Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Convertible Europe All Caps Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
267,97 EUR
Laurent  LE GRIN–LU0112675722–
Laurent LE GRIN
Alina EPIFANTSEVA–LU0112675722–
Alina EPIFANTSEVA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
267,97 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
267,97 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Alina EPIFANTSEVA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft naar vermogensgroei op middellange termijn via het beheer van een portefeuille van vastrentende effecten die kunnen worden geconverteerd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in Europese landen of die een overwegend deel van hun economische activiteit in deze regio uitoefenen.

+ -

Commentaar 29/06/2018

De wereldwijde aandelenmarkten zetten juni in op een positieve noot, maar werden halverwege de maand van hun stuk gebracht door de protectionistische risico's. Het thema van de handelsoorlog werd opgestookt en Washington dreigde ermee voor een verdere 200 miljard USD aan Chinese goederen toe te voegen, wat het aantal mogelijk getroffen sectoren verhoogde. Bij de centrale banken kondigde de ECB aan dat zij haar activa-aankopen zou terugschroeven naar 15 miljard EUR per maand van oktober tot december, om ze dan volledig stop te zetten als de inflatietrend opwaarts zou blijven. De bank stelde zich ook soepel op wat de rentevoeten betreft en verklaarde dat die pas midden 2019 zouden stijgen, en dan nog alleen als het inflatiestreefcijfer van 2% was bereikt. Die aankondiging maakte de euro goedkoper tegenover de Amerikaanse dollar, en ook de lange rente daalde (Duitse 10-jarige Bund naar 0,30%). Het politieke risico in Italië is wat weggeëbd met de benoeming van Claudio Borghi en Alberto Bagnai (voor de parlementaire comités begroting en financiën), al gaat het wel om twee eurosceptici. Op aardoliegebied besloot de OPEC de productie te verhogen, niet door de quota op te trekken, maar door een integrale naleving van de bestaande verbintenissen. Brent werd verhandeld binnen een smalle vork van $ 75-80. Tegen die achtergrond verloor de MSCI Europe TR -0,29%, terwijl de Xover 320 bp breder werd. Op de primaire markt tekenden wij in op de nieuwe uitgifte van Safran in Europa, nadat wij de hoge delta 2020 de voorgaande maand reeds hadden verlaagd. Wij tekenden ook in op de nieuwe uitgifte van SOITEC. Wij schroefden een aantal namen met hoge delta terug, zoals Airbus/Dassault, Bayer/Covestro, STM, Qiagen 19. Wij verkochten een aantal kortlopende obligaties zoals Nexans, Sampo/Solidium en wij verlaagden dure namen wat waardering betreft zoals Maison du Monde, Econocom en Glencore. In het optiesegment voerden we een lagere re-strike in voor onze callopties op Credit Agricole. Om de bescherming in de portefeuille te versterken, kochten wij 3350 Sep-18 puts op de Eurostoxx 50. Onze overwogen positionering in cyclische sectoren viel ongunstig uit door de vrees voor een handelsoorlog, terwijl de lagere rente het rendement onder druk zette. Financials, de Europese autosector en een aantal achterblijvende individuele namen zoals Rallye remden het rendement af, net als onze afwezigheid uit de Duitse sector van het woningvastgoed.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-3,39 %

-0,02 %

-3,39 %

-0,02 %

1 jaar

-3,64 %

2,53 %

-3,64 %

2,53 %

3 jaar

4,26 %

6,98 %

1,40 %

2,27 %

5 jaar

21,01 %

23,44 %

3,89 %

4,30 %

Sinds oprichting

78,65 %

79,75 %

3,40 %

3,44 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-3,39 %

-0,02 %

-3,64 %

2,53 %

4,26 %

6,98 %

21,01 %

23,44 %

78,65 %

79,75 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-3,64 %

2,53 %

1,40 %

2,27 %

3,89 %

4,30 %

3,40 %

3,44 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*5,39 %4,44 %3,40 %0,78 %-1,62 %0,70 %
3 jaar*6,39 %5,56 %3,30 %0,86 %-0,28 %0,52 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-6,87 %-0,10 %0,94 %
3 jaar*-10,61 %-0,07 %0,98 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,83 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-12,03 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 5,39 % 6,39 % 4,44 % 5,56 %
Tracking Error 3,40 % 3,30 %
Sharpe-ratio 0,70 % 0,52 %
Alpha -0,10 % -0,07 %
Correlatiecoëfficiënt 0,78 % 0,86 %
Informatieratio -1,62 % -0,28 %
Maximaal maandelijks verlies -12,03 %
Maximale maandelijkse winst 7,83 %
Maximale drawdown -6,87 % -10,61 %
Beta 0,94 % 0,98 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/03/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/03/2001
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU0112675722
Nettovermogen (fonds)
232 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,350 %
Toegepaste beheerkosten
1,350 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.