Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Crossover Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/02/2019)
138,16 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1080013995–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013995–
Raphaël CHEMLA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
138,16 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/02/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/02/2019)
138,16 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoelstelling:De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het kapitaal te bereiken door te beleggen in schuldbewijzen die worden verhandeld op gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan de index.

+ -

Commentaar 31/10/2018

In oktober zijn de kredietspreads aanzienlijk breder geworden, zowel in Europa als in de VS, en de maand was dan ook een van de slechtste van het jaar, samen met maart en juni. Als we de evolutie nader bekijken, valt de afname tussen de kredietspreads BBB en A op, die wijst op de risicoaversie bij beleggers in vastrentende instrumenten. Het uitgiftevolume op de primaire markt bleef op een bescheiden peil in vergelijking met de rest van 2018, omdat veel emittenten zich door de marktvolatiliteit verplicht zagen aan de zijlijn te blijven staan om een beter instapmoment af te wachten. De spreads van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit sloten de maand 10 basispunten hoger af in de VS, en 15 basispunten hoger in de eurozone. De hoogrentende CDS crossover indexen verbreedden met 45 basispunten tijdens de maand. Wat de sectoren betreft, waren auto's de hekkensluiters in zowel de VS als Europa. De combinatie van bezorgdheid over een mogelijke handelsoorlog met China en de vrees voor een vertraging van de wereldwijde groei veroorzaakte een uitverkoop op de aandelenmarkten, waarbij de beleggers hun twijfels hadden over de prognoses van de centrale banken. De waarschijnlijkheid van een renteverhoging in de VS in december zoals weerspiegeld door de termijncurve daalde aan het eind van de maand naar 70% (tegen meer dan 90% in december). Wat de ECB betreft, bood de vergadering van oktober geen verrassingen. De depositorente bleef ongewijzigd op -0,4% en de beleidsprognoses werden opnieuw bevestigd. De verwachting is nog steeds dat het aankoopprogramma in december ten einde loopt, onder voorbehoud van nieuwe indicatoren. De ECB erkende wel dat de groeivooruitzichten in Europa wat meer tegenwind te verduren krijgen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/02/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-1,61 %

0,44 %

2,54 %

3,91 %

1,99 %

3,06 %

Sinds oprichting

38,16 %

41,69 %

4,50 %

4,86 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

38,16 %

41,69 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-1,61 %

0,44 %

2,54 %

3,91 %

1,99 %

3,06 %

4,50 %

4,86 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*2,17 %1,77 %0,88 %0,92 %-2,08 %-0,13 %
3 jaar*3,07 %2,91 %0,90 %0,96 %-1,72 %1,37 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-4,63 %-0,03 %1,12 %
3 jaar*-5,67 %-0,13 %1,01 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,77 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,83 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,17 % 3,07 % 1,77 % 2,91 %
Tracking Error 0,88 % 0,90 %
Sharpe-ratio -0,13 % 1,37 %
Alpha -0,03 % -0,13 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,96 %
Informatieratio -2,08 % -1,72 %
Maximaal maandelijks verlies -2,83 %
Maximale maandelijkse winst 2,77 %
Maximale drawdown -4,63 % -5,67 %
Beta 1,12 % 1,01 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/02/2011
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/10/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate Hedged EUR
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1080013995
Nettovermogen (fonds)
162 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,375 %
Toegepaste beheerkosten
0,375 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.