Mobile Logo

EdR Fund Convertible Europe All Caps Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
108,90 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1054232506–
Laurent LE GRIN
Kris DEBLANDER–LU1054232506–
Kris DEBLANDER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
108,90 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
108,90 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Kris DEBLANDER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is winst te behalen op de Europese markt van converteerbare obligaties. Het beheerteam past een beheer van sterke overtuigingen toe, profiterend van zijn expertise in de selectie van obligaties. Het team selecteert de effecten zonder beperkingen wat betreft kredietrating of marktkapitalisatie, en het kan putten uit een breed spectrum van beleggingskansen. Het fonds geeft de voorkeur aan uitgiften in euro of van Europese emittenten.

+ -

Commentaar 30/06/2017

Het was een drukke maand op de primaire markt. Er werd in totaal voor $ 5,3 miljard aan nieuwe schuldbewijzen uitgegeven, tegenover $ 2,2 miljard in juni vorig jaar. Astaldi, een Italiaanse bouwonderneming, gaf een nieuwe converteerbare obligatie met vervaldatum in 2024 en een coupon van 4,875% uit om de vorige obligatie met vervaldatum in 2019 terug te kopen. Het Duitse chemiebedrijf Symrise, dat gespecialiseerd is in geur- en smaakstoffen, bood voor € 400 miljoen aan converteerbare obligaties met een looptijd van 7 jaar en een coupon van 0,2375% aan. Het bedrijf wil hiermee bestaande leningen herfinancieren. Bayer gaf voor € 1 miljard aan obligaties met een looptijd tot 2020 en een coupon van 0,05% uit die omgeruild kunnen worden in Covestro, een ander Duits chemiebedrijf dat zich gediversifieerd heeft in polymeren en kunststoffen. Tegelijk verkocht Bayer 8,5% van het kapitaal van Covestro, waardoor het zijn belang terugbracht tot 44,8%. Orpar, een holdingbedrijf van Remy Cointreau, gaf voor € 200 miljoen aan obligaties uit die kunnen worden omgeruild in aandelen van Remy Cointreau. De transactie is vastgelegd op een coupon van 0,25% en een agio van 40%. Orpar zal de opbrengst gebruiken om de bestaande omwisselbare obligaties met vervaldatum in 2019 terug te kopen. STMicroelectronics gaf een dubbele schijf van in totaal $ 1,5 miljard uit. De halfgeleiderfabrikant plaatste voor $ 750 miljoen aan converteerbare nulcouponobligaties met een looptijd tot 2022 en voor € 750 miljoen tot 2024. De opbrengst zal worden gebruikt om de bestaande converteerbare obligaties vervroegd af te lossen en aandelen terug te kopen. Korian, een Franse specialist van bejaardencentra, gaf senior perpetuele converteerbare obligaties met een coupon van 2,5% uit die vervroegd kunnen worden afgelost in 2022. In het kader van de uitgifte van 500 miljoen GBP aan obligaties die kunnen worden omgeruild in British Telecom, verlaagde Orange zijn belang in British Telecom naar 2,66% door aandelen te verkopen. De portefeuille heeft geprofiteerd van zijn blootstelling aan Air France en zijn afwezigheid uit de Duitse vastgoedmarkt. Onze afdekkingsstrategie leverde eveneens winst op, gezien de marktcorrectie. Wij schreven in op de twee nieuwe uitgiften van STMicroelectronics en op de nieuwe obligatie van Bayer die kan worden omgeruild in Covestro. Wij geloven in beide gevallen in het stijgingspotentieel van de onderliggende aandelenkoers. Wij reduceerden of verkochten een aantal posities, onder andere BASF, Air France, Ubisoft, Inditex en Iliad. Anderzijds hebben wij Iberdrola 2022 en Outokumpu bijgekocht. Wij hebben ook besloten onze blootstelling aan Deutsche Telekom, BNP, BMW en Carrefour uit te breiden. De voor 2017 en 2018 verwachte groei van de winsten per aandeel blijft verbeteren, vooral in de financiële en cyclische sectoren. Wij houden een long put spread 3500 – 3350 op de Euro Stoxx 50 in juli.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/07/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

5,79 %

4,44 %

5,79 %

4,44 %

1 jaar

10,95 %

6,79 %

10,95 %

6,79 %

Sinds oprichting

8,90 %

6,33 %

4,56 %

3,26 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

5,79 %

4,44 %

10,95 %

6,79 %

8,90 %

6,33 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

10,95 %

6,79 %

4,56 %

3,26 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*4,60 %4,24 %2,42 %0,85 %1,81 %1,73 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-1,62 %0,09 %0,93 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,35 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,98 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,60 % 4,24 %
Tracking Error 2,42 %
Sharpe-ratio 1,73 %
Alpha 0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,85 %
Informatieratio 1,81 %
Maximaal maandelijks verlies -4,98 %
Maximale maandelijkse winst 3,35 %
Maximale drawdown -1,62 %
Beta 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/03/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
20/08/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1054232506
Nettovermogen (fonds)
170 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,350 %
Toegepaste beheerkosten
1,350 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.