Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Convertible Europe All Caps Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
111,43 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1054232688–
Laurent LE GRIN
Alina EPIFANTSEVA–LU1054232688–
Alina EPIFANTSEVA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
111,43 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
111,43 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Alina EPIFANTSEVA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is winst te behalen op de Europese markt van converteerbare obligaties. Het beheerteam past een beheer van sterke overtuigingen toe, profiterend van zijn expertise in de selectie van obligaties. Het team selecteert de effecten zonder beperkingen wat betreft kredietrating of marktkapitalisatie, en het kan putten uit een breed spectrum van beleggingskansen. Het fonds geeft de voorkeur aan uitgiften in euro of van Europese emittenten.

+ -

Commentaar 31/01/2018

Aan dit jaarbegin wordt de actualiteit in Europa duidelijk overheerst door de waardestijging van de euro, die als een zwaard van Damocles boven de winstvooruitzichten hangt, die voorlopig op 8% tegen eind 2018 worden geraamd. De aanhoudende verbetering van het bedrijfsklimaat en de versnelling van de economische activiteit zullen zeer waarschijnlijk leiden tot het einde van het stimulerende monetaire beleid van de ECB, die nog steeds historisch lage rentevoeten hanteert. Het is daarbij interessant op te merken dat de 10-jarige Duitse staatsobligatie met 30 basispunten gestegen is, om eind januari uit te komen op 0,7%, terwijl de aandelenmarkt een stijging van 1% noteerde. Die configuratie is gunstig voor de converteerbare obligaties, vanwege hun aandeelelement dat het negatieve effect van de stijgende rentevoeten kan neutraliseren. De beste bijdrage kwam van de converteerbare obligatie van Ablynx, goed voor een bijdrage aan het rendement van 1,2% in januari. Op het Belgische biotechnologiebedrijf is een overnamebod uitgebracht door Sanofi, dat het bedrijf waardeert op 3,9 miljard EUR. Sanofi deed een hoger bod dan zijn Deense concurrent Novo Nordisk, dat eerder in de maand een vijandig overnamebod had uitgebracht, waardoor de overnamepremie op een record van 112% komt te staan. De converteerbare obligatie deed het beter dan het onderliggende aandeel van Ablynx dankzij de ratchet-clausule die de beleggers beschermt in geval van een overname. Onze obligaties Steinhoff 2022 stegen met 35% na de talrijke maatregelen die door het bedrijf werden getroffen om de liquiditeit van zijn filialen te garanderen en de verkoop van niet-strategische activa, waardoor het rendement van ons fonds met 45 basispunten kon stijgen. Onze blootstelling aan de financiële sector leverde een positieve bijdrage aan het rendement dankzij de positieve impact van de rentestijging op banken en verzekeraars. In ondergeschikte mate bracht onze afwezigheid uit Duits vastgoed circa 20 basispunten extra op. Wij blijven van mening dat de huidige macro-economische context geen ondersteuning biedt voor deze sector. Wij hebben deelgenomen aan de uitgiften van Cellnex en JP Morgan in Dufry.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,79 %

-1,64 %

0,79 %

-1,64 %

1 jaar

5,10 %

4,87 %

5,10 %

4,87 %

3 jaar

9,64 %

6,34 %

3,11 %

2,07 %

Sinds oprichting

11,43 %

10,33 %

2,92 %

2,65 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

0,79 %

-1,64 %

5,10 %

4,87 %

9,64 %

6,34 %

11,43 %

10,33 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

5,10 %

4,87 %

3,11 %

2,07 %

2,92 %

2,65 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*4,30 %3,54 %3,16 %0,69 %0,03 %2,29 %
3 jaar*6,18 %5,77 %2,91 %0,88 %0,40 %0,60 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-3,04 %0,03 %0,84 %
3 jaar*-11,83 %0,11 %0,95 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,62 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,91 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,30 % 6,18 % 3,54 % 5,77 %
Tracking Error 3,16 % 2,91 %
Sharpe-ratio 2,29 % 0,60 %
Alpha 0,03 % 0,11 %
Correlatiecoëfficiënt 0,69 % 0,88 %
Informatieratio 0,03 % 0,40 %
Maximaal maandelijks verlies -4,91 %
Maximale maandelijkse winst 4,62 %
Maximale drawdown -3,04 % -11,83 %
Beta 0,84 % 0,95 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/03/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
14/05/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1054232688
Nettovermogen (fonds)
233 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,900 %
Toegepaste beheerkosten
0,900 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.