Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Crossover Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2018)
100,80 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080013722–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013722–
Raphaël CHEMLA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
100,80 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2018)
100,80 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoelstelling:De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het kapitaal te bereiken door te beleggen in schuldbewijzen die worden verhandeld op gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan de index.

+ -

Commentaar 31/08/2018

De centrale banken zetten de afbouw van hun ultrasoepele beleidskoers geleidelijk voort. In de VS is een renteverhoging in september duidelijk aangekondigd door de Fed en een tweede verhoging in december is al gedeeltelijk ingecalculeerd door de beleggers, zeker nu de in augustus gepubliceerde economische indicatoren zo goed zijn gebleken. Zo is het Amerikaanse bbp gegroeid met 4,2% op jaarbasis, en blaakt de consument van vertrouwen. Bij de Europese Centrale Bank viel in augustus geen specifiek nieuws te rapen en de beleggers keken vooral uit naar de vergadering van september. De ECB zal haar programma voor activa-aankopen vanaf september halveren (van EUR 30 miljard naar 15 miljard per maand). Het gerucht deed de ronde dat de Bank of Japan begin augustus op het punt stond een minder expansiegericht beleid aan te geven, maar de aanhoudend lage inflatie lijkt voorzitter Kuroda op andere gedachten te hebben gebracht. Hoewel het nieuws niet bevestigd is, versterkte het wel het agressieve beleggerssentiment nadat de BoJ in juli een meer flexibel streefcijfer naar voren had geschoven voor de rente van de 10-jarige staatsobligatie, waardoor die +0,2% steeg. Na een aanzienlijke versmalling in juli zijn de wereldwijde spreads van de bedrijfsobligaties in augustus weer wat breder geworden vanwege de opnieuw aan de oppervlakte gekomen geopolitieke factoren (handelsspanningen tussen de VS en China, begrotingsonderhandelingen in Italië, en vooral de valutacrisis in Turkije en Argentinië). Deze verbreding kwam er ondanks de solide kwartaalresultaten van de bedrijven en de relatieve rust op de primaire markt. De Europese en Amerikaanse bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit boekten echter wel een positief rendement dankzij de daling van de referentierentevoeten. De Amerikaanse bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit deden het daarbij tijdens de periode beter dan hun Europese tegenhangers. De spreads van de bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit op 10 jaar stegen 8 basispunten in de VS en 12 basispunten in de eurozone. De hoogrentende markt in de VS hield opnieuw goed stand, waarbij de stijging van de CDX beperkt bleef tot 3, terwijl de EUR Crossover index met 19 steeg.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/09/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

0,33 %

1,38 %

3,44 %

4,18 %

Sinds oprichting

10,86 %

14,71 %

2,49 %

3,33 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

10,86 %

14,71 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

0,33 %

1,38 %

3,44 %

4,18 %

2,49 %

3,33 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*1,60 %1,44 %0,60 %0,93 %-2,17 %-0,01 %
3 jaar*2,96 %3,02 %1,00 %0,94 %-0,86 %1,11 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*-2,33 %-0,03 %1,03 %
3 jaar*-3,22 %-0,04 %0,93 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,61 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,73 %
Deelnemingsrecht B-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,60 % 2,96 % 1,44 % 3,02 %
Tracking Error 0,60 % 1,00 %
Sharpe-ratio -0,01 % 1,11 %
Alpha -0,03 % -0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,93 % 0,94 %
Informatieratio -2,17 % -0,86 %
Maximaal maandelijks verlies -1,73 %
Maximale maandelijkse winst 2,61 %
Maximale drawdown -2,33 % -3,22 %
Beta 1,03 % 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/02/2011
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate hedged USD
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080013722
Nettovermogen (fonds)
265 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.