Mobile Logo

EdR Fund Convertible Europe All Caps Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
110,78 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1054232688–
Laurent LE GRIN
Kris DEBLANDER–LU1054232688–
Kris DEBLANDER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
110,78 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
110,78 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Kris DEBLANDER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is winst te behalen op de Europese markt van converteerbare obligaties. Het beheerteam past een beheer van sterke overtuigingen toe, profiterend van zijn expertise in de selectie van obligaties. Het team selecteert de effecten zonder beperkingen wat betreft kredietrating of marktkapitalisatie, en het kan putten uit een breed spectrum van beleggingskansen. Het fonds geeft de voorkeur aan uitgiften in euro of van Europese emittenten.

+ -

Commentaar 28/04/2017

Onze portefeuille van converteerbare obligaties dekte bijna 100% van de stijging van de aandelenmarkten. De MSCI Equity Europe Total Return en ons fonds stegen respectievelijk 1,45% en 1,45%. De aandelen- en obligatieselectie verklaren het grootste deel van de stijging. Het fonds profiteerde van een aantal geslaagde beleggingskeuzes in BE Semiconductor en Sogefi, en van callopties in Inditex. Wij profiteerden van de sterke resultaten van Kering, aangedreven door de verkoopcijfers van Gucci, en ook bij LVMH verwachten we mooie resultaten met een stijging van de verkoop met 15%. We namen wat winst op deze namen na de plotselinge stijging van de onderliggende aandelen. Na de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen rolden we onze putopties door van 3.300 naar 3.425 in juni, om het fonds zo convex mogelijk te maken vóór de tweede ronde. We verkochten onze participatie in de converteerbare obligaties van BE Semiconductor, aangezien het onderliggende aandeel zijn koersdoel had bereikt. Na een correctie van de aandelenkoers voegden we Severstal 2022 om opportunistische redenen toe en we kochten callopties in Crédit Agricole vóór de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. We rolden een aantal callopties in Telecom Italia en ING door om deze participaties minder agressief te maken op het gebied van aandelengevoeligheid. We verkochten en/of verminderden onze callopties in Sanofi, Kering en Cap Gemini om de globale aandelengevoeligheid te verlagen na de resultaten van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen en nadat Kering zijn resultaten bekendmaakte. De aandelengevoeligheid van de portefeuille bedraagt ongeveer 40%. Het groeimomentum van de winst per aandeel in Europa is stabiel. Beleggers verwachten nog steeds een stijging van de winst per aandeel van gemiddeld 14,5% tegen eind 2017, waardoor 2017 een goed jaar belooft te worden voor de aandelenmarkten. We blijven de voorkeur geven aan sectoren zoals financiën (Ageas, ING, Allianz, Generali, Crédit Agricole), luxegoederen (Adidas, LVMH, Kering), industriegoederen en IT (Cap Gemini, Atos, Ubi Soft, Nexans) en Frans vastgoed (Unibail, Nexity).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017 6,14 % 6,14 %
1 jaar 9,40 % 9,40 %
3 jaar 11,52 % 3,70 %
Sinds oprichting 10,78 % 3,43 %
Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

6,14 %

9,40 %

11,52 %

10,78 %

Jaarlijkse

9,40 %

3,70 %

3,43 %Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht I-EUR4,92 %2,42 %0,87 %1,10 %1,44 %
Benchmark4,43 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstMaximale drawdownAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar1 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht I-EUR-3,30 %4,48 %-5,00 %0,05 %0,97 %
Benchmark
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 4,92 % 4,43 %
Tracking Error 2,42 %
Sharpe-ratio 1,44 %
Alpha 0,05 %
Correlatiecoëfficiënt 0,87 %
Informatieratio 1,10 %
Maximaal maandelijks verlies -3,30 %
Maximale maandelijkse winst 4,48 %
Maximale drawdown -5,00 %
Beta 0,97 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/03/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
14/05/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1054232688
Nettovermogen (fonds)
160 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,900 %
Toegepaste beheerkosten
0,900 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.