Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/11/2017)
1.357,77 USD
Jean-Jacques  DURAND–LU1160351034–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1160351034–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
1.357,77 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/11/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/11/2017)
1.357,77 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is beter te doen dan de referentie-index, door een discretionair portefeuillebeheer toe te passen in alle obligatiemarkten van de opkomende economieën.

+ -

Commentaar 31/10/2017

De valuta's van opkomende markten kregen het zwaar te verduren in oktober. Helaas waren onze twee resterende posities de grootste verliezers.Naast de stijgende rente in de VS en de sterkere Amerikaanse dollar, zetten enkele intrinsieke factoren de Mexicaanse peso (aanslepende NAFTA-onderhandelingen) en de Turkse lira (spanningen met de VS) nog meer onder druk. Beide gevallen kunnen worden geclassificeerd als een basisscenario van “Trumprisico”, een risico dat een deel van ons universum treft, vaak meer dan de specifieke landenfactoren rechtvaardigen. De recentste sancties van de VS tegen Venezuela zijn hiervan een goed voorbeeld. Beide valuta's behoren tot de meest ondergewaardeerde valuta's in de hele wereld, maar positionerings- en politieke risico's kunnen blijven doorwegen.Het gevolg van deze situatie was dat de GBI-EM index (obligaties in lokale valuta's) met -2,82% is gedaald tijdens de maand, met een netto ommekeer van de kapitaalstromen naar obligaties in lokale valuta's in de afgelopen weken. Ook het momentum voor obligaties in harde valuta's, die nog steeds op een zekere instroom kunnen rekenen, is afgezwakt, met een stijging van slechts +0,18% in oktober voor de EMBIG index. Ons fonds EdR Emerging Bonds is met -0,63% gedaald (I-aandeel in USD). De Venezolaanse schuld schommelde sterk tijdens de maand, maar sloot uiteindelijk af op een winst van +0,28%, nadat PDVSA een belangrijke hoofdsombetaling voldeed op 27 oktober. Een andere schijf van USD 1,1 miljard vervalt op 2 november. Intussen hebben de autoriteiten gebruikgemaakt van de terugbetalingstermijn voor verschillende rentebetalingen om de moeilijke periode te overbruggen. Deze ontwikkelingen bevestigen opnieuw de grote bereidheid om de schulden af te lossen. Na deze betalingen zou het land tot de zomer van 2018 wat vrijer moeten kunnen ademen. De recente gouverneursverkiezingen zijn verrassend gewonnen door de regeringspartij, na een onevenwichtige behandeling in de media en verschillende kunstgrepen, maar zonder meldingen van grootschalige fraude. Een gedemobiliseerde oppositie na maanden van tevergeefs protesteren lijkt de belangrijkste oorzaak te zijn. Deze uitslag zou het regime kunnen aanzetten tot bepaalde acties. De verkoop van de olieactiviteiten van Noble aan Vitol leverde meer op dan verwacht. De komende maanden zal blijken of het bedrijf zijn crediteurs kan overtuigen van een herstructurering van zijn schulden, waarbij de sleutel bij de stabilisatie van zijn kernactiviteiten ligt. De meeste ramingen van een mogelijk herstel in geval van een herstructurering liggen een flink stuk boven de huidige marktprijzen. Ten slotte kwam Cambiemos, de partij van de Argentijnse president Macri, versterkt uit de parlementsverkiezingen, wat het momentum voor de hervormingsplannen en het groeipotentieel verder versterkt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (22/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-7,03 %

8,60 %

-7,03 %

8,60 %

1 jaar

-5,52 %

9,93 %

-5,52 %

9,93 %

3 jaar

25,15 %

18,04 %

7,75 %

5,67 %

Sinds oprichting

36,44 %

20,00 %

6,59 %

3,82 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

-7,03 %

8,60 %

-5,52 %

9,93 %

25,15 %

18,04 %

36,44 %

20,00 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

-5,52 %

9,93 %

7,75 %

5,67 %

6,59 %

3,82 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*7,07 %4,66 %6,91 %0,37 %-0,46 %1,14 %
3 jaar*15,74 %5,81 %12,58 %0,66 %0,29 %0,88 %
Maximale drawdownBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-8,83 %0,56 %
3 jaar*-21,91 %1,80 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,78 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,52 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,07 % 15,74 % 4,66 % 5,81 %
Tracking Error 6,91 % 12,58 %
Sharpe-ratio 1,14 % 0,88 %
Correlatiecoëfficiënt 0,37 % 0,66 %
Informatieratio -0,46 % 0,29 %
Maximaal maandelijks verlies -8,52 %
Maximale maandelijkse winst 12,78 %
Maximale drawdown -8,83 % -21,91 %
Beta 0,56 % 1,80 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
29/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/01/2013
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global (USD)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160351034
Nettovermogen (fonds)
938 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.