Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Convertible Europe All Caps Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2018)
240,81 EUR
Alina  EPIFANTSEVA–LU0112675722–
Alina EPIFANTSEVA
Ludovic DUFOUR–LU0112675722–
Ludovic DUFOUR
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
240,81 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2018)
240,81 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Alina EPIFANTSEVA  
Ludovic DUFOUR  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft naar vermogensgroei op middellange termijn via het beheer van een portefeuille van vastrentende effecten die kunnen worden geconverteerd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in Europese landen of die een overwegend deel van hun economische activiteit in deze regio uitoefenen.

+ -

Commentaar 30/11/2018

November was opnieuw een moeilijke maand door de matige bedrijfsfundamentals en geopolitieke spanningen, die bleven wegen op de wereldwijde risicoappetijt. Door de aanhoudende spanningen rond de handelsoorlog, de Italiaanse begroting en de Brexit konden de wereldwijde aandelenmarkten slechts matig herstellen (SX5E -0,69%, S&P +2,04%, Nikkei +1,96%) na de rampzalige maand oktober. De tussentijdse verkiezingen in de VS zorgden niet voor verrassingen, wat de beleggers geruststelde. Bij de ontmoeting tussen president Xi en president Trump op de G20-top aan het einde van de maand leken beide staatshoofden enigszins bereid te zijn om toegevingen te doen, maar het is nog niet duidelijk in welke mate. Washington overweegt naar verluidt nieuwe heffingen op de import van wagens, wat de Europese Unie hoogstwaarschijnlijk zou dwingen om te reageren. Er werd vooruitgang geboekt in de Brexit-onderhandelingen, aangezien de 27 andere lidstaten van de EU de Brexit-deal goedkeurden; het is echter nog zeer onzeker of de deal wel zal doorgaan, want de kans dat het Britse parlement in december alsnog tegen stemt, is relatief groot. Ook de spanningen tussen Rome en Brussel zorgden voor onrust: de Europese Commissie verwierp de Italiaanse begroting, maar nu worden er gesprekken gevoerd die constructiever lijken te zijn (de spread tussen Italiaanse en Duitse staatsobligaties op 10 jaar bedraagt nu minder dan 300 basispunten). Wat de macro-economische factoren betreft, daalden in Europa de consumentenvertrouwensindexen en ook de flash PMI-indicatoren stelden teleur. Brent-olie, tot slot, daalde van $75 naar $60 door uitzonderingen op het verbod om ruwe aardolie uit Iran te importeren. De Russische president Poetin had op de G20-top echter een gesprek met de kroonprins van Saoedi-Arabië en zij verklaarden een nieuwe overeenkomst voor productieverlagingen te zullen afsluiten. In Europa zagen we drie nieuwe uitgiften op de primaire markt. Emittent Qiagen, een bedrijf actief in de sector van de levenswetenschappen en moleculaire diagnostiek, gaf voor 500 miljoen USD uit aan converteerbare obligaties met een looptijd van 6 jaar en een coupon van 1%, teneinde de omzetting in contanten van de uitstaande converteerbare obligaties met vervaldatum in 2019 te financieren; wij namen deel aan deze transactie. Daarnaast gaf ADO Properties voor 165 miljoen euro uit aan converteerbare obligaties met een looptijd van 5 jaar en een coupon van 1,25%, en gaf Swiss Cosmo Pharmaceuticals voor 175 miljoen euro uit aan converteerbare obligaties met een looptijd van 5 jaar en een coupon van 2,5%. Safran kondigde een openbaar bod aan voor converteerbare obligaties met einddatum in 2020, waar wij aan deelnamen. We hebben onze positie in de converteerbare obligatie van Vallourec volledig verkocht vóór de publicatie van de resultaten van het 3de kwartaal, vanwege het gebrek aan verbetering in de jaarlijkse negatieve kasstroom en een potentiële aanzienlijke verbreding van de kredietspreads door de verschillende neerwaartse winstherzieningen tot nu toe dit jaar. We hebben een kleine positie in de omwisselbare obligatie Credit Agricole/ Eurazeo toegevoegd, aangezien de converteerbare obligatie een aantrekkelijk profiel vertoont met een hoge gamma op korte termijn. Bovendien wordt Eurazeo momenteel verhandeld met een aanzienlijke korting t.o.v. zijn IW.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (13/12/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-13,07 %

-4,16 %

-1,65 %

1,23 %

0,33 %

2,57 %

Sinds oprichting

60,54 %

72,37 %

2,70 %

3,11 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

60,54 %

72,37 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-13,07 %

-4,16 %

-1,65 %

1,23 %

0,33 %

2,57 %

2,70 %

3,11 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*6,26 %5,02 %3,83 %0,79 %-2,57 %-0,45 %
3 jaar*6,41 %4,90 %3,53 %0,84 %-0,72 %0,21 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-14,73 %-0,20 %0,99 %
3 jaar*-14,73 %-0,21 %1,10 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,74 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-11,15 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 6,26 % 6,41 % 5,02 % 4,90 %
Tracking Error 3,83 % 3,53 %
Sharpe-ratio -0,45 % 0,21 %
Alpha -0,20 % -0,21 %
Correlatiecoëfficiënt 0,79 % 0,84 %
Informatieratio -2,57 % -0,72 %
Maximaal maandelijks verlies -11,15 %
Maximale maandelijkse winst 5,74 %
Maximale drawdown -14,73 % -14,73 %
Beta 0,99 % 1,10 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/03/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/03/2001
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU0112675722
Nettovermogen (fonds)
154 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,350 %
Toegepaste beheerkosten
1,350 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.