Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
143,95 EUR
Jean-Jacques  DURAND–LU1160351208–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1160351208–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
143,95 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
143,95 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is beter te doen dan de referentie-index, door een discretionair portefeuillebeheer toe te passen in alle obligatiemarkten van de opkomende economieën.

+ -

Commentaar 29/12/2017

We sloten het jaar op een minder positieve noot af. De Venezolaanse obligaties noteerden slechts licht lager. Er werden echter enkele vervallen coupons uit onze IW genomen, aangezien sommige obligaties daadwerkelijk in gebreke bleven nadat hun respijtperiode was verstreken. Ondanks de officiële verklaringen dat sommige betalingen op PDVSA-obligaties zijn verzonden, wachten de beleggers nu om het geld ook daadwerkelijk op hun rekeningen te zien verschijnen. Ons fonds daalde -0,81% (I-aandeel USD), terwijl schuld in harde valuta's +0,63% (EMBIG index) en obligaties in lokale valuta's +2,02% (GBI-EM index) stegen, geholpen door de zwakkere dollar. Er was geen belangrijk nieuws uit Caracas deze maand. De recente zuivering in het management van PDVSA zal de dalende olieproductie alleen maar versnellen, wat nog een factor is voor een regime- of beleidswijziging. Ondertussen kunnen we spreken van hyperinflatie (ongeveer 80% voor december) en de veiling die werd georganiseerd door ISDA na het veroorzaken van Credit Default Swaps leverde een recovery price van 24,5 per dollar op. De gemeenteverkiezingen werden voor het grootste deel gewonnen door de regerende partij in dezelfde context van demobilisering van de oppositie en een aangepast kiessysteem. Wat de valuta's betreft, was de Mexicaanse peso zwakker, voornamelijk door de NAFTA-onderhandelingen en lokale politiek, en de euro sterker, waardoor beide valuta's nefast waren voor ons rendement. De Turkse lira was daarentegen wel positief voor het rendement, aangezien hoge groeicijfers en een gunstige positionering de valuta ondersteunden, ondanks een bescheiden renteverhoging van 50 basispunten door de centrale bank. Onze bijzondere participatie in het Braziliaanse OI Telecom leverde het opmerkelijkste resultaat: ze steeg bijna 20% nadat er eindelijk een herstructureringsplan werd goedgekeurd door de crediteurs, waardoor zij nu het bedrijf controleren. Noble, een ander bedrijf in een bijzondere situatie, kondigde het begin aan van herstructureringsgesprekken met crediteurs, met een mogelijke gedeeltelijke omwisseling in aandelen.Het jaar werd in een zeer positieve stemming afgesloten, met een algemene verwachting dat de obligaties uit opkomende markten zullen stijgen en een primaire markt die klaar is om beleggers te overstelpen met nieuwe uitgiften in januari. We blijven voorzichtig, gelet op de waarderingen en positionering van de beleggers.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

3,58 %

0,13 %

3,58 %

0,13 %

1 jaar

-6,55 %

5,58 %

-6,55 %

5,58 %

3 jaar

43,81 %

17,91 %

12,85 %

5,64 %

5 jaar

34,80 %

14,99 %

6,15 %

2,83 %

Sinds oprichting

277,70 %

6,97 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

3,58 %

0,13 %

-6,55 %

5,58 %

43,81 %

17,91 %

34,80 %

14,99 %

277,70 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-6,55 %

5,58 %

12,85 %

5,64 %

6,15 %

2,83 %

6,97 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*8,95 %3,40 %8,10 %0,43 %-2,18 %2,26 %
3 jaar*15,60 %5,48 %12,95 %0,60 %0,31 %1,04 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-16,06 %-0,35 %1,13 %
3 jaar*-16,93 %0,07 %1,72 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,81 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-18,41 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,95 % 15,60 % 3,40 % 5,48 %
Tracking Error 8,10 % 12,95 %
Sharpe-ratio 2,26 % 1,04 %
Alpha -0,35 % 0,07 %
Correlatiecoëfficiënt 0,43 % 0,60 %
Informatieratio -2,18 % 0,31 %
Maximaal maandelijks verlies -18,41 %
Maximale maandelijkse winst 12,81 %
Maximale drawdown -16,06 % -16,93 %
Beta 1,13 % 1,72 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
29/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/04/1998
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Hedged
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160351208
Nettovermogen (fonds)
485 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.