Mobile Logo

EdR Fund Convertible Europe All Caps Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
280,74 EUR
Laurent  LE GRIN–LU0112675722–
Laurent LE GRIN
Alina EPIFANTSEVA–LU0112675722–
Alina EPIFANTSEVA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
280,74 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
280,74 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Alina EPIFANTSEVA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is winst te behalen op de Europese markt van converteerbare obligaties. Het beheerteam past een beheer van sterke overtuigingen toe, profiterend van zijn expertise in de selectie van obligaties. Het team selecteert de effecten zonder beperkingen wat betreft kredietrating of marktkapitalisatie, en het kan putten uit een breed spectrum van beleggingskansen. Het fonds geeft de voorkeur aan uitgiften in euro of van Europese emittenten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

6,75 %

5,98 %

6,75 %

5,98 %

1 jaar

9,93 %

6,94 %

9,93 %

6,94 %

3 jaar

19,24 %

17,92 %

6,02 %

5,63 %

5 jaar

37,04 %

30,70 %

6,50 %

5,50 %

Sinds oprichting

87,16 %

78,09 %

3,84 %

3,53 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

6,75 %

5,98 %

9,93 %

6,94 %

19,24 %

17,92 %

37,04 %

30,70 %

87,16 %

78,09 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

9,93 %

6,94 %

6,02 %

5,63 %

6,50 %

5,50 %

3,84 %

3,53 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*4,11 %3,93 %2,20 %0,85 %1,32 %1,67 %
3 jaar*6,54 %6,05 %2,80 %0,90 %0,04 %0,78 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-2,32 %0,06 %0,89 %
3 jaar*-12,19 %0,02 %0,98 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,83 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-11,15 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,11 % 6,54 % 3,93 % 6,05 %
Tracking Error 2,20 % 2,80 %
Sharpe-ratio 1,67 % 0,78 %
Alpha 0,06 % 0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,85 % 0,90 %
Informatieratio 1,32 % 0,04 %
Maximaal maandelijks verlies -11,15 %
Maximale maandelijkse winst 7,83 %
Maximale drawdown -2,32 % -12,19 %
Beta 0,89 % 0,98 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/03/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/03/2001
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU0112675722
Nettovermogen (fonds)
198 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,350 %
Toegepaste beheerkosten
1,350 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.