Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund China Aandelen China

Aandelen China
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
150,49 EUR
Xiadong  BAO–LU1160366222–
Xiadong BAO
Patricia URBANO–LU1160366222–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
150,49 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
150,49 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Xiadong BAO  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar langetermijngroei van zijn vermogen door te beleggen in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk verband houden met China.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De macrocijfers van China zijn positief gebleven: een hoger dan verwachte exportgroei in december en een milde stijging van de consumenteninflatie van 1,8% met een PPI van 4,9%. De industriële productie boekte een stabiele groei van 6,2% ondanks de stilleggingen in de wintermaanden om de vervuiling tegen te gaan. De vertraging van de M2-groei, nieuwe geaggregeerde financieringen en uitstaande leningen in RMB wijst op een effectieve schuldenafbouw. De Chinese bankentoezichthouder CBRC legde SPDB, de op 8 na grootste kredietverlener van China, een boete van $72 miljoen op voor het verbergen van dubieuze leningen door $12 miljard aan lege vennootschappen te lenen. Deze symbolische boete is een nieuw bewijs van de inspanningen die de Chinese autoriteiten leveren om het financiële systeem te zuiveren. De verbeterende bedrijfswinsten in de traditionele cyclische sectoren dankzij de hervormingen aan de aanbodzijde, de optimalisering van de kredietmix, de groei van de nettorentemarges en de toenemende zichtbaarheid van dubieuze leningen wijzen allemaal op een komende waardestijging van de Chinese banksector. De lokale valuta CNY boekte in januari een stijging van 3,35% tegenover de Amerikaanse dollar. Aan de start van het resultatenseizoen trok TSMC zijn omzetverwachtingen met 10 tot 15% op. Deze verbetering, die hoger ligt dan zijn langetermijndoelstelling van 5 tot 10%, is te danken aan de hoge vlucht van AI, het mijnen van cryptomunten en het internet of things. De operationele marge van het vierde kwartaal was beter dan verwacht: 39,2% tegenover de verwachte 38,5%. De winstgroei van Largan viel met +2% YoY lager uit dan verwacht en het management heeft voor de maanden januari en februari een negatieve MoM-omzetgroei voorspeld. TAL, de Chinese aanbieder van opleidingen en privéonderwijs, publiceerde betere kwartaalcijfers dan verwacht (groei van de winst per aandeel van meer dan 113%) dankzij een aanzienlijke terugschaling van de capaciteitsuitbreiding en een betere kostenbeheersing, terwijl zijn concurrent New Oriental zijn marges zag dalen en genoegen moest nemen met een groei van de winst per aandeel van 8% tijdens het kwartaal. Daarnaast bleven we in januari getuige van uiteenlopende groeicijfers voor de verkoop in de autosector: +12% voor Geely, +37% voor Brilliance BMW en -12% voor Great Wall Motor. In de portefeuille hebben wij onze onderwogen positie in de financiële sector sterk teruggeschroefd. Na gedeeltelijke winstnemingen op bedrijven uit het consumentensegment, onder andere in de onderwijs-, auto- en toerismesector, hebben wij Chinese topbanken toegevoegd en onze posities in biotechnologiebedrijven in de farmaceutische sector versterkt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement J-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

2,91 %

5,08 %

2,91 %

5,08 %

1 jaar

33,19 %

27,26 %

33,19 %

27,26 %

3 jaar

48,30 %

35,96 %

13,98 %

10,74 %

5 jaar

109,20 %

84,35 %

15,90 %

13,01 %

Sinds oprichting

54,39 %

91,46 %

6,79 %

10,32 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

2,91 %

5,08 %

33,19 %

27,26 %

48,30 %

35,96 %

109,20 %

84,35 %

54,39 %

91,46 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

33,19 %

27,26 %

13,98 %

10,74 %

15,90 %

13,01 %

6,79 %

10,32 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*15,70 %15,06 %6,30 %0,92 %0,37 %2,79 %
3 jaar*27,11 %19,51 %13,03 %0,90 %0,06 %0,65 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*-10,19 %0,06 %0,95 %
3 jaar*-48,05 %-0,07 %1,25 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting30,03 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-35,51 %
Deelnemingsrecht J-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,70 % 27,11 % 15,06 % 19,51 %
Tracking Error 6,30 % 13,03 %
Sharpe-ratio 2,79 % 0,65 %
Alpha 0,06 % -0,07 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,90 %
Informatieratio 0,37 % 0,06 %
Maximaal maandelijks verlies -35,51 %
Maximale maandelijkse winst 30,03 %
Maximale drawdown -10,19 % -48,05 %
Beta 0,95 % 1,25 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI China (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160366222
Nettovermogen (fonds)
106 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.