Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Crossover Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2018)
133,97 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1080013482–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013482–
Raphaël CHEMLA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
133,97 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2018)
133,97 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het kapitaal te bereiken door te beleggen in schuldbewijzen die worden verhandeld op gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan de index.

+ -

Commentaar 29/03/2018

Door de uitgesproken risicoaversie was maart een gemengde maand voor de wereldwijde obligatiemarkten. De protectionistische maatregelen van de VS, inclusief nieuwe heffingen op staal en aluminium, leidden tot bezorgdheid over een potentiële wereldwijde handelsoorlog, wat de beleggers van hun stuk bracht. Dit leidde tot een rally in benchmarkobligaties op langere termijn, aangezien de Amerikaanse staatsrente op 10 jaar 13 basispunten daalde en de rente op Duitse staatsobligaties op 10 jaar 18 basispunten daalde. De Fed verhoogde de rente met een kwart procentpunt, zoals verwacht. Het vooruitzicht van twee extra renteverhogingen dit jaar blijft voorlopig behouden. De vooruitzichten voor volgend jaar werden wat agressiever. In Europa lagen de economische indicatoren, inclusief de inflatie, wat lager dan verwacht. De Italiaanse verkiezingen beroerden de markten nauwelijks, ondanks het succes van de populistische partijen. De kredietmarkten lieten zeer zwakke resultaten optekenen, waarbij de spreads vrijwel elke dag van maart verbreedden. De spreadniveaus zijn in de meeste markten nu teruggekeerd naar de niveaus van september 2017, ondanks de lager dan verwachte bedrijfsuitgiften in het 1ste kwartaal van dit jaar.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (23/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-1,51 %

-1,45 %

-1,51 %

-1,45 %

1 jaar

0,93 %

0,89 %

0,92 %

0,89 %

3 jaar

4,22 %

7,27 %

1,38 %

2,36 %

5 jaar

14,17 %

19,27 %

2,68 %

3,59 %

Sinds oprichting

33,97 %

41,94 %

4,13 %

4,97 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-1,51 %

-1,45 %

0,93 %

0,89 %

4,22 %

7,27 %

14,17 %

19,27 %

33,97 %

41,94 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

0,92 %

0,89 %

1,38 %

2,36 %

2,68 %

3,59 %

4,13 %

4,97 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/02/2011
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/02/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate Hedged EUR
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080013482
Nettovermogen (fonds)
320 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.