Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Convertible Europe All Caps Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/02/2019)
91,09 EUR
Thibaut  BAILLY–LU1054232928–
Thibaut BAILLY
Ludovic DUFOUR–LU1054232928–
Ludovic DUFOUR
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
91,09 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/02/2019)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/02/2019)
91,09 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Thibaut BAILLY  
Ludovic DUFOUR  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft naar vermogensgroei op middellange termijn via het beheer van een portefeuille van vastrentende effecten die kunnen worden geconverteerd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in Europese landen of die een overwegend deel van hun economische activiteit in deze regio uitoefenen.

+ -

Commentaar 31/12/2018

December was een van de slechtste maanden ooit voor de aandelenmarkten: de MSCI World daalde -8,56% in een context die werd gekenmerkt door een zeer hoge volatiliteit en een daling van de liquiditeit die kenmerkend is voor het einde van het jaar. De G20-top in Argentinië aan het begin van de maand deed de hoop kortstondig opleven, maar de arrestatie van de CFO van Huawei (die impliceert dat de onderhandelingen tussen de VS en China nog lang niet voorbij zijn), de algemene twijfel over de fundamentals (aangezien de macro-economische gegevens wezen op een aanhoudende vertraging van de wereldwijde groei, vooral in Europa) en de bezorgdheid over de huidige verwachte winstniveaus droegen allemaal bij tot een daling van de markten (S&P -9,81%, Nikkei -10,33%, Stoxx600 -5,85%). Het politieke nieuws in Europa zorgde voor weinig opluchting: Theresa May overleefde de motie van wantrouwen en Italië leek bereid meer toegevingen aan Europa te doen voor zijn begroting voor 2019 (de spread tussen Italiaanse en Duitse staatsobligaties is na zijn piek van midden november weer gedaald tot 250 basispunten), maar het uitstel van de onderhandelingen over de Brexit tot januari en de impact van de betogingen van de gele hesjes in Frankrijk bleven hangen als donkere wolken. Wat de macro-economische cijfers betreft, daalde de PMI voor december opnieuw, vooral in Frankrijk en de eurozone (waar ze tot bijna 50 daalde), en verzwakte de Duitse IFO (ondanks goede orderboekjes). De centrale banken van de VS en Europa waren bezorgd over de groei voor 2019 (de ECB verlaagde de groeivooruitzichten voor 2019 van 1,7 naar 1,5%), zelfs al waren er geen verrassingen tijdens hun vergaderingen (de Fed verhoogde de rente opnieuw, de ECB handhaafde haar rente). Op de primaire markt werd er voor slechts USD 800 miljoen uitgegeven aan converteerbare obligaties (4 transacties in totaal: 2 in de VS, 1 in Europa en 1 in Azië, met uitzondering van Japan). In Europa gaf Almirall (een gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf gericht op dermatologie) voor €250 miljoen uit aan converteerbare obligaties, om het overbruggingskrediet voor de overname van de medische-dermatologieportfolio van Allergan terug te betalen (wij hadden deelgenomen aan deze eerste uitgifte). We sloten onze positie in de converteerbare obligatie van Steinhoff met vervaldatum in 2022, aangezien de herstructurering een transformatie in gewaarborgde leningen impliceert (niet toegestaan in het fonds). De woningmarkt zal naar verwachting 8% dalen in volume, dus wij besloten onze blootstelling aan Nexity te verlagen. In een context van "dalende" metaalprijzen besloten we onze blootstelling aan de metaal- en mijnsector te reduceren door een deel van de posities in Glencore en Serverstal te verkopen. We hebben onze positie in Rally/Casino verlaagd en verkochten Nyrstar nadat werd bekendgemaakt dat het bedrijf financiële hulp zal krijgen van Trafigura. Tot slot verkochten we onze positie in Pierre et Vacances, gelet op de bezorgdheid over de liquiditeit en het feit dat er geen zicht is op verbetering van het krediet in de nabije toekomst.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/02/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-14,04 %

-1,35 %

Sinds oprichting

-8,91 %

4,25 %

-4,30 %

1,98 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-8,91 %

4,25 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-14,04 %

-1,35 %

-4,30 %

1,98 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*5,92 %4,95 %2,46 %0,91 %-5,30 %-0,44 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-17,41 %-0,27 %1,09 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,51 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,54 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 5,92 % 4,95 %
Tracking Error 2,46 %
Sharpe-ratio -0,44 %
Alpha -0,27 %
Correlatiecoëfficiënt 0,91 %
Informatieratio -5,30 %
Maximaal maandelijks verlies -4,54 %
Maximale maandelijkse winst 3,51 %
Maximale drawdown -17,41 %
Beta 1,09 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
06/03/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/01/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Thomson Reuters Europe Focus Hedged CBI (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1054232928
Nettovermogen (fonds)
97 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.