Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Crossover Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/06/2019)
137,10 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1080013482–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013482–
Raphaël CHEMLA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
137,10 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/06/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/06/2019)
137,10 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoelstelling:De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het kapitaal te bereiken door te beleggen in schuldbewijzen die worden verhandeld op gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan de index.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (24/06/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

3,63 %

5,42 %

2,08 %

3,44 %

1,78 %

3,22 %

Sinds oprichting

37,10 %

49,10 %

3,83 %

4,88 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

37,10 %

49,10 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

3,63 %

5,42 %

2,08 %

3,44 %

1,78 %

3,22 %

3,83 %

4,88 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*2,18 %1,82 %0,94 %0,90 %-2,07 %2,22 %
3 jaar*2,85 %2,57 %0,79 %0,96 %-1,97 %1,30 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-3,26 %-0,04 %1,08 %
3 jaar*-6,10 %-0,14 %1,07 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,36 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-3,21 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,18 % 2,85 % 1,82 % 2,57 %
Tracking Error 0,94 % 0,79 %
Sharpe-ratio 2,22 % 1,30 %
Alpha -0,04 % -0,14 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 % 0,96 %
Informatieratio -2,07 % -1,97 %
Maximaal maandelijks verlies -3,21 %
Maximale maandelijkse winst 3,36 %
Maximale drawdown -3,26 % -6,10 %
Beta 1,08 % 1,07 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/02/2011
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/02/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate Hedged EUR
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080013482
Nettovermogen (fonds)
129 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.