Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
105,35 EUR
Jean-Jacques  DURAND–LU1160350812–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1160350812–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
105,35 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
105,35 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment bestaat erin om de referentie-index, de JP Morgan EMBI Global, te verslaan over een beleggingshorizon van drie jaar met behulp van discretionair beheer voor alle obligatiemarkten van de groeilanden.

+ -

Commentaar 30/04/2018

De markt blijft onder druk staan nu de Amerikaanse staatsrente op 10 jaar voor het eerst sinds 2013 boven de grens van 3% is gestegen, gevolgd door de Amerikaanse dollar, die duurder werd ten opzichte van de meeste andere valuta's. De obligaties in lokale valuta van opkomende markten werden hierdoor zwaar getroffen, maar onze blootstelling aan sommige van deze effecten tegenover de euro kon de schade enigszins beperken.In april verloor ons fonds EdRF Emerging Bonds -1,26% (I-aandeel USD), tegenover een verlies van -1,46% voor schulden in harde valuta (EMBIG index) en van -2,96% voor schulden in plaatselijke valuta (GBI-EM index). De Venezolaanse obligaties daalden meer dan 5% omdat de meeste waarnemers voorspellen dat Maduro de gecontesteerde verkiezingen van eind mei zal winnen. Gezien de verwachte lage opkomst en de nipte voorsprong in de peilingen van de enige oppositiekandidaat is dit een plausibel scenario. Dit zou de daling van de olieproductie waarschijnlijk versnellen en uiteindelijk leiden tot een minder orthodoxe machtswissel. Een andere factor voor de neerwaartse beweging zijn de kapitaalstromen, met een uitstroom van ETF's. Op de achtergrond reageerde China op de Amerikaanse handelssancties met invoerheffingen op onder andere landbouwproducten afkomstig uit de Mid-West staten die Trump steunen. Een oplossing lijkt voorlopig niet in de maak en de vloeiende economische transitie waar de meeste marktdeelnemers nog steeds van uitgaan krijgt te maken met steeds meer tegenwind. In Turkije was er op het eerste gezicht alleen maar positief marktnieuws: een hoger dan verwachte renteverhoging met 75 basispunten door de centrale bank, vervroegde verkiezingen en een stabilisatie van de inflatie. Dit woog echter niet op tegen het grotere tekort op de lopende rekening en het wereldwijde marktsentiment. De Turkse lira verloor in deze context 1% tegenover de euro en bijna 4% ten opzichte van de dollar, waardoor de goedkoopste valuta ter wereld nog goedkoper werd. Mogelijk is de markt te ver doorgeschoten in zijn afkeer voor risico, wat ons potentiële kansen biedt om onze blootstelling te verhogen. In Mexico waren er enerzijds de positieve ontwikkelingen in de NAFTA-onderhandelingen, maar anderzijds ook de grotere voorsprong in de peilingen van de linkse kandidaat voor de komende presidentsverkiezingen. In deze context van een sterke Amerikaanse dollar stond de Mexicaanse peso dan ook onder druk. De kapitaalstromen waren nog steeds positief in fondsen in lokale valuta en aandelen, maar maakten pas op de plaats in fondsen in harde valuta. Op de primaire markt haasten emittenten zich om nieuwe obligaties te plaatsen voordat de gunstige omstandigheden echt voorbij zijn, wat leidde tot een recordbedrag aan uitgiften voor de periode sinds het begin van het jaar. Nu de EMBIG-index meer dan 3% is gedaald en de schuld in lokale valuta opnieuw vlak is, zou dit het kantelpunt kunnen zijn voor een grotere uitstroom en een verdere verzwakking van de markt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,45 %

-5,52 %

0,45 %

-5,52 %

1 jaar

-12,96 %

-3,74 %

-12,96 %

-3,74 %

3 jaar

13,59 %

6,71 %

4,33 %

2,19 %

5 jaar

27,45 %

8,71 %

4,97 %

1,68 %

Sinds oprichting

40,24 %

11,43 %

6,20 %

1,94 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

0,45 %

-5,52 %

-12,96 %

-3,74 %

13,59 %

6,71 %

27,45 %

8,71 %

40,24 %

11,43 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-12,96 %

-3,74 %

4,33 %

2,19 %

4,97 %

1,68 %

6,20 %

1,94 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*8,99 %3,82 %8,87 %0,24 %-1,16 %-0,36 %
3 jaar*12,30 %5,72 %9,76 %0,63 %0,31 %0,52 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-14,66 %-0,22 %0,57 %
3 jaar*-16,86 %0,21 %1,35 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,80 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,63 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,99 % 12,30 % 3,82 % 5,72 %
Tracking Error 8,87 % 9,76 %
Sharpe-ratio -0,36 % 0,52 %
Alpha -0,22 % 0,21 %
Correlatiecoëfficiënt 0,24 % 0,63 %
Informatieratio -1,16 % 0,31 %
Maximaal maandelijks verlies -8,63 %
Maximale maandelijkse winst 12,80 %
Maximale drawdown -14,66 % -16,86 %
Beta 0,57 % 1,35 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
29/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
01/10/2012
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Hedged
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160350812
Nettovermogen (fonds)
502 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.