Mobile Logo

EdR Fund China Aandelen China

Aandelen China
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
149,16 EUR
Patricia  URBANO–LU1160366222–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1160366222–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
149,16 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
149,16 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar langetermijngroei van zijn vermogen door te beleggen in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk verband houden met China.

+ -

Commentaar 31/10/2017

Het 19de Congres van de Communistische Partij was voor aandelenbeleggers grotendeels een non-event. Het is immers de voortzetting van het vandaag reeds gevoerde beleid van een lagere, maar betere groei met een grotere financiële inclusie, waarbij efficiëntie en modernisering de sleutelwoorden zijn. De PBOC kondigde een RRR-verlaging voor inclusieve financiering aan. De RRR zal met 50 basispunten worden verlaagd voor banken waarvan de uitstaande of nieuwe leningen in inclusieve financiering meer dan 1,5% van het totaal uitmaken, en zelfs met 150bp als het aandeel inclusieve financiering de grens van 10% overstijgt. In het internetuniversum verraste Alibaba in positieve zin met een winstgroei van 63% in vergelijking met vorig jaar, dankzij zowel een beter dan verwachte omzetgroei (+61%) als beter dan verwachte marges. De recurrente inkomsten van Baidu stegen met 103% (zonder de winst uit de verkoop van de O2O-activiteiten), opnieuw beter dan verwacht. De beleggers waren echter teleurgesteld over de zwakkere vooruitzichten voor het vierde kwartaal door de deconsolidatie van de voedselleveringsactiviteiten en de zwakke video-inkomsten van Iqiyi. Ook de kwartaalresultaten van CTRIP waren beter dan verwacht (+72% in vergelijking met één jaar geleden), al werd de omzetgroeiverwachting verlaagd naar 25/30% (t.o.v. 30/35% daarvoor) vanwege het recente verbod op de gecombineerde verkoop van waardetoevoegende diensten bij de verkoop van vliegtuigtickets. Zoals verwacht daalden de resultaten van BYD met 24% door de subsidieverlaging. In de onderwijssector boekten zowel New Oriental als TAL een sterke omzetgroei, van respectievelijk +24% en +68%, maar waren de marges lager dan verwacht door 1) een capaciteitsuitbreiding, die niet zorgwekkend is aangezien de situatie zal verbeteren, en 2) promoties, die doorgaans seizoensgebonden zijn, maar een probleem kunnen worden als ze verlengd worden. Daardoor viel de winstgroei lager uit dan de omzetgroei: +11% voor New Oriental en 7% voor TAL. In de portefeuille namen wij winst op deze 2 bedrijven door onze positie te halveren. Wij hebben onze participatie in 3SBIO, Baidu, AAC, Guangzhou Auto en Weibo verhoogd en onze blootstelling aan CTRIP verlaagd. Wij blijven optimistisch over de vooruitzichten voor de Chinese markt, aangezien de bedrijven tot nu toe goede resultaten hebben gepubliceerd. Wij verwachten doelgerichte maatregelen om de inflatie van de activaprijzen in te perken, zoals aangekondigd door de voorzitter van de PBOC. Innovatieve bedrijven zouden uitstekende groeimogelijkheden moeten blijven bieden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement J-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

45,44 %

35,18 %

45,44 %

35,18 %

1 jaar

41,67 %

35,72 %

41,67 %

35,72 %

3 jaar

45,75 %

51,37 %

13,35 %

14,79 %

5 jaar

125,70 %

85,36 %

17,67 %

13,13 %

Sinds oprichting

53,02 %

82,00 %

6,94 %

9,90 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

45,44 %

35,18 %

41,67 %

35,72 %

45,75 %

51,37 %

125,70 %

85,36 %

53,02 %

82,00 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

41,67 %

35,72 %

13,35 %

14,79 %

17,67 %

13,13 %

6,94 %

9,90 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*14,68 %14,16 %6,27 %0,90 %0,42 %2,68 %
3 jaar*27,11 %19,74 %13,30 %0,89 %-0,14 %0,78 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*-8,02 %0,08 %0,94 %
3 jaar*-48,05 %-0,28 %1,22 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting30,03 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-35,51 %
Deelnemingsrecht J-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,68 % 27,11 % 14,16 % 19,74 %
Tracking Error 6,27 % 13,30 %
Sharpe-ratio 2,68 % 0,78 %
Alpha 0,08 % -0,28 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 % 0,89 %
Informatieratio 0,42 % -0,14 %
Maximaal maandelijks verlies -35,51 %
Maximale maandelijkse winst 30,03 %
Maximale drawdown -8,02 % -48,05 %
Beta 0,94 % 1,22 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI China (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160366222
Nettovermogen (fonds)
113 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.