Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/03/2018)
126,05 USD
Jean-Jacques  DURAND–LU1160351380–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1160351380–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
126,05 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/03/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/03/2018)
126,05 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is beter te doen dan de referentie-index, door een discretionair portefeuillebeheer toe te passen in alle obligatiemarkten van de opkomende economieën.

+ -

Commentaar 28/02/2018

De kernmarkten bleven onder druk staan tijdens de maand, onder andere door de minder soepele verklaringen van de nieuwe Fed-voorzitter Powell als gevolg van de inflatie in de VS, die hoger uitvalt dan verwacht. De aandelencorrectie in een context van omhoog schietende volatiliteitsindexen, na maanden van ongeëvenaard lage niveaus, was voor veel beleggers het teken dat er werk aan de winkel was.In deze context leverden onze afdekkingen, op het gebied van zowel duration als opkomend krediet, een positieve bijdrage, zodat we de markt voor bleven. Wij grepen deze gelegenheid aan om onze afdekking op Amerikaanse staatsobligatiefutures terug te schroeven, omdat de speculatieve positionering nu aanzienlijk short is. In februari verloor ons fonds EdR Emerging Bonds -0,88% (I-aandeel USD), tegen een verlies voor schuld in harde valuta van -1,96% (EMBIG index) en in plaatselijke valuta van -1,35% (GBI-EM index). Na de sterke rally van de Zuid-Afrikaanse rand van de afgelopen tijd verkochten wij deze valuta, ervan uitgaande dat het verwachte ontslag van president Zuma reeds was ingecalculeerd. Toen de politieke overgang vlotter verliep dan wij hadden verwacht en er een positieve begroting werd voorgesteld, verlieten wij deze positie. De Argentijnse obligaties stonden onder druk door de herziene groeiverwachtingen, de hardnekkige inflatie en de zware positionering. Dat had een impact op onze resterende blootstelling, die in bbp-warrants was geconcentreerd. De droogte zal de landbouwexport afremmen en een negatieve factor vormen op korte termijn. De langetermijnvooruitzichten blijven echter positief dankzij het aanhoudende hervormingsmomentum en de stilaan aantrekkelijkere waarderingen. In Oekraïne hebben wij wat winst genomen in de aanloop naar moeilijke momenten. In Venezuela veroorzaakte de overstap van de marktconventie naar de handel in PDVSA-obligaties zonder aangegroeide rente een rally. De meeste obligaties, zowel van de staat als van de PDVSA, worden nu verhandeld binnen een smallere vork. De politieke ontwikkelingen zijn nog altijd gefocust op de komende presidentsverkiezingen, waarbij zowel binnenlandse als buitenlandse druk wordt uitgeoefend om de verkiezingen eerlijk te laten verlopen… Wat de speciale situaties betreft, namen we winst op een groot deel van onze positie in Oi Telecom in Brazilië, en wij houden de rest tijdens de herstructurering voor het koerspotentieel. Op het gebied van de stromen stelden we de eerste grote uitstroom in dit marktsegment vast sinds lange tijd, gevolgd door een stabilisering. De ETF's reageerden als eerste, terwijl de meeste andere betrokken beleggers voorlopig standhouden. Veel emittenten, zowel bij de overheid als in de privésector, willen graag profiteren van de marktkans zolang die aanhoudt, en die factor zal dan ook een tegenwind blijven.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

5,38 %

-2,50 %

5,38 %

-2,50 %

1 jaar

-8,37 %

3,05 %

-8,37 %

3,05 %

3 jaar

38,68 %

17,36 %

11,51 %

5,48 %

Sinds oprichting

26,05 %

15,95 %

7,03 %

4,44 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

5,38 %

-2,50 %

-8,37 %

3,05 %

38,68 %

17,36 %

26,05 %

15,95 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

-8,37 %

3,05 %

11,51 %

5,48 %

7,03 %

4,44 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*8,98 %3,81 %8,53 %0,33 %-1,59 %0,63 %
3 jaar*13,96 %5,65 %11,30 %0,62 %0,57 %0,87 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-15,44 %-0,25 %0,77 %
3 jaar*-16,64 %0,32 %1,53 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,40 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,56 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,98 % 13,96 % 3,81 % 5,65 %
Tracking Error 8,53 % 11,30 %
Sharpe-ratio 0,63 % 0,87 %
Alpha -0,25 % 0,32 %
Correlatiecoëfficiënt 0,33 % 0,62 %
Informatieratio -1,59 % 0,57 %
Maximaal maandelijks verlies -8,56 %
Maximale maandelijkse winst 12,40 %
Maximale drawdown -15,44 % -16,64 %
Beta 0,77 % 1,53 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
29/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
23/10/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global (USD)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160351380
Nettovermogen (fonds)
527 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,400 %
Toegepaste beheerkosten
1,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.