt-to-equity swaps en RMB 200 miljard voor leningen aan klein- en middenbedrijven. De centrale bank hanteerde ook een inschikkelijkere toon in zijn verklaring en verving “geschikte en stabiele liquiditeit” met “geschikte en voldoende liquiditeit”. De bezorgdheid van de markt over de handelsspanningen steeg aangezien de Chinese yuan 3,28% verloor tijdens de maand. De CNY blijft wel een van de sterkste valuta's uit opkomende markten sinds het begin van het jaar (-1,75% t.o.v. de USD). Wij geloven dat de valuta nog niet bewust is gebruikt als middel om het risico op een potentiële handelsoorlog tegen te gaan, en de centrale bank zal de wisselkoers aanpassen als deze zijn momenteel redelijke en evenwichtige niveau overschrijdt. De visie van China is meer gericht op de lange termijn dan Westerse landen en het land wil van de yuan een internationale referentievaluta maken. Het is minder waarschijnlijk dat China de waarde van de yuan enorm zal laten dalen, om zijn geloofwaardigheid op lange termijn te behouden. Tijdens de maand hebben we onze blootstelling aan gezondheidszorg versterkt door onze positie in Wuxi Biologics te verhogen, ten koste van 3Sbio, en Sino Biopharmaceuticals en Alihealth toe te voegen. Ook hebben we wat winst genomen op technologienamen TSMC en Baozun. We handhaven een relatief hoge kaspositie, gelet op de onzekerheid op korte termijn. De fundamentals voor de Chinese markt blijven solide en de groei van de Chinese economie wordt steeds meer ondersteund door innovatie en binnenlandse consumptie.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-21,24 %

-15,10 %

8,19 %

14,01 %

6,36 %

10,15 %

Sinds oprichting

61,71 %

151,28 %

4,96 %

9,73 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

61,71 %

151,28 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-21,24 %

-15,10 %

8,19 %

14,01 %

6,36 %

10,15 %

4,96 %

9,73 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*23,89 %23,82 %6,31 %0,97 %-1,19 %-0,80 %
3 jaar*18,40 %16,47 %7,87 %0,91 %-0,82 %0,40 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-30,18 %-0,20 %0,97 %
3 jaar*-30,18 %-0,50 %1,01 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting30,28 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-28,70 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 23,89 % 18,40 % 23,82 % 16,47 %
Tracking Error 6,31 % 7,87 %
Sharpe-ratio -0,80 % 0,40 %
Alpha -0,20 % -0,50 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,91 %
Informatieratio -1,19 % -0,82 %
Maximaal maandelijks verlies -28,70 %
Maximale maandelijkse winst 30,28 %
Maximale drawdown -30,18 % -30,18 %
Beta 0,97 % 1,01 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/02/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI China (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160365505
Nettovermogen (fonds)
79 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.