Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Crossover Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
112,28 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080014027–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080014027–
Raphaël CHEMLA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
112,28 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
112,28 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoelstelling:De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het kapitaal te bereiken door te beleggen in schuldbewijzen die worden verhandeld op gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan de index.

+ -

Commentaar 28/09/2018

In september versmalden de kredietspreads over de hele lijn, aangezien de afzwakkende macro-economische zorgen en een opleving van de vraag zwaarder wogen dan de beleidsverstrakking van de Fed en het grote aanbod van bedrijfsobligaties. Dit is de tweede maand op rij van spreadversmalling. In deze context van risicobereidheid is het logisch dat schulden uit de categorie BBB het beter deden dan uitgiften van beleggingskwaliteit met een hogere rating. Dat geldt voor zowel de Europese als de Amerikaanse markten van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. Het positieve rendement van september vond plaats in een context van een aanzienlijk uitgiftevolume op de primaire markt (hoogste maandelijkse volume sinds het jaarbegin), wat wijst op de veerkracht van de kredietspreads. De hoogrentende schuldmarkt boekte bijzonder goede resultaten tijdens de maand. Op sectoraal vlak waren energie, transport en financials de koplopers in Europa, terwijl telecom, metalen & mijnbouw en media dat waren in de VS.Er viel heel wat nieuws te rapen bij de centrale banken. De ECB hield haar depositorente ongewijzigd (zoals verwacht) maar Mario Draghi gaf na de vergadering aan dat hij een “relatief sterke opleving van de inflatie” vaststelt, wat het standpunt versterkt dat de ECB in de herfst van 2019 zou kunnen beginnen met het optrekken van haar rente. Ook de vergadering van de Fed bood geen verrassingen, en de rente werd voor de derde maal dit jaar verhoogd met 0,25%. Het woord “accommodative” (soepel) is uit de verklaring verwijderd, wat bij de beleggers tot een interpretatieprobleem leidde, omdat het een teken van zowel een agressievere als een minder agressieve aanpak kan zijn. Ook de Bank of Japan ten slotte hield haar beleidsrente ongewijzigd. Zij voerde ook de eerste verlaging in voor de aankoopschijven van obligaties op meer dan 1 jaar sinds augustus 2017. De Duitse staatsrente op 10 jaar steeg 15 basispunten, terwijl de Amerikaanse staatsrente op 10 jaar 20 basispunten steeg.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/10/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

-0,12 %

0,70 %

3,87 %

4,15 %

Sinds oprichting

12,28 %

14,41 %

2,77 %

3,22 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

12,28 %

14,41 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

-0,12 %

0,70 %

3,87 %

4,15 %

2,77 %

3,22 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*1,63 %1,43 %0,62 %0,93 %-1,24 %-0,15 %
3 jaar*2,80 %2,87 %1,01 %0,94 %-0,39 %1,33 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-2,08 %-0,02 %1,05 %
3 jaar*-3,14 %0,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,65 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,69 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,63 % 2,80 % 1,43 % 2,87 %
Tracking Error 0,62 % 1,01 %
Sharpe-ratio -0,15 % 1,33 %
Alpha -0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,93 % 0,94 %
Informatieratio -1,24 % -0,39 %
Maximaal maandelijks verlies -1,69 %
Maximale maandelijkse winst 2,65 %
Maximale drawdown -2,08 % -3,14 %
Beta 1,05 % 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/02/2011
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate hedged USD
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
LU1080014027
Nettovermogen (fonds)
246 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,375 %
Toegepaste beheerkosten
0,375 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.