Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund China Aandelen China

Aandelen China
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
91,98 EUR
Xiadong  BAO–LU1160366909–
Xiadong BAO
Patricia URBANO–LU1160366909–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
91,98 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
91,98 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Xiadong BAO  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar langetermijngroei van zijn vermogen door te beleggen in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk verband houden met China.

+ -

Commentaar 29/03/2018

De PMI van de Chinese maaksector veerde sterk op tot 51,5 in maart dankzij het productieherstel na het Chinese Nieuwjaar en de aantrekkende buitenlandse en binnenlandse vraag. De PMI van de kleinere bedrijven steeg het sterkst, wat wijst op de veerkrachtige dynamiek van de privésector. De aankondiging van een belastingverlagingspakket van RMB 400 miljard en van een staatsfinancieringsgarantiefonds ter ondersteuning van toegezegde leningen voor kleinere bedrijven en nieuwe industrieën zou steun moeten bieden voor de bbp-groei, ondanks het strakke tempo van de schuldafbouw. De fusie van de toezichthouders van de banken (CBRC) en de verzekeraars (CIRC) zal zorgen voor een meer efficiënte uitvoering van de afbouw van hefboomfinanciering. Tencent zette opnieuw een jaar van sterke groei neer in 2017: +56% omzet en +74% winst. De markt was echter teleurgesteld door de krimpende marges in zijn gamingactiviteit en de vertraging in de monetisatie van PUBG-achtige games. Wij blijven positief over Tencent, al was het maar vanwege zijn robuuste financiële en reclameactiviteiten. 3SBio rapporteerde een winstgroei voor 2017 die met +27,7% de verwachtingen overtrof. BYD gaf een prognose van -75-92% voor het eerste kwartaal van dit jaar, vooral vanwege de verlaging van de e-bussubsidies. In de context van de globalisatie zou een escalatie van de handelswrijvingen naar een regelrechte handelsoorlog een lose-lose situatie zijn voor de VS en China, maar in de clash tussen “Made in China 2025” en “America First” is het minder waarschijnlijk dat China zou terugkrabbelen, gelet op zijn toenemende activiteit aan het innovatiefront. Het is best mogelijk dat beide partijen met steeds straffere verklaringen komen en de inzet blijven verhogen alvorens samen aan tafel te gaan zitten. In de portefeuille blijven wij onze marktblootstelling verlagen vanwege de onzekerheid rond een escalatie van de handelsconflicten. Wij verhoogden de weging van farmaceutische en innovatiegedreven sectoren (ten koste van sectoren die het moeten hebben van de wereldhandel). Wij handhaven ons vertrouwen in China's robuuste binnenlandse consumptievraag. Onze voorkeur gaat naar sectorleiders, gelet op hun sterke concurrentiepositie en gemakkelijkere toegang tot financieringsfaciliteiten in een omgeving van stijgende rente. De outperformance tijdens de maand is grotendeels te danken aan de overwegingen in farmaceutische namen. Internetnamen en autofabrikanten intussen stonden in maart onder druk door winstneming.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (24/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-2,08 %

-0,85 %

-2,08 %

-0,85 %

1 jaar

21,92 %

20,39 %

21,92 %

20,39 %

Sinds oprichting

-8,03 %

5,83 %

-2,85 %

1,98 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-2,08 %

-0,85 %

21,92 %

20,39 %

-8,03 %

5,83 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

21,92 %

20,39 %

-2,85 %

1,98 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
02/06/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI China (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160366909
Nettovermogen (fonds)
102 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.