Mobile Logo

EdR Fund Convertible Europe All Caps Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/09/2017)
108,94 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1054232506–
Laurent LE GRIN
Alina EPIFANTSEVA–LU1054232506–
Alina EPIFANTSEVA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
108,94 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/09/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/09/2017)
108,94 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Alina EPIFANTSEVA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is winst te behalen op de Europese markt van converteerbare obligaties. Het beheerteam past een beheer van sterke overtuigingen toe, profiterend van zijn expertise in de selectie van obligaties. Het team selecteert de effecten zonder beperkingen wat betreft kredietrating of marktkapitalisatie, en het kan putten uit een breed spectrum van beleggingskansen. Het fonds geeft de voorkeur aan uitgiften in euro of van Europese emittenten.

+ -

Commentaar 31/08/2017

De maand augustus werd voornamelijk gekenmerkt door de continue stijging van de euro ten opzichte van de dollar en de geopolitieke spanningen in Noord-Korea. In deze moeilijke context blijft de economische groei in de Verenigde Staten aantrekken, in een tempo van 3% in het tweede kwartaal, tegenover een verwachte groei van +2,7%. In Europa zit de PMI voor de maakindustrie na het dipje van juli weer in de lift: hij stijgt van 56,6 naar 57,4. Ondanks de betere vooruitzichten voor het bedrijfsklimaat hebben valutaschommelingen druk uitgeoefend op de marktprestaties. De Europese aandelen sluiten af met een stijging van 0,10%. De Duitse tienjaarsrente laat dan weer een daling optekenen, van 0,54% tot 0,36%. Wat de publicaties betreft, hebben de grondstoffensector, de energie en de industrie betere resultaten gepubliceerd dan gemiddeld werd verwacht. De vastgoedsector stelde veeleer teleur. Van de 38% gepubliceerde resultaten, leverde 60% minder goede prestaties. Desondanks hebben Duitse vastgoedaandelen het door de lagere rente goed gedaan. Relatief gezien verliezen we 22 punten door deze beleggingsbeslissing. We blijven deze sector vermijden omdat de activiteit in Europa naar onze mening aantrekt. De telecommunicatiesector, waar wij posities hebben in Telecom Italia, Deutsche Telekom en KPN, kost ons 22 basispunten aan relatief rendement, ondanks de defensieve stemming op de markten. Tot slot heeft ook het koppel Steinhoff 2022 en 2023 een negatieve bijdrage van 32 basispunten geleverd. Een artikel dat in de Duitse financiële pers werd gepubliceerd, uitte beschuldigingen over het bestuur van het bedrijf en bepaalde boekhoudkundige praktijken. Op het moment van de publicatie verloren aandelen en obligaties respectievelijk 14% en 7%. Nadat het bedrijf met klem ontkende en betere resultaten publiceerde dan verwacht, verloor het aandeel over de maand 5,5%, en wisten de obligaties een derde van hun verliezen te recupereren. Wij menen dat het krediet van Steinhoff van deze gebeurtenissen geen invloed zal ondervinden. De notering van de Afrikaanse activa tussen nu en eind september zou bovendien moeten leiden tot een afname van zijn financiële hefboomwerking.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (22/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

5,83 %

4,99 %

5,83 %

4,99 %

1 jaar

8,65 %

5,36 %

8,65 %

5,36 %

Sinds oprichting

8,94 %

6,89 %

4,18 %

3,23 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

5,83 %

4,99 %

8,65 %

5,36 %

8,94 %

6,89 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

8,65 %

5,36 %

4,18 %

3,23 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*4,40 %4,10 %2,29 %0,86 %1,28 %1,13 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-2,31 %0,06 %0,92 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,35 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,71 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,40 % 4,10 %
Tracking Error 2,29 %
Sharpe-ratio 1,13 %
Alpha 0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,86 %
Informatieratio 1,28 %
Maximaal maandelijks verlies -5,71 %
Maximale maandelijkse winst 3,35 %
Maximale drawdown -2,31 %
Beta 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/03/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
20/08/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1054232506
Nettovermogen (fonds)
197 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,350 %
Toegepaste beheerkosten
1,350 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.