Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2018)
93,32 EUR
Jean-Jacques  DURAND–LU1160350812–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1160350812–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
93,32 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2018)
93,32 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een hoger rendement te behalen dan dat van de referentie-index, door toepassing van een discretionair beheer op alle obligatiemarkten van opkomende landen.

+ -

Commentaar 31/07/2018

Kortstondige opleving van een dalende markt of een echt keerpunt? In juli veerden de opkomende obligatiemarkten op door de lage liquiditeit en de terugkeer van enkele bescheiden instromen na tien opeenvolgende weken van uitstromen. Dit lijkt niet overtuigend in deze context, gelet op de wereldwijde situatie en het relatief bescheiden aantal uitstromen in vergelijking met vorige marktcorrecties. De EMBIG-index steeg +2,06% (schuld in harde valuta's) en de GBI-EM index +1,90% (schuld in lokale valuta's). EdRF Emerging Bonds was vlak met een resultaat van -0,06% (I-aandeel USD), voornamelijk naar beneden gehaald door Turkije, Argentinië en onze beschermingen, die het herstel afremden. Verschillende gebeurtenissen in Turkije wogen op de activaprijzen. Eerst was er de vorming van de nieuwe regering, met de schoonzoon van president Erdogan als minister van Financiën, die niet in goede aarde viel bij de beleggers. Daarna verhoogde de CBRT de rente niet, ondanks de hoger dan verwachte inflatie. Als gevolg daarvan verloor de Turkse lira meer dan 7% tijdens de maand. Een positief punt was dat de president, zoals hij had beloofd bij de verkiezingen, de noodtoestand ophief die van toepassing was sinds de mislukte staatsgreep in juli 2016. Turkije is onze op een na grootste blootstelling, maar wordt nog steeds gegijzeld door politieke volatiliteit. Het land legt echter nog steeds sterke kredietindicatoren voor ten opzichte van de enorm afgeprijsde waarderingen en de ongunstige positionering van de beleggers. Onze aan het Argentijnse bbp gekoppelde obligaties stonden nog steeds onder druk, ondanks het herstel van andere Argentijnse activa toen de groeiverwachtingen voor 2018 neerwaarts werden bijgesteld. Zoals over het algemeen werd verwacht, won Andrés Manuel López Obrador de Mexicaanse presidentsverkiezingen. Daarnaast behaalde hij ook een groter dan verwachte meerderheid in het congres. Voorlopig geloven de beleggers in het eerder pragmatische nieuwe beleid, waardoor de Mexicaanse peso meer dan 6% steeg tijdens de maand. De Venezolaanse olieproductie daalde 4,5% in vergelijking met de vorige maand, wat de trend bevestigde dat de productie zal dalen tot 1 miljoen vaten per dag tegen het einde van het jaar. Deze trend beperkt president Nicolas Maduro nu al in zijn vermogen om te betalen voor de hulpmaatregelen waardoor hij aan de macht blijft. Wat onze bijzondere situaties betreft, werd de herstructurering van Oi in Brazilië voltooid, waardoor wij nu over wat stijgingspotentieel beschikken in een telecombedrijf dat zijn schulden heeft afgebouwd en een potentieel overnamedoel is. In China, tot slot, is het dilemma tussen het behoud van de groei/sociale stabiliteit en het aanpakken van de schuldbubbel nog steeds aanwezig, waardoor de autoriteiten opnieuw in de vicieuze cirkel van extra versoepeling van de kredietvoorwaarden terechtkomen. De handelsoorlog op de achtergrond helpt ook niet, aangezien China veel meer heeft te verliezen dan de VS… Op enkele uitzonderingen na, is dit geenszins een goede situatie om risico's te nemen zolang de activaprijzen niet goedkoper worden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/08/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-18,63 %

-5,94 %

1,87 %

2,57 %

2,72 %

2,91 %

Sinds oprichting

25,65 %

9,80 %

3,97 %

1,60 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

25,65 %

9,80 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-18,63 %

-5,94 %

1,87 %

2,57 %

2,72 %

2,91 %

3,97 %

1,60 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*9,17 %4,48 %8,64 %0,36 %-1,06 %-0,80 %
3 jaar*12,62 %5,80 %9,99 %0,63 %0,04 %0,58 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-15,99 %-0,20 %0,74 %
3 jaar*-20,07 %-0,02 %1,38 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,80 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,63 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,17 % 12,62 % 4,48 % 5,80 %
Tracking Error 8,64 % 9,99 %
Sharpe-ratio -0,80 % 0,58 %
Alpha -0,20 % -0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,36 % 0,63 %
Informatieratio -1,06 % 0,04 %
Maximaal maandelijks verlies -8,63 %
Maximale maandelijkse winst 12,80 %
Maximale drawdown -15,99 % -20,07 %
Beta 0,74 % 1,38 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
29/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
01/10/2012
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Hedged
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160350812
Nettovermogen (fonds)
439 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.