Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Convertible Europe All Caps Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2018)
105,81 EUR
Kris  DEBLANDER–LU1054232688–
Kris DEBLANDER
Alina EPIFANTSEVA–LU1054232688–
Alina EPIFANTSEVA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
105,81 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2018)
105,81 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Kris DEBLANDER  
Alina EPIFANTSEVA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft naar vermogensgroei op middellange termijn via het beheer van een portefeuille van vastrentende effecten die kunnen worden geconverteerd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in Europese landen of die een overwegend deel van hun economische activiteit in deze regio uitoefenen.

+ -

Commentaar 31/07/2018

De handelsspanningen tussen de VS en de EU namen af tegen het einde van de maand, nadat Jean Claude Juncker en Donald Trump afspraken samen te werken om importheffingen, handelsbelemmeringen en subsidies op andere industriële goederen dan auto's volledig te bannen. In deze context boekten de kredietmarkten een outperformance, waarbij de Xover met 40 basispunten daalde tot een niveau van 280 basispunten en de MSCI Europe TR de maand afsloot op +3,28%. De bedrijfsresultaten waren tot nu toe zeer goed: 56% van de bedrijven in de Stoxx600 overtrof de verwachtingen, met vooral goede resultaten van de cyclische sector. De resultaten bevestigden de groei van de winst per aandeel (bijna 10%) die aan het begin van het jaar werd verwacht. Op de primaire markt was er een nieuwe uitgifte van Idorsia. Dit Zwitserse biotechnologiebedrijf deed zijn intrede op de markt met een uitgifte van 200 miljoen aan converteerbare obligaties in CHF op 6 jaar met een coupon van 0,75% en haalde tevens 305 miljoen CHF op om zijn klinische studies te financieren. Wij namen deel aan deze transactie. We versterkten onze positie in Cellnex, aangezien de obligatie goedkoper was geworden sinds de piek van de impliciete volatiliteit in mei, en verkochten enkele participaties in de telecomsector, zoals Orange/BT en AMX/KPN. Wat de opties betreft, voerden we een lagere restrike in voor onze opties op Telecom Italia en ING. Daarnaast namen wij gedeeltelijk winst op de omwisselbare obligaties Bayer/Covestro en Airbus/Dassault. Steinhoff kondigde een schuldenherstructureringsplan aan met een PIK-rente (payment in kind) van 10%, een nieuwe looptijd van 3 jaar vanaf de ingangsdatum van de herstructurering en een contante terugbetaling in 2019 van 25% voor de houders van converteerbare obligaties met vervaldatum in 2021 en 2022. Het fonds profiteerde van onze blootstelling aan financiën: de Spaanse banken noteerden sterke resultaten door het beter dan verwachte herstel van de groei van de leningen en doordat de rente op Duitse staatsobligaties steeg met 14 basispunten tijdens de maand. Negatief waren dan weer onze hoogrentende posities in de converteerbare obligatie van Nyrstar met vervaldatum in 2022 en de klassieke obligatie met vervaldatum in 2024, die wogen op het rendement: de beleggers zijn bezorgd over de resultaten van het 2de kwartaal en de herfinanciering van de obligatie met vervaldatum in 2019, gelet op de daling van de zinkprijzen met 21% tot nu toe dit jaar.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-3,96 %

2,36 %

1,18 %

2,34 %

Sinds oprichting

5,81 %

12,01 %

1,33 %

2,70 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

5,81 %

12,01 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-3,96 %

2,36 %

1,18 %

2,34 %

1,33 %

2,70 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*5,39 %4,45 %3,50 %0,76 %-1,59 %0,67 %
3 jaar*6,24 %5,50 %3,25 %0,85 %-0,27 %0,46 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-6,84 %-0,10 %0,92 %
3 jaar*-10,29 %-0,06 %0,97 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,48 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,91 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 5,39 % 6,24 % 4,45 % 5,50 %
Tracking Error 3,50 % 3,25 %
Sharpe-ratio 0,67 % 0,46 %
Alpha -0,10 % -0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,76 % 0,85 %
Informatieratio -1,59 % -0,27 %
Maximaal maandelijks verlies -4,91 %
Maximale maandelijkse winst 4,48 %
Maximale drawdown -6,84 % -10,29 %
Beta 0,92 % 0,97 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/03/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
14/05/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1054232688
Nettovermogen (fonds)
225 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,900 %
Toegepaste beheerkosten
0,900 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.